Rok 2016 – rok degradace

Do konce roku 2016 zbývají necelé čtyři měsíce a už teď má na svém kontě jistý rekord. Bohužel, nejde však o žádné pozitivum. Letošní rok je totiž historicky prvním, ve kterém světové země zaznamenaly největší počet zhoršených ratingů udělovaných agenturou Fitch Ratings. Proč?

Podle informací serveru CNBC se tento scénář posledních (necelých) devíti měsíců týkal celkem dvaceti světových zemí. Toto číslo bylo pozorováno již dříve, a to v roce 2011, ovšem tehdy šlo o výsledek celého roku. Aktuální počet zhoršeného hodnocení se tak stal za sledovanou dobu historicky největší od samotného zahájení udělování ratingů agentury, jež se datuje na roku 1994.

Stejně špatně vyznívá i množství zemí s negativním výhledem, kterým momentálně hrozí zhoršení jejich stávajícího ratingu (jde například o Belgii, Japonsko či o Spojené království). Celkový výčet těchto zemí dokonce předčil i počet těch s pozitivním výhledem, tedy těm, jejichž rating by do budoucna mohl být zlepšen.

Hlavním důvodem zhoršování je podle Fitch Ratings (především v případě evropských vyspělých zemí) nepříznivá dynamika navyšování dluhu, a to i přes aktuálně nízké náklady na jeho financování.

V případě Francie, Španělska, Portugalska, Itálie, Řecka, Spojeného království, ale i Kanady totiž dosahuje růst reálného HDP nižších hodnot, než je reálná úroková sazba, což ve výsledku ztěžuje schopnost splácení dluhů. Ostatní země, jako Japonsko a USA, které jsou doplněny o již zmiňované stálice Francii, Španělsko a Británii, se zase potýkají s problémem primárních deficitů, definovaných jako rozdíl mezi vládními příjmy a výdaji, které jsou navýšeny o úroky z veřejného dluhu.

Dalším negativním aspektem je evidentní zpomalení v tvorbě úsporných opatření, euroskepticismus, vysoká úroveň migrace a bezpečnostní problémy. V případě Británie je pak jasným důvodem degradace odhlasované referendum o odchodu země z Evropské unie.

 

Newsletter