Krátké korunové sazby klesly. Koruna oslabila nad 25,40 za euro a nad 23,40 za dolar. Dolar proti euru zpevnil pod 1,0850. Americká výnosová křivky se napřimuje.

Růst maloobchodních tržeb zpomaluje, ale o zvrat nejde

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy vzrostly v srpnu reálně meziměsíčně o 0,6 procenta a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní o 4,4 procenta. K meziročnímu růstu tržeb bez očištění o 2,7 procenta nejvíce přispěl prodej motorových vozidel a nepotravinářského zboží.

Tuzemský maloobchod ztrácí tempo, drží ho prodej aut

Meziroční růst maloobchodních tržeb v srpnu v porovnání s červencem i červnem poměrně citelně zpomalil. Vyšší loňská srpnová srovnávací základna je za toto zpomalení zodpovědná jen zčásti. Ke zpomalení došlo napříč sortimentními segmenty. Na spotřebitele negativně doléhá nejistota plynoucí z geopolitického vývoje, zejména z válečného konfliktu na Ukrajině, a hospodářské zpomalení eurozóny.

Růstový impuls, který je patrný od loňského léta, se však v trendovém vyjádření nadále projevuje a nelze zatím tvrdit, že jde o zásadní zvrat v chování spotřebitelů. Zátěžové testy bank v eurozóně, jejichž výsledek bude znám ke konci října, stejně jako ukrajinské parlamentní volby v témže měsíci, dopadnou-li dobře, by mohly citelným způsobem přispět ke zklidnění geopolitické situace v Evropě a k zesílení úvěrové činnosti bank. Oboje by se následně kladně promítlo i do čísel za maloobchodní tržby. Navíc bude s největší pravděpodobností pokračovat oživování tuzemské ekonomiky. Je tedy poměrně značně pravděpodobné, že maloobchodní tržby v ČR dále porostou. 

Newsletter