Rekvalifikace nutná aneb Indie na cestě k čtvrté průmyslové revoluci

Pro indické firmy, které čelí komplexnější produkci a tvrdé globální konkurenci, už není levná pracovní síla hlavním faktorem další expanze. Ti nejúspěšnější podnikatelé hledají především talenty a mladé lidi vybavené dobrými dovednostmi. Nové technologie pak používají na vypilování současných pracovních míst častěji než k plné automatizaci. A vzhledem k tomu, že polovina indické populace je mladší 27 let, před druhou nejlidnatější zemí světa leží šance jako nikdy předtím.

Podobně jako velká část světa, Indie vstupuje do éry robotů a umělé inteligence. Firmy vzhledem k výhledu na budoucnost hledají cesty, jak co nejvíce zautomatizovat výrobu, aby ušetřily na nákladech. Bude však nahrazení lidí stroji tou správnou cestou, jak proměnit velký potenciál indické ekonomiky ve status ekonomické velmoci? Server World Economic Forum (WEF) uvádí, že přednější strategií by měla být rekvalifikace zaměstnanců. Klíčovou oblastí přitom je poskytnout jim znalost, kterou potřebují k práci se složitými stroji, daty nebo algoritmy.

Ze zprávy Future of Jobs 2018 vyplývá, že do roku 2022 by měla být polovina Indů rekvalifikována, aby tamní trh práce splňoval požadavky čtvrté průmyslové revoluce. Interakce mezi zaměstnancem a robotem na pracovišti bude totiž čím dál častější.

Je ale třeba stavět na silných stránkách dosavadního stavu indické ekonomiky. Mezi ty například u tamního trhu práce patří analytické myšlení zaměstnanců a vedle toho inovace či programování. Indičtí IT inženýři už tak sice roky září ve společnostech typu Google nebo Microsoft, v budoucnosti by ale tento talent měl pomoci i „domácímu prostředí“.

Nobelovu cenu za ekonomii získali Američané Nordhaus a Romer

Rekvalifikace za čtvrt roku

Implementace nových dovedností bude stát nemalé investice. Zmíněná zpráva uvádí, že každý zaměstnanec bude v průměru na rekvalifikaci a získání nových dovedností potřebovat asi 100 dní. Deset procent pracující populace bude dokonce potřebovat více než jeden rok. “S nejmladší pracující populací na světě a více než polovinou populace v produktivním věku bude rozvíjení nových dovedností klíčové k udržení růstu,” uvedl pro WEF ministr podnikání Dharmendra Pradhan.

A jak tento fakt přijímají firmy v praxi? Podle WEF jsou si již dobře vědomy výzvy, která je brzy čeká. Podle Future of Jobs 2018 cílí 79 procent podniků na to, aby rekvalifikovaly zaměstnance na nové technologie. Zajímavostí je, že téměř stejný podíl firem, tj. 78 procent, plánuje zaměstnat další pracovníky. Ještě více firem, a to 83 procent, však chce v nějaké částí výrobního procesu nahradit “dovednostní mezeru” tím, že na danou pozici dosadí stroj. Je otázkou, jak se to projeví v indické ekonomice – s výjimkou ropného průmyslu totiž v současnosti většina indických podniků preferuje investovat prostředky do talentovaných zaměstnanců, než aby šetřila na jejich mzdách.

Špička v umělé inteligenci?

Přestože Indie “zásobuje” nejlepší technologické firmy světa vysoce kvalifikovanou pracovní silou, samotná země se potýká s nižším růstem v sektoru umělé inteligence, než by se čekalo. Přitom cíl indické vlády je stát se jedním z tahounů revoluce umělé inteligence, kde by chtěla částečně zkopírovat čínský model růstu.

Jak moc je důvěra ve fintech důležitá pro jeho přežití?

„Je velmi povzbuzující vidět vládu, která si je vědoma potřeby výzkumu v oblasti nových technologiích. Podpora vládního think tanku Niti Aayog nám umožní vyvíjet technologie současně s našimi protějšky ze Silicon Valley, a snížit tak naši závislost na nich,“ uvedl v únoru pro WEF Subrat Kar, spoluzakladatel firmy Vidooly.

Speciální úřad pro rozvoj dovednostní se bude soustředit na to, aby identifikoval ty, které budou v ekonomice třeba. To by mělo firmy motivovat k investicím do tréninkových programů a k provázání se vzdělávacím systémem. Jen v rámci iniciativy 2020 pro uzavření “dovednostní mezery” se už indické firmy zavázaly vytvořit jeden milion pracovních míst.

Podobný koncept spolupráce již funguje například v Jihoafrické republice. V Indii však zůstává soukromo-veřejná spolupráce méně využívaná. Polovina současných indických firem chce použít čistě interní rekvalifikace, uvedla zpráva. Pouze 18 procent společností pak plánuje spolupracovat s veřejnými vzdělávacími institucemi.

 

Newsletter