Roklen indikátor potvrzuje duálnost české ekonomiky

Roklen indikátor je svým vyzněním v souladu s interpretací, kterou současné ekonomické situaci přisuzuje Česká národní banka. Silné domácí ekonomické fundamenty, jako je spotřeba domácností nebo přetrvávající nízká míra nezaměstnanosti, narážejí na zahraniční vlivy zpomalující domácí průmysl a export.

V poslední verzi Roklen indikátoru ze září 2019 se v kvadrantu poklesu jevila především spotřebitelská důvěra. V aktualizované verzi se ve fázi poklesu objevují fundamenty spojené s tuzemským průmyslem: průmyslová výroba, nové zakázky a export. Na hraně poklesu a oživení se pak nachází podnikatelská důvěra. Důvěra spotřebitelů, která si kvadrantem poklesu prošla na konci minulého roku, je dnes ve fázi oživení.

Většina sledovaných proměnných i tak zůstává v severních kvadrantech. Nejvýše nad osou x se nachází ukazatel volných pracovních míst a spotřeba domácností. Projevuje se tak setrvačnost na trhu práce, kdy volná pracovní místa zůstávají ve fázi expanze. Jak obvykle upozorňujeme, situace a trhu práce dle nás nereflektuje pouze cyklický vývoj, ale i strukturální změny. Posun míry nezaměstnanosti do fáze zpomalení zároveň naznačuje, že dochází ke změně a napjatá situace na trhu práce se začíná měnit.

Kromě průmyslu, trhu práce a předběhových indikátorů zbytek fundamentů nenabízí nový příběh. Ceny bytů, peněžní zásoba, HDP i 10leté dluhopisy zůstávají na pomezí expanze a zpomalení, kde přešlapují již mnoho měsíců. Celkový obraz Roklen indikátoru nenaznačuje aktuální nebezpečí, ale dokumentuje, že vliv ze zahraničí snižující průmyslové hodnoty představu hrozbou pro tuzemskou ekonomiku.

A právě to by mělo ČNB ne nejbližším zasedání „donutit“ k ponechání sazeb beze změny, a to i přes akceleraci inflace nad horní hranici tolerančního pásma inflačního cíle. V tomto směru je klíčové, že jsou inflační očekávání dobře ukotvena a že výhled tempa růst spotřebitelských cen na horizontu měnové politiky směřuje směrem k dvouprocentnímu cíli.

Newsletter