Rizikové období pro akcie. Jak nejlépe zajistit své portfolio?

Severní Korea představuje největší krátkodobé riziko pro globální akcie, ačkoli reakce na zvýšené napětí byly zatím ve všech třídách aktiv umírněné. Také index volatility VIX byl ovlivněn jen málo – posunul se pod 11 bodů, což je úroveň pod jeho historickým průměrem. V indexu S&P 500 stály lednové ATM opce (na penězích) pouze 3 %, což potvrzuje nízké náklady na pojištění proti potenciální změně. 

Konsenzus je, že k zásadní intervenci vůči KLDR nedojde. Pokud však přece jen ano, představuje defenzivní strategie ten správný obezřetný přístup k aktivům. Probereme si sedm hlavních korekcí, ke kterým došlo od roku 1995, a podíváme se, který sektor poskytuje nejlepší ochranu při vyšší volatilitě.

Tradiční defenzivní sektory

Podíváme-li se na sedm klíčových korekcí globálních aktiv od roku 1995, základními defenzivními druhy akcií jsou: veřejné služby, telekomunikace, zdravotnictví a spotřební zboží. Tyto čtyři sektory nabízejí stabilně vysoké výkony při všech korekcích v porovnání s ostatními globálními aktivy. Tyto čtyři sektory mají obvykle nízkou realizovanou volatilitu, a proto mívají dobré výkony ve složitých obdobích. Klíčovým zjištěním je, že by investoři měli výrazně snížit expozici ve finančních a průmyslových odvětvích a zacílit portfolio spíše defenzivně.

Potenciální defenzivní sektory

Kromě tradičních defenzivních sektorů nabízí občas ochranu i jiné oblasti. Energetika byla jedním z nejdefenzivnějších odvětví hned při třech velkých korekcích (v roce 1998, v letech 2000-2002 a v letech 2007-2009). V poslední době je energetický sektor vysoce citlivý na makroekonomické vyhlídky. Vzhledem k současným vyhlídkám na ceny ropy v Saxo Bank příliš nevěříme, že by při další korekci představovala energetika defenzivní sektor.

Další potenciálně defenzivní sektor při korekcích představují nemovitosti, ačkoliv právě korekce v letech 2007-2009 byla pro nemovitosti příšerná. Plynulý cash-flow z pronájmu a výjimečné celostátní poklesy cen nemovitostí vytvořily z nemovitostí stabilní sektor i v době korekcí, a to i přes to, že v těchto obdobích obvykle prudce rostou úrokové sazby.

V období následujícím po světové finanční krizi se akciím v nemovitostech dařilo dobře i během korekcí. Za předpokladu, že současné vyhlídky na inflaci utlumí normalizaci úrokových sazeb, věříme, že nemovitosti představují potenciálního kandidáta na defenzivní sektor při příští korekci.

Posledním potenciálně defenzivním sektorem je překvapivě IT. Historicky byl IT sektor vždy citlivý na obchodní cyklus, protože výrobci polovodičů a hardwarů mají na indexu sektoru tu nejvyšší váhu. To bylo zřejmé při korekcích v letech 1998 a 2007-2009. Při korekci v období 2000-2002 představoval sektor IT jádro celé korekce a také přinášel nejhorší výsledky.

Dnes představuje skupina služeb a softwaru 60% váhu v indexu sektoru. Softwarové společnosti jsou spíše monopolistické a mají stabilnější cash-flow, které je méně citlivé na obchodní cyklus, takže podle našeho názoru by IT sektor mohl při příští korekci přinést vynikající výsledky. Při hluboké korekci (poklesu o 40 – 50 %) by IT akcie vzhledem k současnému vysokému nacenění pravděpodobně měly výsledky na úrovni globálních akcií.

Ruská finanční krize roku 1998

Tato korekce měla epicentrum v Rusku a týkala se vládního dluhu a rublu. Představovala obrovské ztráty pro finanční produkty, protože ruská vláda nesplácela svůj dluh a centrální banka 17. srpna 1998 devalvovala rubl. Sektor veřejných služeb měl silné výsledky a v těchto týdnech dodával pozitivní výnosy.

Bublina Dot-com

Krach akciového trhu po prasknutí internetové bubliny byl dlouhý a vážný. Epicentrem této bubliny byly IT a telekomunikační akcie jako součást „nové ekonomiky“. Při této korekci měly nejlepší výsledky akcie v energetice a spotřebním zboží. V tomto období měla energetika nízký poměr dluhu vůči kapitálu a stabilní vyhlídky.

Globální finanční krize

Krach globálních akcií na konci roku 2007 trvající do začátku roku 2009 byl velmi závažný. Epicentrem byly tentokrát finanční produkty a nemovitosti, které vykazovaly velmi špatné výnosy, zatímco zdravotnictví a spotřební zboží tímto obdobím prošly výrazně lépe. Jak ukazují výkonnostní grafy, nebylo kde se schovat. Nejlepší výsledky mělo spotřební zboží, které kleslo jen o 34 % ve srovnání s globálními akciemi, které se propadly o 56 %.

Řecká krize

Tato korekce začala ve druhém čtvrtletí roku 2010, kdy řecká vláda požádala o finanční pomoc vzhledem ke globální finanční krizi a recesi, které potopily státní finance. Finanční produkty byly opět zranitelné společně s důlními surovinami a energetikou. Spotřební zboží a telekomunikace měly nejlepší výsledky, ale všechny sektory vykazovaly negativní výnosy, což jen zdůrazňovalo synchronizaci akciového trhu během globální finanční krize.

Evropská krize státního dluhu – 1. část

Tato korekce byla velmi vážná a vypukla v srpnu roku 2011, kdy se investoři začali stále více obávat kvality úvěru španělské a italské vlády. Tyto obavy způsobily prudké výkyvy v eurozóně a otřásly globálními finančními trhy. Velký zásah dostaly sektory financí a surovin, zatímco spotřební zboží a zdravotnictví podávaly nejlepší výkony. Všechny sektory opět vykazovaly negativní výnosy.

Evropská krize státního dluhu – 2. část

V roce 2012 se opět rozhořela krize eurozóny, která však rychle vyhasla během léta díky pomoci ECB a slavného slibu prezidenta Maria Draghiho „ať to stojí, co to stojí“. Finanční, surovinový a energetický sektor dostaly vážný zásah, zatímco spotřebnímu zboží a telekomunikacím se opět dařilo. Všechny sektory se propadly, což je další důkaz nové synchronizace finančních trhů.

Nadbytek ropy 

Prudký nárůst dodávek ropy z amerických břidličných polí způsobil v roce 2015 obrovský přebytek ropy a spustil vážnou korekci, v jejímž středu byla energetika a suroviny. Veřejné služby a spotřební zboží představovaly nejlepší sektory, avšak i tentokrát se všechny sektory propadly.

Vzhledem k tomu, že globální akciové trhy vykazují výraznou korelaci mezi jednotlivými sektory, jediná možnost jak dosáhnout pozitivních výnosů v akciích během období korekce je vytvořit portfolio s dlouhými i krátkými pozicemi – krátké pozice v cyklických sektorech a dlouhé v defenzivních. Další možností je využít dlouhé pozice v defenzivních sektorech a dlouhé puty na běžném akciovém trhu.

Newsletter