Roklen index síly koruny: euro za 18,25 Kč, dolar za 11,57 Kč

Koruna podle dat za září stále zůstává výrazně podhodnocena oproti oběma klíčovým světovým měnám. Vůči euru je tuzemská měna podhodnocena o 32,48 %, k dolaru pak dokonce o 51,91 %, vyplývá z aktuálního Roklen indexu síly koruny.

Index zaznamenal oproti srpnu nárůst podhodnocení koruny v páru s eurem o 0,03 procentního bodu. Naopak k dolaru vykazuje mírné zlepšení, konkrétně o 0,14 procentního bodu. Podle parity kupní síly by pak odpovídající kurzy měly dosáhnout 18,25 Kč za euro, respektive 11,57 Kč za dolar.

Zvýšení podhodnocení vůči euru za uplynulý měsíc způsobily především změny cen v reprezentativním koši, kdy za srpen sledované potraviny zaznamenaly v eurozóně nárůst o 1,28 %. Naopak tuzemská cena obdobného koše poklesla o 0,3 %. Nominální kurz vůči euru pak zůstává beze změny. Důvod lze hledat především v kurzovém závazku ČNB, která je v současné době minimálně do druhého čtvrtletí příštího roku stále připravena intervenovat na devizovém trhu proti posílení koruny pod hranici 27 Kč za euro. Za mírným poklesem podhodnocení v páru s dolarem stojí jeho nedávné oslabení na ze srpnových 24,14 Kč na 24,05 Kč za dolar a také snížení sledovaných cen v USA o 0,55 %.

Podobný závěr nabízí i poslední hodnoty Big Mac Indexu, založeného na stejném principu jako Roklen index síly koruny. Podle něj je česká měna podhodnocena vůči euru o 27,3 %, vůči dolaru pak o 39,4 %. Big Mac index však bere v úvahu pouze cenu populárního hamburgeru. Naproti tomu Roklen index pracuje s širším košem potravin. Oba však primárně staví na teorii parity kupní síly a takzvaném zákonu jedné ceny. Podle nich by ceny stejných košů měly konvergovat v různých zemích ke stejným hodnotám.

Nutným předpokladem je kromě dokonalé substituovatelnosti jednotlivých složek koše také dokonalá arbitráž. Ta v praxi není zaručena především z důvodů nedokonalé informovanosti, transakčních nákladů, cenové diskriminace, existencí neobchodovatelných statků a nemožnosti arbitráže některých vstupů, které determinují cenotvorbu např. mezd, nájmů apod. 

O Roklen indexu síly koruny
Roklen index síly koruny byl sestaven společností Roklen 360 a.s. za účelem určení, zda je česká koruna podhodnocená či nadhodnocená vůči dvěma hlavním světovým měnám – euro, dolar.
Index je založen na teorii parity kupní síly, která říká, že identické zboží by mělo mít v různých státech stejnou cenu. Výstupem indexu je procentní vyjádření podhodnocenosti nebo nadhodnocenosti české koruny vůči euru a dolaru. Základem pro srovnání se stal reprezentativní koš složený z patnácti položek z odvětví potravin.
Reprezentativní koš je složen z následujících položek: Mléko 1 l, bochník chleba 500 g, rýže 1 kg, 12 vajec, místní sýr 1 kg, kuřecí prsa 1 kg, hovězí (round) 1 kg, jablka 1 kg, banány 1 kg, pomeranče 1 kg, rajčata 1 kg, brambory 1 kg, cibule 1 kg, 1 hlávka salátu, voda 1,5 l.
Cena koše v České republice je srovnána s cenami v eurozóně a USA.
(pozn. – S ohledem na rozdílnost cen jednotlivých položek preferuji porovnání každé položky a následné zprůměrování výsledků. Tím se eliminuje problém, kdy hovězí (round), kuřecí prsa nebo sýr mají na index výrazně větší vliv než ostatní zboží. Jedná se ale o časově náročnější sběr dat.)
Je potřeba vzít v úvahu zjednodušenost indexu. Ceny jednotlivých položek jsou ovlivňovány mzdami, daněmi nebo preferencemi spotřebitelů. Roklen index síly koruny se snaží tyto problémy minimalizovat na rozdíl od Big Mac indexu tím, že pracuje s širším spektrem zboží, které navíc není do takové míry ovlivněno mzdami zaměstnanců.
Data pro tento reprezentativní koš byla čerpána z internetového webu www.numbeo.com, za jejichž správnost společnost Roklen 360 a.s. neručí. Data jsou pro účely indexu aktualizována jednou měsíčně.

Newsletter