Dolar proti euru rozšiřuje zisky a posouvá se pod hranici 1,1600 EURUSD. Silný dolar potápí procyklické měny a měny regionu. Koruna oslabuje nad 25,70 za euro.

Rok 2020. Hladké přistání a návrat výnosů

Hlavními tématy roku 2020 budou inflace a udržitelnost. „Evropské ekonomiky by měly s růstem 1-1,5 procenta HDP zatím uniknout recesi, Čína podle našeho očekávání zpomalí a v případě USA odhadujeme 1,9 procentní růst HDP,“ říká Wen-Wen Lindroth, hlavní cross-asset stratéžka Fidelity International. Geopolitická rizika podle ní klesají. V roce 2020 tak zřejmě přetrvá období křehkého klidu.

„Navzdory neustálým změnám ve vývoji makroekonomiky se domníváme, že synchronizovaná vlna holubičí politiky centrálních bank a důvěřující spotřebitel by měly prozatím stačit k zabránění globální recesi,“ doplňuje Anne Richardsová, generální ředitelka Fidelity International. Výnosy by měly být podle všech očekávání lepší, ačkoliv je určitá možnost, že dojde k posunu v pozicích na trzích a v roce 2020 se podle Richardsové objeví inflace v souvislosti se zvyšujícím se tlakem na růst mezd.

Likvidita je ohrožena poklesem globalizace. Hladké přelévání kapitálu po světě naráží na rostoucí bariéry, například komplikace vyplývající z nedávného obchodního sporu mezi USA a Čínou. Kapitál je soustředěn do menších skupin, a tím se oslabuje schopnost finančního systému odolávat nečekaným otřesům, jako například selhání protistran.

Anne Richardsová navíc zdůrazňuje: „Očekáváme, že udržitelnost bude nadále klíčovým tématem v celém korporátním světě v roce 2020. Diskutujeme se společnostmi o jejich charakteristikách v oblasti životního prostředí, oblasti sociální a oblasti řízení (ESG) během tisíců jednání, jichž se každoročně účastní naši analytici.“ V uplynulém roce zavedla Fidelity International proprietární ratingy udržitelnosti napříč akciemi a nástroji s fixními výnosy, které poskytují detailní obrázek o chování korporací v oblasti ESG. Ty jejich analytikům umožňují určit společnosti, které již stojí v čele, ale i ty, které se výrazně zlepšují ve všech oblastech od transparentnosti a řízení dodavatelských řetězců až po dekarbonizaci. Z dlouhodobého hlediska je větší pravděpodobnost, že tyto společnosti budou vzkvétat, lépe si poradí s nově vzniklými riziky, a proto budou dosahovat lepších finančních výsledků.

U akcií předpokládá Roman Boscher, globální investiční ředitel pro oblast akcií ve společnosti Fidelity International, zlepšení: „Vzhledem k velkým odlivům od akcií v roce 2019 očekávám v roce 2020 oživení, a to zejména proto, že úrokové sazby zůstanou na nízké úrovni a investory budou lákat výnosy. To by mohlo vést k přesunu zpátky k hodnotě firem a cyklickým akciím, které se dříve přehlížely.“ Výjimkou jsou ovšem podle Boschera banky. Nastavení cen jejich „suroviny“, konkrétně úrokových sazeb, zůstane na extrémně nízké úrovni a možná půjde ještě více do záporných hodnot.

Co se týká dluhopisů, podle Fidelity International pravděpodobně zůstanou výnosy z jádrových dluhopisů na nízké úrovni, 10leté vládní dluhopisy pod 2 procenty, a očekávat lze další příliv do nástrojů s pevným výnosem, které nabízejí atraktivnější výnosy. Investoři budou podle Steva Ellise, manažera portfolia dluhopisů Fidelity International, diverzifikovat do oblastí s vyšším výnosem, jako jsou například dluhopisy na nově vznikajících trzích. Inflační tlaky v USA podle něho stále rostou, což by mohlo znamenat příležitost pro dluhopisy spojené s inflací. Pokud tedy nenastane recese nebo inflační šok, očekává solidní výnosy z oblastí vyšších výnosů globálních dluhopisových trhů.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter