Rebalance: Pomůže změna indexů ČEZu z 10letého dna?

V pátek 18. prosince po závěru obchodování, efektivně tedy k pondělku 21. prosince, došlo k pravidelné čtvrtletní rebalanci domácího akciového indexu PX a středoevropského indexu CECE. Změny se projeví od zahájení obchodování v pondělí 21.12. Co je oproti poslední změně složení indexů největší novinkou? Celkové zastoupení českých akcií v středoevropském indexu mírně posiluje, ovšem ne tak výrazně, jako při předchozí rebalanci v září tohoto roku. Složení obou indexů se přitom nemění. Opakujeme text, vydaný v pátek.

V případě domácího PX indexu i středoevropského indexu CECE si lepší především titul ČEZ kvůli oslabení akcií oproti poslední rebalanci, oslabí naopak zastoupení akcií Erste Bank. Váha českých akcií v indexu CECE přitom celkově mírně vzrůstá z původních 17,2 % na 17,5 %. Váha maďarských i polských akcií v indexu CECE velmi nepatrně klesá.

Změny, které nastaly po závěru obchodování v pátek 18. prosince, shrnujeme v následujících dvou tabulkách. Tyto změny naznačují, že rebalance může být krátkodobou podporou pro zmiňovaný titul ČEZ, který se během čtvrtečního obchodování propadl na minimum za posledních více než 10 let – s tím, jak někteří obchodníci či fondy upravují svá portfolia, která tyto indexy kopírují. Naopak akcie Erste Bank by se mohly dostat pod tlak. Minimálně lze očekávat na těchto titulech zvýšené zobchodované objemy.

Změny v složení indexu PX, platné od 21.12.

Název emise  Původní počet akcií v indexu Nový počet akcií v indexu Změna v % Původní váha v indexu Nová váha v indexu
ERSTE GROUP BANK 54 154 800 48 137 600 -11,1% 20,0% 20,0%
ČEZ 71 014 648 79 622 484 12,1% 20,0% 20,0%
KOMERČNÍ BANKA 7 145 852 7 145 852 0,0% 20,0% 20,0%
VIG 38 400 000 38 400 000 0,0% 15,5% 15,1%
O2  C.R. 62 044 011 62 044 011 0,0% 7,3% 8,6%
STOCK 100 000 000 100 000 000 0,0% 3,7% 2,5%
UNIPETROL 36 266 953 36 266 953 0,0% 2,8% 3,1%
PEGAS NONWOVENS 9 229 400 9 229 400 0,0% 4,3% 3,5%
PHILIP MORRIS ČR 574 109 574 109 0,0% 3,2% 3,7%
CETV 67 901 137 67 901 137 0,0% 1,8% 2,0%
FORTUNA 20 800 000 20 800 000 0,0% 0,7% 0,9%
NWR 3 330 713 726 3 331 047 244 0,0% 0,3% 0,2%
PLG 3 506 250 3 506 250 0,0% 0,3% 0,4%
Celkem       100,0% 100,0%

Změny ve středoevropském indexu CECE, platné od 21.9.

Titul Původní počet akcií v indexu Nový počet akcií v indexu Rozdíl Původní váha Nová váha Původní kapitalizace (EUR) Nová kapitalizace (EUR)
CETV 67 667 629 67 901 137 0,3% 0,25% 0,31% 127 056 196,76 152 054 675,37
CEZ 114 053 829 135 573 419 18,9% 4,27% 4,38% 2 170 790 166,33 2 115 224 052,46
ERSTE GROUP BANK AG 81 232 200 75 215 000 -7,4% 4,24% 4,30% 2 154 999 274,88 2 076 419 970,63
KOMERCNI BANKA 10 642 759 12 011 113 12,9% 4,30% 4,37% 2 187 863 634,19 2 108 999 801,35
O2 C.R. 63 129 618 62 044 011 1,03% 1,17% 524 141 204,95 564 864 714,65
PEGAS NONWOVENS 9 229 400 9 229 400 0,0% 0,60% 0,52% 304 183 584,00 249 674 921,44
PHILIP MORRIS 574 109 574 109 0,0% 0,47% 0,52% 241 276 388,00 249 434 095,04
VIENNA INSURANCE GROUP AG 38 400 000 38 400 000 0,0% 2,06% 1,98% 1 048 612 659,00 957 180 616,74
ČESKÁ REPUBLIKA       17,21% 17,54% 8 758 923 108,10 8 473 852 847,68
CIG PANNONIA 56 954 883 56 954 883 0,0% 0,06% 0,06% 28 881 879,00 29 267 499,20
FHB MORTGAGE BANK 19 800 000 19 800 003 0,0% 0,09% 0,10% 44 547 226,75 48 647 593,56
MAGYAR TELEKOM 521 371 272 521 371 272 0,0% 1,30% 1,40% 662 643 099,00 674 818 241,72
MOL 17 245 550 15 677 773 -9,1% 1,41% 1,54% 719 544 726,62 743 451 227,60
OTP BANK 41 160 000 37 240 001 -9,5% 1,40% 1,32% 710 714 299,38 636 291 308,30
RICHTER GEDEON 50 880 337 40 443 345 -20,5% 1,40% 1,15% 711 989 949,45 554 637 985,54
MAĎARSKO       5,66% 5,56% 2 878 321 180,20 2 687 113 855,92
BANK PEKAO 131 235 017 131 235 017 0,0% 11,16% 11,32% 5 676 265 993,51 5 470 155 638,99
BZ WBK 29 770 360 29 770 360 0,0% 4,52% 4,59% 2 301 495 765,07 2 217 926 371,28
EUROCASH 83 208 382 83 208 382 0,0% 1,51% 1,53% 767 676 702,28 739 801 666,57
KGHM 140 000 000 140 000 000 0,0% 7,42% 7,53% 3 775 129 408,93 3 638 051 044,08
ORANGE POLSKA 656 178 740 656 178 740 0,0% 2,72% 2,76% 1 382 343 558,60 1 332 149 413,14
PGNIG 1 770 000 000 1 770 000 000 0,0% 5,56% 5,64% 2 829 613 578,91 2 726 867 749,42
PKN ORLEN 299 396 343 299 396 343 0,0% 9,58% 9,73% 4 876 408 470,85 4 699 341 666,74
PKO BP 937 500 000 937 500 000 0,0% 13,80% 14,01% 7 021 939 328,28 6 766 966 357,31
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA 934 880 415 934 880 415 0,0% 8,44% 8,57% 4 296 826 077,48 4 140 804 434,53
PZU 604 438 023 604 438 023 0,0% 12,42% 11,21% 6 320 150 075,57 5 413 296 447,29
POLSKO       77,1% 76,90% 39 247 848 959,47 37 145 360 789,34
Celkem       100,0% 100,0% 50 885 093 247,78 48 306 327 492,94

Newsletter