S ženou v boardu akvizici neuděláš?

Jak se chovají boardy korporací, když na jejich „palubě“ není žádná ženská stopa? U boardů, v kterých se ženy nachází, je méně pravděpodobné, že se pokusí koupit další firmy, a když už se pro takovýto krok rozhodnou, jsou koupené firmy spíše menší. Uvádí to alespoň studie zveřejněná počátkem tohoto roku ve Strategic Management Journal.

Potvrzuje se to u boardů, ve kterém se nachází alespoň jedna žena. S každou další ženou se dále snižuje agresivní tendence dané společnosti, uvádí spoluautor Craig Crossland, profesor na University of Notre Dame. Crossland a jeho kolegové zkoumali na 2998 obchodů od 1592 amerických společností v letech 1998 až 2010. V boardech, kde počet žen vzrostl (od směrodatné odchylky pod střední hodnotou po jednu směrodatnou odchylku nad střední hodnotou), došlo k poklesu akvizic o 18 procent a poklesu velikosti obchodů o 12 procent a průměrnému snížení o 97,2 milionu dolarů ročních M & A výdajů.

Autoři předpokládali, že přítomnost žen ve správních radách zvyšuje různorodost pohledů a vede k úplnější diskusi o meritu obchodů. „Boardy s jednou nebo více ženami budou komunikovat jinak než srovnatelně velké mužské boardy,“ píší.

Studie tak jen podporuje jiné studie, které ukazují, že jsou ženy v průměru více riziko averzní a činí bezpečnější investice než muži. Jejich výkon jako investorů je zhruba stejný. Když přijde na M & A, Crossland a jeho kolegové netvrdí to, že jsou ženy, které tvoří boardy, méně agresivní, ale spíše přispívají diverzitou, která má vliv. Studie také nepřichází s tím, že by ženy v boardech pomohly nebo brzdily celkovou výkonnost společnosti, ale „je tu poměrně velké množství prací, které nasvědčující tomu, že u akvizic je obecně více pravděpodobné, že firmu ničí, než že by jí vytvářely další hodnotu, takže jsme si docela jisti, že větší zastoupení žen rozhodně není špatná věc,“ uzavírá Crossland.

Newsletter