Reforma bankovnictví. Více šéfkuchařů, méně kuchtíků

Podle Reluctant Gourmet se většina lidí shodne, že kuchař má nižší pozici v kuchyni než šéfkuchař. I když kuchaři jsou často ti, kteří stojí za samotnou přípravou jídla, šéfkuchaři vytváří celkové menu a určují tak úspěch restaurace díky úžasnému kulinářskému zážitku. 

Co tedy mají společného restaurace s bankovnictvím? Navenek to, že existuje různé odlišení bankéřů na základě úrovně dovedností, vzdělání a praxe. Co je ale důležitější, že někteří bankéři jsou více nahraditelní než jiní. A protože v bankovnictví hraje velkou roli automatizace, data a moderní analytika, je dnes kladen větší důraz na „šéfkuchaře“ než na „kuchtíky“.

Technologie ovlivňují budoucnost práce

Hrozbě ztráty pracovní pozice vůči robotovi můžou čelit mnozí pracovníci ze všech odvětví. Nová studie ukázala, že v USA v následujících 13 letech vymizí kvůli automatizaci až jedna třetina všech prací. Studie byla provedena McKinsey Global Institute a přesněji říká, že si téměř 70 milionů amerických pracovníků bude muset do konce roku 2030 najít novou práci. Tento fakt je důsledkem pokroku v robotice, umělé inteligence a strojového učení.  

Vikram Pandit, který stál během finanční krize v čele Citigroup, odhadl, že vývoj technologií způsobí v bankovnictví ztrátu 30 % pozic v následujících pěti letech. Základem této předpovědi je fakt, že umělá inteligence a robotika snižují potřebu po zaměstnancích zastávajících administrativní funkce.  

 „Vše, co přináší umělá inteligence, robotika a zpracovávání přirozeného jazyka, učiní procesy jednoduššími,“ řekl Pandit v interview pro Bloomberg. „Změní se tím všechna administrativní práce.“ Mnohé velké banky díky technologiím automatizují své operace a nutí mnohé zaměstnance k adaptování, anebo k hledání nové pozice, dodal.

Důležitost velkých šéfkuchařů

Vedoucí behaviorální studie ve společnosti Betterment Dan Egan během diskuze o umělé inteligenci, strojovém učení a jeho vlivu na průměrného člověka použil následující analogii. Jsou dva druhy lidí, kteří jsou zapojeni do přípravy jídla – šéfkuchaři a kuchaři. Šéfkuchaři vytváří recepty, kuchaři podle těchto receptů vaří.  

Vzestup digitálního bankovnictví, automatizace a umělé inteligence dělá práci kuchařů zastaralou a překonanou. To však neznamená, že k dobře vykonané práci již nepotřebujeme lidi, jen se mění to, co od nich žádáme.

Rekvalifikace a nahrazení

Dříve byli lidé (s pomocí technologií) primárním rozhraním zákazníka ve většině odvětví. Dnes stroje vykazují lepší schopnost splnit zákazníkovy požadavky – jsou lepší ve shromažďování dat, jejich zpracovávání a jejich včasném použití na základě behaviorálních podnětů.

Masivní investice do digitálních kanálů, strojového učení a kiosků vytlačují vzhůru ziskovost, a to nahrazováním lidí. To ale neznamená, že bychom se měli zcela vzdát lidské interakce. Lidé jsou primárně zaměstnáváni do funkcí zajišťujících zákaznický servis kvůli víře, že empatie zlepšuje výsledky.

I když je sociální inteligence u těchto profesí důležitá, průzkum prováděný Case Western University ukazuje, že „dovednosti pro řešení úkolů“ jsou o dost významnější, co se týče ovlivňování spokojenosti, i když je výsledek v závěru stejný. A proto, že množství možných dat exponenciálně narůstá, samotní lidé nejsou schopni držet krok.

Samoobslužné digitální kanály mají určitou výhodu pouze, když se s určitým problémem již někdo předtím setkal a nástroje pro jeho vyřešení jsou zautomatizované. Pro složitější a ojedinělé problémy je třeba propojení lidské práce s umělou inteligencí. Díky této kombinaci je možné využít výhody obou složek – zpracovatelské schopnosti, pochopení a instinkt. To je oblast pro šéfkuchaře, nikoli kuchaře. 

Je načase začít investovat do šéfkuchařů

Budoucnost si žádá méně kuchařů a více šéfkuchařů. Většina z nich bude stále potřebovat více tréninku a zkušeností, aby vyvinuli všechny potřebné dovednosti pro toto měnící se odvětví. Šéfkuchaři budou potřebovat vylepšené nástroje ušité na míru jejich rolím.

Jak řekl Brad Leimer, vedoucí fintech strategie pro Explorer Advisory & Capital: „Banky jsou v současnosti nejblíže k rekordní výnosnosti. Právě teď je ta chvíle pro investování do šéfkuchařů, ne do krátkozraké maximalizace krátkodobých zisků s více a více kuchaři.“

Nemůžeme se dívat na lidské zdroje pouze jako na výdaje, které musí být zredukovány. O hodnotě šéfkuchaře lze pochybovat jedině tehdy, když zastává roli kuchaře. A žádná restaurace nezískala Michelinskou hvězdu, když měla menu navržené běžným kuchařem, jehož opravdová práce je příprava receptu navrženého někým jiným. 

Když se podíváte na nejvyhlášenější restaurace, rychle zjistíte, že zaměstnávají jen velmi málo kuchařů. V těchto podnicích jsou budovány týmy šéfkuchařů, kteří umí mistrovsky připravit umělecké dílo. Hodnota, kterou přináší, nemůže být zautomatizována, zajišťována externě nebo zprůmyslněna. Právě šéfkuchaři jsou tím důvodem, proč se zákazníci do restaurace vrací bez ohledu na cenu.

Newsletter