Recese je tady. Jaký bude rok 2023 pro startupy?

Zdroj: Depositphotos

Dnes už je nade vši pochybnost jasné, že se rok 2023 ponese ve znamení ekonomické recese. Jaký vliv bude mít na českou startupovou scénu, jak se změní chování investorů a s čím je dobré počítat? 

Když jsem v dávnověku jako mladý právník pracoval na exitech Romana Staňka z NetBeans a SilverStream, které prodal tradičním americkým IT firmám Sun Microsystems, respektive Novel, věděl jsem, že jsem svědkem něčeho mimořádného. Z odstupu to vzhledem k tehdejší situaci na trhu vypadá skoro jako zázrak. Bylo to totiž těsně po prasknutí dot-com bubliny (2000), které se, ostatně jako každá recese, významně podepsalo na chování a přemýšlení investorů a na podobné transakce tehdy na dlouhou dobu téměř vymizely.

I přesto jsem v současné době spíše optimistou, i díky unikátnímu startupovému ekosystému, který se u nás a v celé střední Evropě rozvinul. Je zde spousta relativně lokálních angelů, a i díky tomu credit crunch stále nenastává. Vznikat zde pořád budou taktéž nápady, díky naší nepopiratelné talentové základně, kterou tady máme a která nikam nezmizí. V důsledku recese se sice valuace firem propadnou, ale zároveň se tím stanou pro investory, hlavně ty světové, cenově atraktivnější.

Nyní se projevuje psychologický efekt recese, investoři jsou výrazně opatrnější, i když finanční zdroje jsou stále k dispozici. Mojí zkušeností z minulých krizí je, že apetit nakupovat nakonec stejně vždy převáží, protože investoři chtějí využít pro ně dočasně výhodnějších valuací firem, než recese skončí a cena se opět zvýší.

Z pozice startupů záleží, v jaké fázi finančního cyklu je právě recese zastihla. Pokud firma před začátkem recese sehnala peníze a teď má dvouletý runway, dopady v zásadě nepocítí. Dokonce to pro ni může být i pozitivní, relativně nižší náklady na zaměstnance znamenají nižší celkové náklady na vývoj produktu. Pokud však firmu recese zastihla v bodě, kdy naopak právě peníze potřebuje získat, může to pro ni znamenat vážné komplikace. Investoři budou minimálně po dobu prohlubování recese zdrženlivější a mohou čekat na cenové dno.

Zároveň je ale nutné dodat, že oproti situaci v zahraničí máme výhodu, protože jsme podinvestovaný rozvíjející se trh, kam je stále velmi kapitálově efektivní investovat, a tedy bude zájem investorů relativně vyšší. Na rozdíl od západu nám vyschnutí zdrojů nehrozí.

Ve srovnání s covidovou krizí je tato recese oborově neutrální. Jednoduše proto, že je daná spíše celkovou makroekonomickou situací než konkrétním problémem typu probíhající pandemie, která nepoměrně závažněji ovlivnila sektory turismu a pohostinství. Zároveň ale v těchto oborech přispěla k značným inovacím a restrukturalizaci. Podobný efekt nyní nemůžeme očekávat kvůli nižší intenzitě současné recese a jejímu spíše krátkodobému výhledu.

Každá recese jednou skončí

Je nutné si uvědomit, že recese nebude trvat věčně. Rychlost ekonomického cyklu je víceméně daná a v současném případě se odhaduje délka jejího trvání okolo 18 až 20 měsíců. Jsou tu některé zejména geopolitické faktory, které by ji mohly prodloužit, například válka na Ukrajině nebo stále nezvládnutá covidová situace v Číně, která ohrožuje dodavatelské řetězce, osobně se ale spíše přikláním k názoru, že jejich vliv nebude zásadní.

I kvůli tomu můžeme v tomto roce očekávat nižší počet exitů. Pro firmy bude lepší počkat, až recese odezní a jejich valuace se vrátí na předchozí hodnoty. Zároveň obvykle není problém tento krok odložit o rok nebo rok a půl. Pokud jde o již probíhající transakce, lze očekávat velký tlak ze strany prodávajících na jejich co nejrychlejší dotažení, aby je tolik nezasáhla jejich klesající valuace.

