Ropa hatí plány kartelu OPEC

Poslední prognózy vývoje cen ropy na následujících několik let vycházely z předpokladu, že pozastavení některých konvenčních těžebních projektů a tedy i výrazně nedostatečná nabídka povede velice pravděpodobně ke zvýšení cen již v roce 2018. Nejistota panovala pouze kolem otázky, jak velký tento nedostatek ropy bude a jak velký tlak na ceny vyvine.

Tento výhled cen ropy prezentovala na konci roku 2016 Mezinárodní energetická agentura.

Domnívám se rovněž, že za dohodou mezi OPEC a Ruskem o snížení produkce ropy stála snaha udržet ceny ropy do doby, než se tento tlak na trhu vytvoří. I naše vlastní cenové scénáře z konce roku 2016 předpokládaly tlak na zvyšování cen ropy.

Vývoj na světovém ropném trhu v druhém čtvrtletí roku 2017 však tato dřívější očekávání zpochybnil. Již v našem květnovém příspěvku jsme naznačili možnost, že se očekávání mohou změnit. Další informace o trhu s ropou podporovaly výrok, že na obzoru se nerýsuje žádný tlak na zvyšování cen a že tato situace může pokračovat i po roce 2018.

OPEC čelí existenční krizi. Vzpamatuje se z ní?

Hlavním důvodem byl nárůst produkce břidličné ropy ve Spojených státech, která i nyní stále stoupá. Na začátku roku 2017 se její růst odhadoval na 0,4 milionů barelů denně, zatímco poslední odhady se blížily úrovni 1,0 milionu barelů denně. Nečekaně výrazný nárůst nabídky však nebyl způsoben rostoucími cenami ropy, nýbrž překvapivým zvýšením efektivnosti těžby. Navíc se stále zvyšují i očekávání spojovaná s produkcí ve Spojených státech.

Například společnost IHS Markit na konci června upravila svoji květnovou předpověď produkce ropy pro rok  2018 (leden až prosinec) z 300 000 barelů za den na 550 000 barelů za den. V důsledku růstu cen ropy, do něhož se promítlo očekávání dohody o snížení produkce OPEC a ke kterému došlo během několika měsíců následujících po rozhodnutí o snížení produkce, se uvolnění části amerických zásob ropy stalo finančně výhodným a vedlo tak k nárůstu nabídky. Tento vývoj byl a pravděpodobně i nadále bude podporován nárůstem produkce v Libyi a Nigérii (zemích OPEC, na něž se dohoda o snížení produkce nevztahuje) ale i v dalších zemích vyvážejících ropu, které budou nuceny zvýšit objem prodávané ropy, aby si udržely zdroj příjmů v prostředí s nízkými cenami.

 

V následujících čtyřech až šesti čtvrtletích očekáváme na trhu převis nabídky ropy nad obstojně rostoucí poptávkou. Argumentem pro to je reakce ceny ropy na prodloužení dohody o snížení produkce mezi OPEC a Ruskem. Prudké zvýšení ceny bylo jen dočasné a zastavilo se 25. května, kdy byla dohoda oznámena. Trh věří, že celkové snížení produkce OPEC nemůže vyvážit nárůst nabídky ze zemí, které nejsou členy OPEC.

Předpokládaný převis nabídky vysvětluje i odolnost ceny vůči riziku přerušení dodávek. Před pěti lety vedl jakýkoliv geopolitický otřes na Středním východě nebo v oblasti Perského zálivu ke zvýšení cen. Arabské jaro zvedlo cenu ropy o rizikovou přirážku ve výši téměř 20 USD (20 %). V současné době však nemají ani válka v Sýrii (procházející navazujícími fázemi) ani blokáda Kataru na cenu žádný viditelný dopad.

Situace na ropě a příležitost pro OPEC. Kolik zaplatíme za barel?

Podívejme se nyní na čísla. Na konci června společnost IHS Markit odhadovala, že v roce 2017 vzroste celosvětová poptávka po ropě a kapalných palivech na 1,5 milionů barelů denně, což by představovalo meziroční nárůst o 0,1 milionů barelů denně, zatímco celkový objem produkce by rostl pomaleji, a to o 1,1 milionů barelů denně. Země OPEC omezí produkci o 0,1 milionů barelů denně. Na druhou stranu země, které nejsou členy OPEC, zejména Spojené státy a Kanada, zvýší produkci o 0,7 milionů barelů denně.

Letos bude posledním faktorem ovlivňujícím rovnováhu nabídky a poptávky snížení zásob ropy a kapalných paliv. Naopak v roce 2018 se má situace obrátit. Zvýšení nabídky odhadované na 2,3 milionů barelů denně opět převýší poměrně značný nárůst poptávky na úrovni 1,7 milionů barelů denně. Převis nabídky doplní zásoby ropy a kapalných paliv a poslouží rovněž jako pojistná zásoba k pokrytí případné propadu v nabídce způsobeného opuštěním některých těžebních projektů, jejichž rozsah dosud není znám. Můžeme tedy dojít k závěru, že průměrná cena ropy v roce 2018 nebude vyšší než v roce 2017, popřípadě se může dokonce snížit, pokud kartel OPEC a Rusko nepřekvapí trh dostatečně hlubokým snížením produkce. A to se dnes považuje za vysoce nepravděpodobné.

Newsletter