Roklen360 osmičkou pražské burzy

Společnost Roklen360 a.s., která jako první český subjekt po 14 letech na sklonku loňského roku rozšířila počet členů Burzy cenných papírů Praha na celkem devatenáct, je za měsíc únor roku letošního již osmým nejaktivnějším obchodníkem s akciemi. Posunula se tak mezi dlouhodobě stabilní hráče na domácím trhu.

Společnost Roklen360 a.s., součást finanční skupiny Roklen, se k 9. únoru stala dalším tvůrcem trhu a začala kótovat naprostou většinu hlavních akciových emisí na pražské burze. Za celý měsíc zobchodovala akcie v objemu 630 milionů korun. Její podíl na trhu tak v únoru dosáhl 2,1 procenta. V lednu to bylo 0,9 procenta a zobchodovaných 253,5 milionu korun. 

„Směřujeme k cíli vyslovenému v prosinci při našem vstupu na pražskou burzu a to být aktivním členem a během první poloviny roku 2015 dosáhnout nejméně 5% podílu na obchodování,“ řekl Oldřich Pavlovský, předseda představenstva společnosti Roklen360 a.s.

Skupina Roklen v současnosti poskytuje služby v oblasti firemních financí a provozuje informační finanční portál http://roklen24.cz/. Aktivní členství na pražské burze pro ni představuje další z kroků na cestě v horizontu pěti let vytvořit plnohodnotnou investiční banku pro region střední Evropy se zaměřením na poskytování služeb malým a středním podnikům, menším korporacím a privátní klientele.

Newsletter