Růst mezd nepřebil inflaci. Průměrná mzda reálně klesá

Klíčové body

  • Nominální průměrná hrubá mzda v ČR ve 4. čtvrtletí roku 2022 rostla téměř o 8 %.
  • Vlivem vysoké inflace ve stejném období reálná průměrná mzda klesla 6,7 %.
  • Silný trh a práce a nízká nezaměstnanost jsou proinflačními faktory.
Zdroj: Depositphotos

Nominální průměrná hrubá mzda ve 4. čtvrtletí roku 2022 v České republice vzrostla o 7,9 %. Medián mezd činil 37 463 Kč. Zaměstnanci v průměru uvidí na svých výplatních páskách vyšší mzdu, což ale samozřejmě neplatí zdaleka u všech. Vysoký růst průměrných mezd nestačil na pokrytí růstu cen. V reálném vyjádření, tedy očištěném o inflaci, tak průměrná hrubá mzda v České republice klesla o 6,7 %. Průměrný spotřebitel s průměrnou mzdou si tak i přes téměř osmiprocentní růst mzdy nakoupí méně. Zdražování bylo rychlejší než růst mezd.

Relativně svižný růst průměrných mezd ukazuje na sílu trhu práce, kde stále přetrvává nízká míra nezaměstnanosti. Nedostatek pracovní síly vede k tlakům na růst mezd. Tyto tlaky v české ekonomice přetrvávají už několik let a byly jedním z hlavních důvodů zrychlení inflace v období po  pandemii. Mzdové tlaky spolu s napjatým trhem práce sehrávají svoji roli v růstu cen i dnes.  Růst mezd obecně posiluje agregátní poptávku a inflační tlaky. V současné situaci poklesu reálných mezd můžeme pozorovat tlumení negativních dopadů inflace na poptávku. Dochází tedy k pomalejšímu ochlazení poptávkových inflačních tlaků, než by tomu bylo v případě například nulového růstu mezd.

Trh práce je zároveň jedním z hlavních strašáků bankovní rady ČNB, ekonomů a dalších analytiků. Česká republika je stále vystavena riziku tzv. mzdově-inflační spirály. Jedná se o situaci, kdy na sebe vzájemně působí mzdy v ekonomice a růst cen. Zaměstnanci v takovém případě vyjednají růst mezd za účelem pokrytí vyšších cen služeb a zboží. Růst mezd posílí poptávkové inflační tlaky, které vedou k vyššímu růstu cen. Na ten zaměstnanci opět reagují požadavkem na vyšší mzdy, kterým je do různé míry vyhověno a spirála pokračuje dál. Problémem mzdově-inflační spirály je ten, že je velmi nákladné a složité ji zastavit. Je navíc často spojena s fenoménem ztráty inflačních očekávání v ekonomice. Tedy, že jednotliví účastníci trhu očekávají každoroční růst cen výše, než je cíl centrální banky.

Očekávání vysokého růstu cen se propisuje do mzdových požadavků, ceníků firem, nabízené výše úroků a tlačí tak na samotný růst cen. Takové přání otcem myšlenky. Nelze se proto divit, že se této situace celá ekonomická obec v ČR včetně bankovní rady obává. Současné výhledy nepočítají s tím, že by se mzdově-inflační spirála měla roztočit. Naopak. Očekávají pozvolný pokles inflace, která by se měla v roce 2024 v prostředí ČR dostat zpět na cíl. Tento výhled má však řadu rizik.

Koruna na výsledek reportu o mzdách nereagovala. Zatímco zlotý a forint posilovaly v návaznosti na posilující euro proti dolaru, domácí měna mírně oslabila. Mohlo jít například o výběr části zisků po silném zpevnění z minulého týdne. Dnes budeme korunu sledovat s ohledem na trend regionu a zahraniční dění. Tam bude hlavní událostí vystoupení guvernéra Fedu Powella před Kongresem. Vzhledem k tomu, že koruna v předchozích týdnech vykazovala relativně dobou rezistenci vůči přecenění amerických sazeb, mohla by i dnes tento výkon zopakovat, pokud Powell zmíní něco, co vyvolá další silnější tržní pohyby.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx aktuálně obchoduje za středový kurz 1,0686 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 104,13 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0580 do 1,0734 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 23,57 EURCZK, vůči dolaru za středový kurz 22,05 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 23,48 až 23,61 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 21,92 do 22,24 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Zdroj: RoklenFx, Bloomberg, Reuters, ECB, Fed, ČNB, TradingView, CME

Newsletter