Robotické investiční poradenství: Trend, nebo budoucnost?

Trh robotického investičního poradenství byl zpočátku ovládán hlavně dynamickými startupovými firmami. V uplynulém roce do něj však vstoupily také uznávané instituce, jako jsou Standard Life, HSBC, Fidelity či Goldman Sachs. Ty buďto představily vlastní robotické poradenské služby, nebo do tohoto segmentu investují.

Robotické poradenství zahrnuje digitalizaci klientských dat vyhledávajících za pomoci algoritmů vhodná investiční portfolia. Průkopníci digitálního bankovnictví chtěli původně nabídnout investorům finančně dostupnější formu poradenství, než jaké se nabízí bankám, nezávislým finančním investorům nebo soukromým finančním platformám. Proto je robotické poradenství často vnímáno jako „zjednodušený přístup“ pro začínající investory, kteří chtějí dosáhnout konkrétních cílů.

Pro a proti robo-poradenství v investování

Řada lidí vítá vzestup těchto služeb, protože je považují za vizi budoucího obchodování založeného především na datech, bez nezbytného přímého vztahu bankéře s klientem. Je vidět, že růst sektoru má příznivě naladěné příjemce. V minulosti byli největšími podporovateli využití technologií hlavně regulační orgány, například britský finanční regulátor FCA, americká Komise pro cenné papíry, nebo singapurský Monetární úřad. Viděly v něm způsob, jak sloužit klientům s omezenějším investičním majetkem, a zároveň tento obchodní model považovaly za možnost jak zmenšit tzv. poradenskou propast.

Sektor se však v květnu 2018 dostal pod palbu, když úřad FCA uvedl, že je fungováním robo-poradenství zklamán. Zároveň vydal varování, že investiční společnosti využívající aplikace nedokáží své klienty řádně poučit o rizicích, nemají jasně stanovené ceníky poplatků a nedokáží plně chápat, co jejich klienti skutečně chtějí a potřebují. V tom právě spočívají klíčové problémy robo-poradců: složitost legislativy a získávání a následná edukace klientů.

Potenciální rizika nových poskytovatelů

Na dnešním příliš složitém a roztříštěném investičním trhu je zcela jistě prostor pro jednoduché robo-poradenství, avšak na tak obrovském trhu se projevuje řada problémů. Ti, kdo chtějí nabízet tyto služby, by si měli být vědomi hlavních rizik. Za prvé, vzdělání je ve finančních službách tou zásadní a nejtěžší věcí. Masový trh potenciálně nezkušených klientů nemůže mít takovou úroveň a chápání investičního prostředí jaké mají obvyklí, sofistikovaní investoři. Za druhé, pro robo-poradenské firmy, které obvykle vycházejí z oblasti technologií nebo marketingu, je legislativa finančních služeb poměrně složitá a díky méně znalým klientům občas záludná.

Bez lidí se neobejdeme

Budoucnost investic je bezesporu digitální, avšak sofistikovaní a profesionální investoři vědí, že je zde nadále místo pro lidskou inteligenci. Ta nejlépe rozpozná, jaký typ služeb jednotliví klienti vyžadují. Vždy bude existovat potřeba porozumět osobním důvodům pro vytváření bohatství, které robotické poradenství nemusí být schopné vnímat. I přes všechny výhody technologií je nejlepším řešením hybridní model zahrnující řešení vytvořené na míru spoluprací lidského mozku a strojů. Takové řešení může lépe vyhovět měnícím se potřebám tohoto klientského segmentu.

Autorem textu je Kieran Phyo, manažer robotické platformy SaxoSelect.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter