Referendum? Euroskeptici Babišovi tleskají

Návrh ministra financí Andreje Babiše na uspořádání referenda k zavedení eura v Česku byl jedním z výsledků lánské schůzky. Lidové hlasování o společné měně však bude u nás, za stávajícího stavu unijních smluv, vždy pouze nezávazné. Bude záležet na politicích, jak by s jeho výsledkem naložili. Přesto by nebylo zcela zbytečné.

Závazné referendum má smysl snad jen u zemí, které mají sjednanou výjimku z přijetí eura. To je v současné době pouze případ Spojeného království a Dánska. Ostatní země, včetně České republiky, mají dle unijních smluv zakotvenu povinnost euro přijmout a samotný výsledek referenda na tom nic nemůže změnit. Pokud by se české referendum uskutečnilo, následovali bychom švédský model, neboť stejně jako Švédové jsme formálně nuceni společnou měnu přijmout bez ohledu na výsledek národního plebiscitu k této otázce. Takovým referendem by totiž ke změně základních unijních smluv nedošlo.

Ďábel skrytý v otázce

Neznamená to ale, že by referendum bylo zcela zbytečné. Vše by záleželo na položené otázce.

Mohli bychom se, podobně jako Švédové zeptat, zda má naše země zavést euro jako svoji měnu. Při převažujících kladných odpovědích bychom si potvrdili to, co již víme, ale vláda by dostala jasný signál k činu. Při negativním výsledku by vláda pravděpodobně odsunula své rozhodnutí o vstupu do eurozóny ze střednědobého neurčita do neurčita úplného. Povinnost přijmout euro by na nás i nadále dopadala, ale stejně jako v případě Švédska by domácí a pravděpodobně i vnější tlaky na přijetí společné měny byly do značné míry oslabeny.

Otázku by bylo možné postavit i odvážněji. Například zda má vláda udělat vše pro vyjednání výjimky z povinnosti vstupu do eurozóny, čímž bychom premiéra zavázali k velmi nelehkému úkolu v rámci unijní diplomacie. Úspěch takové mise by rozhodně nebyl zaručen a i kdyby nastal, tak by pravděpodobně nebyl pro naši zemi zcela „zadarmo“.  Česko by bylo (jako nyní David Cameron) za potížistu, který chce otevírat základní smlouvy. Změna by navíc podléhala ratifikaci ve všech členských státech, a to včetně referenda v Irsku.

Nápad s konzultativním referendem byl vlastně nápadem na referendum jako takové. Andreji Babišovi jistě tleskají všichni euroskeptici, kteří se těší, že při příštích volbách udělají z eura své hlavní téma, které zastíní vše ostatní. Ti budou jistě prosazovat úplnou výjimku ze základních smluv. Do politického prostoru se tak podařilo přidat další zbytečný problém.

Vít Dostál a Kryštof Kruliš, Asociace pro mezinárodní otázky

Newsletter