Revoluce v diagnostice díky českému startupu Aireen. Pohledem do oka pozná nemoci, které ještě nepropukly

Vyšetření přístrojem Aireen. Zdroj: Aireen

Poznat začínající chorobu dříve, než se objeví její příznaky? To umí díky umělé inteligenci zdravotnický přístroj Aireen. Český startup v čele s technologickým inovátorem Davidem Navrátilem a investorem Petrem Kociánem se rozhodl nalézt způsob, jak za použití snímků oční sítnice detekovat vybraná degenerativní onemocnění, která ještě v plné síle nepropukla. V současnosti Aireen umí krátkým neinvazivním vyšetřením oka diagnostikovat takzvanou diabetickou retinopatii – degenerativní onemocnění sítnice, která může některé diabetiky připravit o zrak. Vyšetření je tak velmi jednoduché, šetří čas pacienta i kapacitu zdravotnictví.

“Aireen pomáhá řešit kapacitní problém zdravotnictví, který je v důsledku stárnutí populace a zvyšujícího se věku dožití nevyhnutelný. Aireen umožní zkontrolovat oči diabetika v rámci pravidelné prohlídky, přičemž k očnímu lékaři následně mohou chodit pouze pacienti již s objektivním podezřením na poškození sítnice,” upřesňuje ředitel firmy Aireen Jan Hlaváček. “Věříme, že se brzy podaří, aby diabetologové mohli podobný screening provádět a měli ho zaplacen ze zdravotního pojištění. Pro pacienty to bude velmi pohodlné. A hlavně – kontrolu očí by tak mohl mít opravdu každý diabetik, a ne jen každý třetí, jak je tomu dnes,” dodává Hlaváček.

Podle klinických studií má diagnostika Aireen v oblasti diabetické retinopatie úspěšnost 96 %. Jde o v Česku první zdravotnický přístroj založený na umělé inteligenci, kterému se podařilo získat příslušnou certifikaci. Již nyní je k dispozici v několika specializovaných očních klinikách v České republice, přičemž tým Aireen doufá v brzké rozšíření zařízení do ordinací praktických lékařů. Zároveň by do budoucna mohl stejný přístroj poznat z oční sítnice i jiné nemoci – například věkem podmíněnou makulární degeneraci, zelený zákal, Alzheimerovu chorobu nebo kardiovaskulární choroby. Jak vznikl tento nápad, jak složité je proniknout s inovací na bázi umělé inteligence do zdravotnictví a jaká je vize fungování Aireen do budoucna? Odpovědi nejen na tyto otázky naleznete v rozhovoru níže.

Jak vznikl nápad vyvinout Aireen? Jak váš tým napadlo naučit umělou inteligenci hledat příznaky nemocí na oční sítnici?

Aireen založil v roce 2018 David Navrátil. Řešil v té době nějaké větší starosti ohledně zdraví svých blízkých. Dobře to dopadlo, lékaři mu tehdy velice pomohli. Pro Davida to byla velmi inspirativní zkušenost. Rozhodl se tehdy rozšířit své aktivity a začal hledat způsob, jak supermoderní technologie, jimiž disponoval, využít ve zdravotnictví. Jak sám říká, „zdravotníci mi moc pomohli a chtěl jsem jim to vrátit“. Proto založil Aireen.

 Z Aireen se postupem času stal projekt, jehož ambicí je pomoci řešit globální problém s nedostatkem expertních lékařů a s nárůstem civilizačních chorob, jako je diabetes, nemoci srdce a oběhové soustavy, Alzheimerova choroba a další. Vidíme obrovský potenciál umělé inteligence v současném zdravotnictví, stejně jako velké demografické výzvy, kterým zdravotní systémy čelí. Aireen napomáhá včasnému záchytu nemocí. Šetří čas pacienta a kapacitu zdravotnictví redukcí zbytných návštěv.

Můžete popsat, jak diagnostika pomocí Aireen v tuto chvíli funguje?

