Evropské výnosy klesají, americké rostou. Dolar v lehké ztrátě nad 1,0750 za euro. Listopadová inflace byla oproti tržní predikci vyšší meziměsíčně i meziročně. Koruna zpevnila pod 24,35 za euro.

Reálná mzda ve 3. čtvrtletí rostla o 4 %

AKTUALIZOVÁNO – Průměrná mzda vzrostla v letošním 3. čtvrtletí reálně o čtyři procenta. Hrubá měsíční nominální mzda se na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku zvýšila o 4,5 procenta. Medián mezd činil 23 527 Kč.

Ve 3. čtvrtletí byla průměrná hrubá měsíční mzda 27 220 Kč, meziročně o 1170 korun více. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 4,5 procenta, reálně o čtyři procenta, v nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 4,6 procenta, reálně o 4,1 procenta.

„Rychlejší růst vykázala reálná mzda naposledy v posledním čtvrtletí roku 2009; stejné úrovně růstu dosáhla ovšem i letos v prvním čtvrtletí. Důvodem je především velmi nízká míra nezaměstnanosti, která v říjnu dosáhla pěti procent a nutí zaměstnavatele se o vhodné zaměstnance mzdově „přetahovat“, a solidní kondice české ekonomiky,“ uvedl hlavní ekonom skupiny Roklen Lukáš Kovanda.

Z regionálního pohledu rostla průměrná mzda nejrychleji v Ústeckém kraji, a to tempem 5,4 procenta. Pravděpodobně jde o důsledek rozložení mezd v Ústeckém kraji, kde je vysoké zastoupení nízkopříjmových zaměstnanců. Naopak nejpomaleji rostla průměrná mzda v Moravskoslezském kraji, kde je druhá nejvyšší míra nezaměstnanosti, a tedy nejmenší tlak na růst mzdy.

Ke konvergenci dochází i mezi rozdělením mezd žen a mužů. Mediánová mzda mužů je o 4759 korun vyšší než střední mzda žen. Nicméně v dynamice střední mzdy pozorujeme opačnou dominanci. Střední mzda pro ženy roste o sedm desetin procentního bodu rychleji.

Pokračující růst mezd je tažen nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Tomu nasvědčují i názory z průmyslového odvětví, kde pětina firem, což je nejvíce od konce roku 2007, vnímá nedostatek zaměstnanců jako bariéru dalšího růstu.

Medián hrubé mzdy rostl za třetí čtvrtletí o 5,1 procent, tedy o šest desetin procentního bodu rychleji než hrubá průměrná mzda. To znamená, že mzdy nízkopříjmových zaměstnanců rostly rychleji než mzda vysoko příjmových zaměstnanců. To je pravděpodobně dáno tlakem na mzdy pro méně kvalifikovanou pracovní sílu.

Podle Kovandy se v nepodnikatelské sféře projevilo zářijové navýšení objemu mezd a platů pedagogických pracovníků. Listopadové pětiprocentní navýšení mezd a platů zaměstnanců ve veřejném sektoru se příznivě projeví v údajích za mzdy v nepodnikatelské sféře za čtvrtý kvartál. Celkové lze očekávat v letošním posledním čtvrtletí meziroční růst mezd a platů přesahující v nominálním vyjádření pět procent, dodal.

Newsletter