Right Power se vrací na Fundlift. Chce rozšířit svou Online domácnost

Zdroj: Depositphotos

Společnost RIGHT POWER, a.s. podniká od roku 2006 v oblasti energetiky. Zaměřuje se na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, jako je biomasa a vítr. Působí na Slovensku, v ČR, Polsku, Maďarsku a Ukrajině. V současné době se soustředí na provoz lokálních distribučních soustav a tepelných hospodářství, rozvoj obchodování s komoditami a CO2 povolenkami a expanzi na zahraniční trhy v oblasti dodávek komodit pro koncové zákazníky.

RIGHT POWER, a.s. je společností sídlící na Slovensku. Ve své režii má výrobu elektřiny, výrobu a distribuci tepla, správu lokálních distribučních soustav, energetické audity a energetické štítky budov. Pomocí svých zahraničních dceřiných společností provozuje výše zmíněné a další aktivity spojené s energiemi.

V minulosti měla společnost v ČR a na Slovensku rozdílný okruh zákazníků. S rozvojem konkurence se snaží svou strategii sjednotit a zaměřit se více na koncové zákazníky, aby tak zajistila snížení nákladů a dlouhodobý růst. Z toho důvodu se rozhodla pro 2. kampaň na crowdfundingové platformě Fundlift.

V roce 2018 na Fundliftu úspěšně vybrala částku 3,4 mil. Kč formou 4letých dluhopisů, díky které došlo k vytvoření 3 lokálních distribučních sítí. Vydané cenné papíry předčasně po více než 3 letech splatila a chystá se spustit další kampaň, ve které se bude snažit získat minimálně 5 mil. Kč výměnou za 4leté dluhopisy. Bude však usilovat o částku až 15 mil. Kč, pokud bude ze strany investorů zájem.

Prostředky budou určeny k rozšíření projektu Online domácnost, který má za cíl zjednodušit dostupnost služeb pro koncové zákazníky. V minulosti společnost odprodala své B2C portfolio společnosti BOHEMIA ENERGY s.r.o. Nyní do tohoto segmentu vstupuje s novou strategií, která zahrnuje online poskytování služeb, a tím i konkurenceschopnější ceny.

 

Newsletter