Roklen index blahobytu: Češi se pomalu blíží Německu

Dle Roklen indexu blahobytu se České republice daří postupně po malých krůčkách přibližovat životní úrovni v Německu. Zatímco ještě na začátku března dosahovala míra blahobytu Čechů ve srovnání se západním sousedem úrovně mírně nad 31 procent, po dubnovém přiblížení se v květnu nacházíme již na úrovni 32,41 procenta. Projevuje se tak postupně zlepšující ekonomická výkonost České republiky, jež s sebou nese také růst platů, který se projevuje ve zvyšujícím se blahobytu.

V případě srovnání se Slovenskem se daří České republice opět navyšovat svůj náskok. Míra blahobytu Čechů dosahuje nyní více jak 1,6násobku míry blahobytu občanů Slovenska. Životní úroveň Američanů se naopak té české nadále vzdaluje. Ještě v březnu dosahovala míra blahobytu v České republice bezmála 26 % té americké, ale na začátku května je to již pouze 24,34 %. Zásluhu na tom mají bezesporu rostoucí americké mzdy, které dle dat Numbeo rostou ještě výrazněji, než ty české. 

Míra blahobytu České republiky v porovnání s jednotlivými státy k 6. květnu 2016

Slovensko 162,47%
Německo 32,41%
USA 24,34%

Zdroj: Roklen Research

Míra blahobytu České republiky v porovnání s jednotlivými státy k 1. dubnu 2016

Slovensko 159,00%
Německo 31,51%
USA 24,39%

Zdroj: Roklen Research

Nezaměstnanost

O Roklen indexu blahobytu

Roklen index blahobytu byl sestaven finanční skupinou Roklen za účelem porovnání životních nákladů ve vybraných zemích na základě zjednodušeného koše zboží a služeb. Tento koš byl inspirován šesti nejvíce vyhledávanými položkami za účelem porovnání cen ze srovnávacího internetového webu www.humuch.com.

Výstupem indexu je procentní vyjádření blahobytu v České republice vzhledem k porovnávaným zemím (Německo, USA, Slovensko). Index tudíž vyjadřuje, kolik si toho může občan České republiky dovolit za svůj měsíční disponibilní příjem po zdanění vzhledem k občanům srovnávaných zemí. Základem pro srovnání se stala velikost reprezentativního koše, který lze pořídit za průměrnou měsíční disponibilní mzdu po zdanění.

Reprezentativní koš je složen z následujících položek: měsíční nájemné za jednopokojový byt v centru města, měsíční platba za internet, 1 litr benzínu, 1 kg banánů, 1 porce cappuccina v restauraci a cena za 6 km jízdy taxislužbou. Váhy měsíčního nájemného a měsíční platby za internet byly vypočteny v procentním vyjádření k měsíčnímu příjmu. Váhy zbylých položek byly určeny na základě přepočtených vah spotřebního koše pro výpočet indexu spotřebitelských cen Českého statistického úřadu platné od roku 2012.

Ceny jednotlivých položek reprezentativního koše jsou zprůměrované ceny pro tři největší města porovnávaných zemí. V případě Slovenské republiky se jedná pouze o data ze dvou největších měst – Bratislava a Košice.

Data pro tento reprezentativní koš jakožto i pro průměrnou měsíční disponibilní mzdu byla čerpána z internetového webu www.numbeo.com, za jejichž správnost finanční skupina Roklen neručí. Data jsou pro účely indexu aktualizována jednou měsíčně.

TIP: Jak silně je česká koruna podhodnocena vůči euru či americkému dolaru? Sledujte nový Roklen index síly koruny.

Newsletter