Ruské akciové příležitosti

Zdroj: Photo by Astemir Almov on Unsplash

Porovnáme-li světové akciové trhy dle jejich valuací, zjistíme, že ten americký nyní patří mezi ty úplně nejdražší. Vzhledem k dlouhodobému růstu amerických akcií, stabilitě dolaru i politického prostředí se tomu nelze divit. Vždyť historický výnos indexu S&P 500 se průměrně pohyboval okolo 10 % ročně. Budoucí výnos ale samozřejmě závisí na ceně, kterou zaplatíme. Jak vysoce je tedy index oceněný nyní? Abychom zmírnili vliv propadu firemních zisků v roce 2020, použijeme tzv. Shiller P/E ratio, které porovnává cenu akcie vzhledem k průměrným ziskům za posledních 10 let. Tento ukazatel je nyní pro index S&P 500 na své historicky druhé nejvyšší hodnotě. Výše než teď byl pouze v roce 2000 před prasknutím tehdejší dot-com bubliny.

S&P 500 Shiller PE ratio, zdroj: https://www.multpl.com/shiller-pe
S&P 500 Shiller PE ratio, zdroj: https://www.multpl.com/shiller-pe

To ale nemusí být nutně špatný signál. Vysoká valuace může znamenat vysoká očekávání ohledně budoucího růstu zisků. V minulých letech tomu tak skutečně bylo, když index táhly nahoru především velké technologické společnosti, kterým se rovněž dařilo značně navyšovat své zisky.

Vysoce oceněné trhy ale představují problém pro hodnotové investory, pro které dnešní prostředí nevypadá zrovna lákavě. Jaké možnosti jim tedy zbývají?

Ruský trh

Mohou se podívat na druhou stranu spektra, kde se nachází trhy s nejvyššími dividendovými výnosy a nízkými valuacemi. V posledních letech sem patří akcie polských, ruských nebo také českých společností.

Ruský akciový trh je, stejně jako celá ruská ekonomika, silně závislý na těžbě ropy a nerostných surovin. Pokud se ale vyhneme těmto sektorům, je možné nalézt zajímavé investiční příležitosti.

Jednou z nich je společnost Sberbank. Ta těží ze svého postavení největší ruské banky, které ji poskytuje hned několik konkurenčních výhod. Jejích 98 milionů aktivních klientů představuje více než 80 % všech dospělých obyvatel země, banka navíc drží více hypoték než všechny ostatní instituce dohromady. V Rusku je proto značka Sberbank všeobecně známá a těší se velké důvěře klientů. Silná tržní pozice této banky se odráží i v jejích finančních ukazatelích. Ty jsou výborné nejen na ruské poměry, ale i ve srovnání s jejími evropskými nebo americkými protějšky. Hlavním důvodem je fakt, že ruské úrokové sazby jsou v porovnání s těmi zahraničními stále poměrně vysoké. Například její Return on Assets (návratnost vlastních aktiv) je s hodnotou 2,3 % dvakrát až třikrát vyšší než u konkurence. Podobný náskok má Sberbank i v dalších důležitých ukazatelích, jako je čistá úroková marže, která označuje čistý výnos na jejich půjčkách, nebo cost-to-income ratio, které ukazuje, jak nákladné jsou její operace. Banka má navíc velké plány do budoucna a chce se stát lídrem na poli e-commerce Rusku. Vedení společnosti v tomto ohledu již podniká první kroky a banka má investice v digitálních platformách pro streamování, rozvoz jídla nebo sdílení aut. Trh prozatím tuto příležitost naprosto opomíjí a akcie Sberbank se obchodují za velmi příjemný osminásobek jejího zisku.

Pro investory hledající konzervativně oceněné akcie může být rovněž zajímavá společnost RusHydro, která se zabývá výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů, nebo investice do moskevské burzy samotné. Obě firmy jsou ve skvělé finanční kondici a nabízejí dividendové výnosy přes 4 %.

High risk, high reward?

Investování na méně rozvinutých trzích ale samozřejmě přináší celou řadu rizik. Před nedávnem se o tom přesvědčili akcionáři čínské společnosti Alibaba. Přestože se jedná o velmi úspěšnou firmu těžící z rostoucí střední třídy a rozvoje e-commerce v Číně, hrozba vládních regulací srazila cenu jejích akcií o více než 25 %. To investorům nabízí jedinečnou příležitost k nákupu. Alibaba je často přirovnávána k Amazonu, roste dokonce ještě rychleji a po propadu ceny se její akcie obchodují za pouhý 18násobek očekávaných zisků za rok 2021. Na druhou stranu, riziko je zde opravdu vysoké. Nikdo totiž nedokáže odhadnout, jak daleko čínská vláda se svými „antimonopolními“ opatřeními zajde. Je totiž velmi pravděpodobné, že se za nimi skrývají další politické cíle.

Politické riziko je nepředvídatelné a těžko měřitelné. Jak ale víme, očekávání trhu jsou často přehnaná jak směrem vzhůru, tak i při pesimistických scénářích. Právě tak se jeví současná nedůvěra k ruskému akciovému trhu. Ta je v současnosti zbytečně vysoká a trpělivý investor, který využije jeho nízké valuace, tak může v dlouhodobém horizontu realizovat skvělé zisky.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter