Roklen slaví významné výročí. Už 20 let je dražebníkem s oprávněním dražit cenné papíry

Eva Hrubošová, zdroj: Roklen

Existují stovky společností, které provádějí dražby všeho možného, ale je jenom hrstka těch, které mohou dražit akcie, dluhopisy a jiné cenné papíry. Do této hrstky patří i obchodník s cennými papíry Roklen360 a.s., který letos oslaví dvacet let dražeb. Jak se za tu dobu dražby změnily? A jaké dopady na dražby bude mít současná ekonomická situace? Přečtěte si rozhovor se specialistkou na kapitálové operace Evou Hrubošovou.

Evo, jak to všechno začalo?

Před 27 lety vznikl ve Zlíně obchodník s cennými papíry Finance Zlín a.s., který v roce 2002 požádal o licenci k dražbám. ČNB mu schválila první dražební řád. Později byla Finance Zlín akvírována do nově založené fintech skupiny Roklen pod názvem Roklen360 a.s., kde pokračuje v tradici speciálních kapitálových operací, jako jsou dražby, squeeze-outy, přeměny společností, přeměny podoby, emise akcií a dluhopisů, zaknihování a další.

Dražebních společností je celá řada. Co považuješ za největší úspěch? A co Roklen360 odlišuje od konkurence?

Existují stovky společností, které provádějí dražby všeho možného, ale je jenom hrstka těch, které mohou dražit akcie, dluhopisy a jiné cenné papíry. Specifické požadavky zákonů a vyhlášek a aktivní dohled ČNB mohou za to, že poskytovat služby v této oblasti mohou jen ti nejlepší profesionálové.

Akcie představují podíl na celé společnosti, a to se při dražbě musí zohlednit. Základem pro přípravu dražby je posudek znalce nebo odborný odhad Roklenu. Prověřit ale musíme i oprávněnost návrhu dražby, práva třetích osob k předmětu dražby, a když se cenné papíry vydraží, zajišťujeme řádné vypořádání.

Dříve byla majetková struktura mnoha firem, částečně i jako důsledek kuponové privatizace, složitá a kvůli mnoha nedotaženým a právně zanedbaným procesům i nejednoznačná. Proto považuji za úspěch, že jsme obstáli. Řadě firem jsme tuto situaci pomohli vyřešit a desítkám tisíc akcionářů jsme vyplatili jejich dražební výtěžky. I z těchto důvodů s námi rády spolupracují firmy i jejich právníci, a opakovaně využívají naše služby.

Můžeme v poslední době vidět nějakou změnu trendu u dražeb akcií?

Změna trendu tak, jak je popisovaná v ekonomické teorii, nastává zhruba každých 10 let. Což u dražeb, když mluvíme o našem 20letém výročí, nastalo dvakrát. Na počátku milénia probíhala ve společnostech koncentrace vlastnictví do rukou klíčových hráčů a s tím souvisely i přeměny podob akcií a následné dražby. Posledních 10 let se situace mění. I když se stále z těchto důvodů draží menší akciové podíly, do popředí se dostávají dražby zastavených cenných papírů, dražby pro exekutory, soudy, dražby na návrh insolvenčních správců. Nedávno jsme dokonce realizovali dražbu jako součást tzv. likvidace dědictví.

Současná ekonomická situace není jednoduchá. Inflace překonala 14 %, domácí úrokové sazby rostou už skoro rok, do toho vstoupila válka na Ukrajině, včetně plánu Evropy odstřihnout se od ruské ropy a plynu. Má to vliv i na dražby?

Kvůli covidu -19 a válce na Ukrajině se mnoho firem dostalo do problémů, které budou ještě gradovat v souvislosti se zmíněným zvyšováním úrokových sazeb. Velkým tématem budou nesplacené a nesplatitelné úvěry. Tyto úvěry bývají zajištěny movitým a nemovitým majetkem, no a mezi ten movitý patří i akcie a dluhopisy. Očekáváme proto nárůst dražeb co do počtu i objemu. Roklen má výhodu, že pružně reaguje na změny a že se umí dynamicky přizpůsobit novým podmínkám.

Eva Hrubošová pracuje v Roklenu od září 2015 na pozici Equity capital market specialist. Během 9 let, kdy studovala, přednášela a vedla semináře na Univerzitě Tomáše Bati se zabývala i řízením rizika a kapitálovým trhem a o svých výzkumech publikovala celou řadu článků v odborných časopisech a na zahraničních konferencích. Eva získala titul inženýra ekonomie na Fakultě managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Newsletter