Za využití nejnovější generace umělé inteligence dokáže Aireen zabezpečit spolehlivý diagnostický screening civilizačních chorob založený na analýze digitálních snímků očního pozadí. Zcela bezbolestně, neinvazivně, během pár vteřin i na dálku. Za méně než 30 sekund ve třech jednoduchých krocích provede analýzu snímků sítnice pořízené běžnou fundus kamerou.

 Pokročilá implementace AI Aireen založená na více než milionu fundus snímcích a stovkách tisíc anotací od oftalmologických specialistů nabízí vynikající přesnost a citlivost screeningu.

Aireen je v Česku první zdravotnický přístroj založený na umělé inteligenci, kterému se podařilo získat příslušnou certifikaci. Co to v praxi znamená? 

Je to potvrzením toho, že jsme progresivní nejen technologicky. Od počátku si uvědomujeme komplexnost vývoje zdravotnického prostředku. Proto jsme nebyli překvapeni, že uvádění na trh má ve zdravotnictví svá specifika a legislativní požadavky. Byli jsme připraveni – jak odborně, tak finančně – systém validně klinicky ověřit a zaregistrovat jako registrovaný zdravotnický prostředek. 

Tým Aireen jako vítězové soutěže Vodafone Nápad roku. Zdroj: Aireen
Tým Aireen jako vítězové soutěže Vodafone Nápad roku. Zdroj: Aireen

Jak jednoduché je z vaší zkušenosti proniknout s inovací na bázi umělé inteligence do zdravotnictví? Co jsou v českém kontextu ty největší bariéry?

Trochu navazujeme na předchozí otázku. Zdravotnický trh je konzervativní a velmi regulovaný. Proto patří pro výrobce mezi ty nejnáročnější. Na výrobce to klade velké nároky. Potřebujete silné finanční zázemí – certifikační proces je náročný finančně i časově, potřebujete odborníky, které v jiných oborech netřeba, jejichž výskyt je s ohledem na specifičnost problematiky vzácný. Když se vám vše podaří a výrobek uvedete na trh, zjistíte, že váš business není jen o přidané hodnotě, kterou přinášíte, ale závisí i na systému úhrad a zvyklostí a doporučených postupů. S tím vším se musíte poprat. Za zmínku stojí také to, že evropská legislativa na ochranu osobních dat úplně AI nepřeje – nemůžete bez souhlasu pacienta využívat pro učení modelů snímky, byť jsou anonymizované. V jiných koutech světa je tomu jinak a bojím se, aby nám tyto regiony neutekly. Koneckonců i my máme snímky nakoupené ze zámoří.

Jakou máte zatím zpětnou vazbu od lékařů a jaký registrujete z jejich strany zájem? Jaká je podle vás motivace lékařů mít ve své ordinaci právě zařízení Aireen?

Tady mne napadá jedna glosa – když má nehodu samořiditelné auto, jsou toho plné noviny. A přitom kolik řidičů udělá za volantem fatální chybu jen po dobu, co ta reportáž v televizi běží. Zkrátka musíme být připraveni na to, že přinášíme něco, co není adoptované, a budeme hodnoceni přísně. Asi budeme čelit i jisté míře nedůvěry. Ale to je výzva, která náš produkt učiní jenom lepším. Těší mne, že se Aireen zdravotníkům líbí. My sami vidíme Aireen jako pomocníka lékařům, nikoli jako jejich konkurenta. Jsem rád, že to vidí stejně. 

Aireen pomáhá řešit kapacitní problém zdravotnictví, který je v důsledku stárnutí populace a zvyšujícího se věku dožití nevyhnutelný. Například kontrola očí diabetických pacientů u očního lékaře by se měla provádět jednou ročně. Jenže diabetiků máme v ČR skoro milion. Oční ambulance na to nemají kapacitu. V celosvětovém měřítku je to ještě markantnější – pro půl miliardy diabetiků je na světě k dispozici 200 tisíc očních lékařů. Aireen umožní zkontrolovat oči diabetika v rámci pravidelné prohlídky. K očnímu lékaři by pak chodili pouze pacienti již s objektivním podezřením na poškození sítnice. 

