Regulace může vymýtit short selling, volá bankovní lobby

Banky začínají bít na poplach ohledně navrhovaných globálních pravidel Basel III, která je nutí v zájmu zvýšení stability bankovního systému posílit financování svých aktivit. Banky varují, že nová regulace může značně prodražit některé transakce, jako například prodeje na krátko či akciové swapy.

Bankovní lobbisté varují Basilejský výbor pro bankovní dohled, že nová pravidla financování mohou konkrétně short selling zdražit až pětinásobně. Spekulace na pokles akcií by se tak pro investory stala natolik nevýhodná, že by prakticky ustala.

Banky tak vyvíjejí poslední tlaky ve snaze zmírnit ukazatel čistého stabilního financování (Net Stable Funding Ratio), který by měl být zaveden v posledním stádiu souboru standardů Basel III, jehož cílem je zabránit opakování krize z roku 2008.

Basilejský výbor si klade za cíl zajistit, aby banky udržely minimální úroveň stabilního financování na základě charakteristik jejich aktiv. Opatření, které má zabránit opakování problémů s likviditou, které například vedly k pádu britské banky Northern Rock, by mělo vstoupit v platnost v roce 2018.

Dalším opatřením, jež by mělo učinit banky odolnějšími, je ukazatel zajištění likvidity (Liquidity Coverage Ratio), který by měl banky přimět, aby držely dostatek likvidních aktiv, jako například vládních dluhopisů s nejvyšším ratingem, jež mohou být v případě potřeby lehce přeměněny v peněžní prostředky.

„Banky se obávají navrhovaných standardů, protože ty tvrdě dopadají na dlouhodobá aktiva a závazky,“ uvedl pro Financial Times Barney Reynolds, partner z advokátní kanceláře Shearman & Sterling.

„To by mohlo vést ke zhoršení cenových podmínek pro klienty v důsledku rozšíření spreadů či celkovému snížení aktivity v odvětví. Ve výsledku mohou aktivity typu prodejů akcií nakrátko migrovat do nebankovních subjektů,“ dodal Reynolds. 

Newsletter