Rakouský developer: Český stavební průmysl má velmi dobré postavení

Karl-Heinz Strauss, kterého vyzpovídal server Monty Rich,  platí za jednoho z předních hráčů v rámci rakouských developerů. Mezi jeho nejslavnější projekty patří vídeňská EURO PLAZA, v níž sídlí například Coca-Cola, Nestlé nebo 3M. Jeho firma PORR AG nyní v Jižních Čechách zakládá speciální oddělení, jehož úkolem budou rekonstrukce objektů s historickou hodnotou. 

 Mohl byste čtenářům přiblížit, jak se Vám podařilo vybudovat jednu z největších rakouských stavebních firem a co bylo pro tento Váš úspěch zásadní?

Během své profesionální kariéry jsem se velmi intenzivně seznámil s řadou oblastí a oborů a mohl se hodně naučit. Jsem velmi otevřený novým trendům a snažím se vždy vytvořit si osobní názor na důležitá témata a otázky. Především však jsem vždy připraven rychle a důsledně realizovat rozhodnutí, o jejichž správnosti jsem přesvědčen. Když jsem v roce 2010 dostal příležitost stát se generálním ředitelem společnosti PORR AG, mohl jsem se do práce v tomto koncernu pustit s plným nasazením a využít své zkušenosti.

Původně jste působil ve finančnictví. Co Vás přivedlo k rozhodnutí přestoupit do stavebního byznysu?

Byl to hladký, velmi logický přechod. Ve své dřívější funkci šéfa úvěrového oddělení jedné rakouské banky jsem dovedl realitní projekty jednoho insolventního zákazníka k ziskovému výsledku. Bylo to velmi vzrušující, a tak jsem už u tohoto pro mne nového oboru zůstal.

Studoval jste i na Harvardu. Můžete porovnat americké a rakouské školství?

Americký vzdělávací systém je velmi orientovaný na praxi a je vhodný pro budoucí profesní život. Rakouský systém pravděpodobně poskytne lepší všeobecné vzdělání.

Jste generálním ředitelem i největším akcionářem firmy. Je výhodou, že jste sám sobě šéfem?

Syndikát Ortner-Strauss jako hlavní akcionář je zárukou dlouhodobého úspěchu, důslednosti při dodržování strategie a přijatých rozhodnutí a jasného závazku vůči kapitálovému trhu. V tomto prostředí mohu společně s kolegy v představenstvu dělat trvale dobrou práci.

V České republice založila své dceřiné společnosti většina velkých zahraničních stavebních firem. Je zde větší konkurence než jinde v Evropě?

Ne, protože všechny mezinárodní trhy jsou vysoce konkurenční.

Když vlivem ekonomické krize po roce 2008 poklesl stavební trh, museli jste propouštět zaměstnance?

Vždy jsme plánovali velmi konzervativně a nepřipustili jsme žádné ekonomické dobrodružství. Od roku 2010 v PORRu implementuji strategii Inteligentního růstu, což pro nás znamená dávat přednost zisku před obratem. Tato strategie se ukázala jako velmi úspěšná a také zabránila redukci personálu ve větším počtu. Naopak, nepřetržitě hledáme ty nejchytřejší hlavy a nejoddanější zaměstnankyně a zaměstnance.

Liší se nějak vlastnosti rakouských a českých manažerů?

Ne. Z mého pohledu musí dobrý manažer být odborně kompetentní, oddaný, musí myslet podnikatelsky a mít vysokou schopnost sociálního vcítění – pak nehrají roli národnost, pohlaví, věk nebo náboženství.

V jižních Čechách zakládáte nové oddělení, které se zaměří na rekonstrukce objektů s historickou hodnotou. Máte taková oddělení i v jiných zemích, nebo je v Česku více historických budov než jinde? Máte pro takovou práci dost odborníků?

Přirozeně jsme aktivní také v rekonstrukcích a revitalizacích v různých zemích, zejména ovšem v Rakousku, kde jsme již uskutečnili mnoho krásných projektů. V tomto oboru máme silný tým vysoce zkušených specialistů, který má nadnárodní působnost.

Co byste poradil českému živnostníkovi, který zatím pracuje sám a chtěl by založit větší stavební firmu? Je vlastně vůbec pro takovou novou firmu na českém stavebním trhu prostor a dostatek zakázek?

Český stavební průmysl má velmi dobré postavení. Nechci proto radit žádnému podnikateli, protože jsem přesvědčen, že každý zakladatel firmy se bude důkladně informovat o všech příležitostech a rizicích.

Často slýcháme, že v Rakousku a Německu i dělník na stavbě musí umět mluvit německy, jinak firma nezíská veřejnou zakázku…

Ne, to neplatí ani v jedné z uvedených zemí.

Vaše firma staví i v Kataru. Jaké jsou odlišnosti obchodního působení ve střední Evropě a v arabském světě? 

Podle mého názoru neexistují velké rozdíly. Tady i tam uspějí pouze ti, kteří se svými partnery jednají férově, kteří plní smlouvy, dodrží vysokou kvalitu i přesný časový harmonogram a jsou absolutně seriózní při podání nabídky i při vyúčtování. Přikládám velkou důležitost tomu, že se dodrží to, co se stvrdí podáním ruky, a to hodně platí i v arabském světě.

Jste zapáleným myslivcem. Máte na svého koníčka dostatek času? Zvete někdy na lov své obchodní partnery, abyste prohloubili vzájemný vztah?

Pro mě je lov vynikajícím způsobem vyvažování pracovního stresu, takže se snažím mít na něj vždycky dost času. Rád se setkávám s jinými lovci a také je zvu na lov, ale nepřikládám lovu velkou důležitost jako akvizičnímu nástroji. Koneckonců, je příliš krásný, než abych ho zatěžoval profesionálními zájmy.

Jakou otázku, kterou byste rád zodpověděl, Vám dosud žádný novinář nepoložil?

Zeptejte se mne jednoduše: „Je pro vás vaše práce opravdu vždy i zábavou?“ A já rád prostě odpovím: „Ano!“

Newsletter