Věříme, že se brzy podaří, aby diabetologové mohli podobný screening provádět a měli ho zaplacen ze zdravotního pojištění. Pro pacienty to bude velmi pohodlné. A hlavně – kontrolu očí by tak mohl mít opravdu každý diabetik, a ne jen každý třetí, jak je tomu dnes.

Jaké další nemoci byste kromě diabetické retinopatie postupně chtěli, aby přístroj uměl diagnostikovat do budoucna?

Připravujeme screening věkem podmíněné makulární degenerace, což je nejčastější příčina slepoty u „bělošské“ populace. Připravujeme detekci glaukomu, tedy zeleného zákalu. Ve stadiu výzkumu máme detekci Alzheimerovy choroby a plánujeme se zaměřit i na kardiovaskulární choroby.

Jakou máte vizi o fungování Aireen do budoucna? Jak moc dostupné a rozšířené se takovéto zařízení může během následující dekády stát? Je zároveň reálná nějaká spolupráce s pojišťovnami?

Naší vizí je široce dostupný screening chronických diagnóz, který bude co nejblíže pacientovi. Kromě již zmíněných diabetologů věříme v nasazení u praktických lékařů, v optikách, případně v lékárnách. K tomu budeme vlastnosti produktu směřovat. Samozřejmě velmi důležitý bude i přístup plátců zdravotní péče, což jsou v Česku zdravotní pojišťovny. To bude klíčové zejména pro nasazení v ambulancích lékařů. Optiky a lékárny věřím, že dokáží naše řešení nabízet s přidanou hodnotou, která bude masivně zajímavá i pro samoplátce.

Získali jste ocenění Microsoft Awards 2021, zvítězili jste v soutěži Vodafone Nápad roku. Co vnímáte jako největší přínos takovýchto soutěží a ocenění? 

Vývoj inovativního zdravotního prostředku je časově i finančně velmi náročný proces. Troufnu si říct, že čekání na výsledek vyžaduje více trpělivosti a investic než v jiných oborech. Je tak skvělé, když vás někdo v mezičase ocení a dá vám pozitivní zpětnou vazbu. Je to velká vzpruha pro všechny kolegy a také pro Channel+, Tensor Ventures a Petra Kociana – naše investory. Navíc věřím, že je to i jisté razítko, které říká, že náš projekt je seriózní, dobře vedený a perspektivní.

 S vítězstvím v soutěžích přišel také velký mediální ohlas. Projektu to významně pomáhá na mnoha frontách. Možná jsme si ani dopředu neuměli představit, jak užitečné to může být.

V České republice je vaše zařízení unikát, jak je to v globálním měřítku? Plánujete expanzi do zahraničí? 

Aireen od počátku vyvíjíme jako globální projekt. Certifikace, které potřebujeme na českém trhu, lze použít pro uvádění prostředku ve všech zemích EU. Český a slovenský trh, který dobře známe, bereme za pilotní. Naším skutečným cílem jsou ale trhy Evropské unie. Chystáme se také na FDA certifikaci, aby se mohla Aireen podívat i za „velkou louži“. Zajímavé možnosti se rýsují také na blízkém východě. Problémy, které Aireen pomáhá řešit, se tam zdají být velmi silně přítomné.

Jan Hlaváček se již 30 let věnuje zdravotnické informatice. Byl u toho, když se v ordinacích českých lékařů začali po roce 1993 objevovat první počítače. Prošel si vývojem softwaru, měl na starosti jeho komplexní implementace do větších zdravotnických zařízeních. Do roku 2017 řídil společnost, která dodávala informační systémy do více než 12ti tisíc českých ambulancí. Teď věří, že umělá inteligence změní zdravotnictví a je rád, že je zase od začátku u toho.

Zdroj: Aireen

Newsletter