Recese se blíží, důkazů přibývá

Ekonomické ukazatele – od úvěrového impulsu po křivku výnosů nebo nesplácené kreditní karty – ukazují, že Spojené státy míří k recesi. A ani Trumpova politika pravděpodobně není schopna změnit tento směr.

Na konci loňského roku se společně jásalo o „synchronizovaném globálním růstu“ a nikdo se neodvážil pochybovat o síle ekonomiky Spojených států. Ve finanční komunitě převládl optimismus. Ve druhém čtvrtletí 2018 se naděje na synchronizovaný růst rychle vytrácejí s tím, jak globální ekonomika ztrácí energii (globální PMI spadlo na šestnáctiměsíční minimum) a ve Spojených státech se objevují varovné známky nadcházejícího zpomalení.

Varovné signály z USA a Číny

Od poloviny roku 2017 se náš nejoblíbenější ukazatel, tedy úvěrový impuls (který představuje tok nových úvěrů ze soukromého sektoru jako procento HDP), dostává do rizikové oblasti. Úvěrový impuls klesá v čele s Čínou a Spojenými státy, které představují zhruba 1/3 váhy našeho globálního indexu. Naše nejnovější údaje ukazují, že americký úvěrový impuls ve čtvrtém čtvrtletí 2017 činil pouze 0,4 % HDP (poté, co ve třetím čtvrtletí prudce klesl) a že čínský úvěrový impuls sleduje prudce klesající trend od konce roku 2016 a ve třetím čtvrtletí roku 2017 byl na -2,1 % HDP.

V ekonomice, jako jsou Spojené státy, která je založená na pákovém efektu, představuje úvěr zásadní motor růstu. Nižší tvorba úvěru se v nadcházejících měsících zřejmě promítne do nižší poptávky a poklesu soukromých investic. Existuje vysoká korelace 0,70 (k jedné) mezi americkým úvěrovým impulsem a fixními soukromými investicemi i výrazná korelace 0,60 mezi úvěrovým impulsem a konečnou domácí poptávkou. Zatím se nezdá, že by Trumpovy daňové škrty mohly zmírnit negativní dopad nižšího úvěrového impulsu a zlepšit investiční plány firem. V posledním průzkumu NFIB dokonce kleslo procento respondentů, kteří hodlají zvýšit kapitálové výdaje, na 26 %, což naznačuje, že v podnikání lidé nezvažují jen výši daní.

Hrozba recese se zvyšuje

Pro investory je hlavním rizikem rostoucí nepoměr mezi optimistickým pohledem trhu, který riziko recese vnímá jako nižší než 10 %, zatímco ukazatele recese tvrdí o ekonomice něco jiného. Tyto ukazatele naznačují, že se Spojené státy blíží konci cyklu a že recese už čeká za rohem a Trumpova ekonomická politika ji nedokáže odvrátit.

Vzpomínáte na „silného zákazníka“?

Řada lidí si tyto znepokojivé signály stále více uvědomuje, ale často se snaží jejich dopad bagatelizovat pokazováním na „silného amerického zákazníka“ a na to, že důvěra spotřebitelů je na nejvyšší úrovni od konce roku 2000. I když se shodneme, že historie se vždy nutně neopakuje, je zajímavé si povšimnout, že historicky byla taková úroveň důvěry spotřebitele vždy následována recesí a ztraceným desetiletím. Náhoda, že?

Důvěra amerických spotřebitelů se vrátila na vysokou úroveň, ale finanční situace domácností zůstává neradostná. Zadlužení domácností je na nové rekordní úrovni 13 trilionů USD a nejzranitelnější domácnosti začínají čelit závažným problémům kvůli zvýšení úrokových sazeb a horším úvěrovým podmínkám. Za posledních několik měsíců výrazně vzrostl počet lidí nesplácejících půjčky, zejména u nestandardních půjček na automobily, kde vážné nesplácení dosáhlo „bodu Lehman“. Týká se to i kreditních karet.

Úroveň nesplácení kreditních karet u malých bank za poslední dva roky prudce vzrostla a dostala se na maximum z doby finanční krize a ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 dosáhla 5,55 %. Ačkoli od roku 2008 výrazně klesl podíl malých bank na celkovém objemu nesplacených kreditních karet, vývoj tohoto ukazatele je nepříjemným znamením.

Spojené státy jsou ekonomikou s nízkými úsporami. Po finanční krizi se však úroveň osobních úspor dočasně zotavila a dosáhla maximum od roku 1984 na 11 %, avšak poté spadla stejně rychle, jako rostla, na 3,4 %.  Tento pokles můžeme vysvětlit pomocí strukturálních faktorů – americký zákazník málo šetří – ale i pomocí cyklických faktorů, jako jsou nízké úrokové sazby nabízející jen malý důvod k úsporám, zejména u aktiv s nízkým rizikem. Jak víme, spoření znamená připravovat se na neočekávané a podle vývoje hlavních amerických ukazatelů se zdá, že to nejhorší americkou ekonomiku teprve čeká.

Autorem je Christopher Dembik, vedoucí oddělení makroekonomické strategie Saxo Bank v Paříži

 

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter