Růst důvěry v českou ekonomiku se v lednu zastavil

Celková důvěra v českou ekonomiku se v lednu poprvé po pěti měsících růstu snížila. Jde ovšem o pokles nepatrný a zatím z něj nelze usuzovat za zvrácení dosavadního trendu.

Nepatrný pokles celkové důvěry je výslednicí protichůdných tendencí. Na jedné straně klesá důvěra podnikatelů v průmyslu a ve sféře služeb, na straně druhé se zlepšuje nálada spotřebitelů a roste i optimismus podnikatelů ve stavebnictví a obchodu.

Spotřebitelská důvěra dosahuje nejvyšší úrovně od března 2007, tedy od doby před propuknutím světové finanční krize. Spotřebitele těší pomalý růst cen, či dokonce jejich pokles jako v případě pohonných hmot. Ačkoli nominální růst mezd zatím není z dlouhodobé perspektivy kdovíjak zářný, spotřebitelé díky nízké inflaci přesto pociťují nezanedbatelný růst reálného příjmu.

Hůře svoji situaci vidí podnikatelé v průmyslu. Ti se potýkají s dopady hospodářského útlumu v eurozóně a s důsledky rusko-ukrajinského konfliktu. Levná ropa v jejich případě není dostatečnou náplastí, aby zmíněná negativa kompenzovala.

Podnikatelé ve stavebnictví vidí svoji situaci stále optimističtěji díky postupnému oživování tuzemské ekonomiky, které se již zcela zřetelně promítá právě i v jejich sektoru. Jejich důvěru podporují zvýšené vládní výdaje, které se odrážejí zejména v růstu objemu infrastrukturního stavitelství. Navzdory tomu je důvěra ve stavebnictví stále hluboce pod úrovněmi konjunkturálních let 2007 nebo 2008.

I přes nepatrný pokles stále platí, že souhrnný indikátor důvěry se pohybuje na nejvyšších úrovních od léta 2008, tedy od doby před pádem investiční banky Lehman Brothers. Lze proto říci, že důvěra v ekonomiku ČR teprve nyní v plné šíři překonává léta trvající útlum způsobený finanční krizí a jejími důsledky. 

Newsletter