Poslední dny se nesly ve znamení tlaků na slabší dolar. Střední konec US výnosové křivky dále neroste, naopak pozorujeme propad delších reálných sazeb, např. 10Y TIPS odevzdal 10 bb. Euro se proti dolaru obchoduje nad 1,1900 EURUSD, koruna po včerejší ČNB zpevnila pod 25,40 za euro.

Růst maloobchodních tržeb zpomaluje, ale o zvrat nejde

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy vzrostly v srpnu reálně meziměsíčně o 0,6 procenta a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní o 4,4 procenta. K meziročnímu růstu tržeb bez očištění o 2,7 procenta nejvíce přispěl prodej motorových vozidel a nepotravinářského zboží.

Tuzemský maloobchod ztrácí tempo, drží ho prodej aut

Meziroční růst maloobchodních tržeb v srpnu v porovnání s červencem i červnem poměrně citelně zpomalil. Vyšší loňská srpnová srovnávací základna je za toto zpomalení zodpovědná jen zčásti. Ke zpomalení došlo napříč sortimentními segmenty. Na spotřebitele negativně doléhá nejistota plynoucí z geopolitického vývoje, zejména z válečného konfliktu na Ukrajině, a hospodářské zpomalení eurozóny.

Růstový impuls, který je patrný od loňského léta, se však v trendovém vyjádření nadále projevuje a nelze zatím tvrdit, že jde o zásadní zvrat v chování spotřebitelů. Zátěžové testy bank v eurozóně, jejichž výsledek bude znám ke konci října, stejně jako ukrajinské parlamentní volby v témže měsíci, dopadnou-li dobře, by mohly citelným způsobem přispět ke zklidnění geopolitické situace v Evropě a k zesílení úvěrové činnosti bank. Oboje by se následně kladně promítlo i do čísel za maloobchodní tržby. Navíc bude s největší pravděpodobností pokračovat oživování tuzemské ekonomiky. Je tedy poměrně značně pravděpodobné, že maloobchodní tržby v ČR dále porostou. 

Newsletter