Říjnová míra inflace je „studenou sprchou“. Opět jsme blízko deflaci

Spotřebitelské ceny zůstaly v říjnu na úrovni měsíce září (meziměsíční změna 0,0 procenta). Tento vývoj ovlivnil zejména pokles cen v oddíle doprava, který byl kompenzován zvýšením cen v oddíle odívání a obuv. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 0,2 procenta, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v září.

Říjnová úroveň míry inflace je „studenou sprchou“ jak pro analytiky, tak pro centrální bankéře. Obecně se totiž čekala míra inflace čítající 0,4, nebo dokonce 0,5 procenta. ČNB ve své aktuální prognóze počítala s mírou růstu cenové hladiny na úrovni 0,4 procenta. Po dnešku je kvůli těmto číslům zřejmé, že pokud nenastane něco zcela nepředpokládaného, ukončí ČNB svůj intervenční režim nejdříve až v roce 2017. Nikoli v druhém pololetí roku příštího.

Deflační tlaky se v ČR projevují nejen v oblasti spotřebitelských cen, ale i například v průmyslu. Meziroční pokles ceny průmyslových výrobců byl v září vůbec nejstrmější nejen za celý letošní rok, ale za období od října 2009, kdy vrcholila světová finanční krize a s ní spojené deflační tlaky. Levná ropa a poměrně levné pohonné hmoty se zásadně promítají do cen vstupů v průmyslu. Stejně tak působí levná ropa deflačně v oblasti spotřebitelských cen, kde však má i kladný efekt, protože spotřebu podněcuje. Lidem zkrátka zůstává v peněžence více peněz poté, co zaplatí za benzín či naftu pro svého „čtyřkolého miláčka“.

Newsletter