Růst mezd vyrazil dech. Konečně těží i řadoví občané

Ve druhém čtvrtletí 2015 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 3,4 procenta, reálně se zvýšila o 2,7 procenta. Medián mezd činil 22 230 korun.

Růst mezd ve druhém čtvrtletí velice příjemně překvapil. Nyní je zřejmé, že z dobré kondice tuzemské ekonomiky už těží konečně i zaměstnanci a řadoví občané.

Zatímco trh očekával růst reálných mezd pouze ve výši dvou procent, a mnozí analytici čekali dokonce růst pod dvěma procenty, skutečnost je mnohem optimističtější – 2,7 procenta reálného růstu.

Na trhu práce se zřetelně začal projevovat citelný pokles míry nezaměstnanosti. Opět se pozvolna objevují fenomény, které jsme registrovali naposledy před propuknutím světové finanční krize, tedy přetahování zaměstnanců a jejich větší asertivita ve mzdovém vyjednávání. Tyto jevy nepominou ani ve druhém pololetí letošního roku. Naopak, budou stále častější. Stejně tak lze sázet na pokračování velice příznivého vývoje české ekonomiky a – zejména v podzimních měsících – na další pokles míry nezaměstnanosti. Proto se růst reálných mezd za celý rok přiblíží třem procentům. Takový vývoj značí, že spotřebitelé budou aktivnější ve svých nákupech, což podpoří inflační tlaky v ekonomice. Ty tak budou vyvažovat deflační tlaky pramenící například z poklesu cen pohonných hmot.

Česká národní banka se po dnešních číslech ke mzdám ocitne opět pod větším tlakem, aby přehodnotila svůj postoj k probíhajícímu intervenčnímu režimu. Ta jej však ponechá, jak deklarovala dříve, minimálně do druhého pololetí roku 2016. Ani výraznější než předpokládaný růst mezd totiž nepovede k rychlému dosažení inflačního cíle ve výši dvou procent.

Newsletter