Dokumentace k investicím přehledně a jednotně

V současné době také probíhá zajímavá a za mě přelomová iniciativa na právním poli. Zahájily ji advokátní kanceláře Sedlakova Legal a Sparring, které se startupové problematice věnují dlouhodobě. Po vzoru Estonska spojily síly s řadou dalších advokátních kanceláří, včetně té naší a velkých mezinárodních značek. Společně jsme vytvořili vzorovou dokumentaci ke startupovým investicím. Cílem této iniciativy je zejména snížení nákladů začínajících startupů na právní služby s investicemi spojených a zavedení přehledné a jednotné dokumentace, která zjednoduší práci všem, kteří s ní přijdou do styku.

Obavy některých advokátů, že je tato iniciativa připraví o práci, jsou dle mého názoru liché. Stále bude existovat neutuchající poptávka po právních službách, například v oblasti duševního vlastnictví, úpravy B2B smluvních vztahů, v oblasti HR a koneckonců zkušenosti advokátů budou stále potřeba i v oblasti investic, jenom jim odpadne část nepříjemné práce za klávesnicí.

Odměny neklesají. Tedy jak se to vezme

S recesí se neodmyslitelně pojí škrty. Nadnárodní IT firmy už ve velkém propouštějí a ve startupové sféře se minimálně sníží rychlost nabírání nových pracovníků. Nižší poptávka povede nutně ke snížení ceny práce, neočekává se však nominální snižování mezd jako spíše jejich stagnaci, která v kontextu inflace znamená snížení faktické. 

Rozvíjí se však odměňování klíčových zaměstnanců pomocí ESOPs – employee stock option plans. V praxi to znamená, že zaměstnanec dostává jako odměnu buď právo opce (právo v budoucnu nakoupit akcie firmy za předem danou zvýhodněnou cenu), akcie firmy, nebo podíl na zisku společnosti. Dnes je bohužel problematika stále legislativně nevyřešena, avšak poprvé snad na pořadu dne.

Energetika v krizi, cesta ven v inovaci

Zajímavý bude vývoj situace v energetice v Evropě. Možná si to pro její každodennost a všudypřítomnost okolo nás úplně neuvědomujeme, ale nacházíme se právě v energetické krizi nevídaných rozměrů. Okolo 40 % energetických zdrojů Evropy je v nějaké formě ohroženo a je nutné toto ohrožení buď odstranit, což často dost dobře nejde, přejít na jiné zdroje nebo zefektivnit využití zdrojů stávajících.

Inovace, které by nás z tohoto průšvihu mohly vytáhnout, přichází jen pomalu. Odvětví mají v područí velké energetické molochy, které se ruku v ruce se svojí tradiční zkostnatělostí rozhodly spekulovat na to, že se věci vrátí do stavu, v jakém byly v minulosti, a současné období stačí přečkat. Existuje tu obrovský prostor pro zavádění nových řešení. Celá situace se ale seběhla velmi rychle a tak ještě nějakou dobu potrvá, než s nimi někdo přijde. Dá se ale předpokládat, že takovéto inovace přijdou spíše ze strany startupů než tradičních hráčů na energetickém poli, které v dané věci činí spíše konzervativní kroky.

Překážky a příležitosti

Co tedy čeká startupy v roce 2023? Těžké časy, plné překážek i příležitostí. Je tu velký potenciál pro získání talentů, na které byste si jindy nesáhli, a využití dočasně levnější lidské práce na vylepšení produktu a zvýšení valuace. 

Bude se ale jednat o obtížnou dobu, kdy bude nutné činit i nepříjemná rozhodnutí a kompromisy. Půjde o test odhodlání founderů stavět startup. Hlavně pokud jde o shánění investic či exity, startupy by měly dobře zvážit načasování svých kroků, podmínky příští rok mohou být totiž výrazně jiné než nyní. Čas má svoji cenu. Move fast and break things funguje v konjunktuře, tento rok bude naopak ve znamení trpělivosti.

Zdroj: Novalia, Sedlakova Legal, Sparring

Newsletter