Šance na Brexit? Mizivá

Stronger in Europe, nebo Brexit? V červnovém referendu Britové rozhodnou, jestli v Evropské unii – i přes její nedostatky – zůstat, nebo ji opustit. Média věnují referendu velký prostor, když ale dojde na zhodnocení reálných šancí Brexitu, většina novinářů odmítne jakoukoliv předpověď sdělit, a když už ji vysloví, opírají se o poslední předvolební průzkumy. Nejčastěji se tedy dočteme, že „je to na hraně.“

Ale ono není. Většina proměnných, podle kterých se volby dají předpovídat, totiž Brexitu vůbec nenahrává.

Referendum

Voliči jen málokdy chtějí svým hlasem nabourat stávající stav, v našem případě tedy setrvání Velké Británie v EU. Ve 34 referendech z různých zemí, které zkoumal politolog Alan Renwick, zvítězil ve 23 případech status quo, v 11 se lidé vyslovili pro změnu. Renwick navíc zmiňuje, že s blížícím se datem referenda se více lidí přiklání ke statu quo.

Navíc v referendech, ze kterých vyšla změna vítězně, status quo už od začátku ztrácel. To ale není případ Velké Británie.Většina průzkumů ukazuje, že silnějším z obou táborů je ten proevropský.

Brexit nebude – Finanční fórum ONLINE

Pokud bychom pravděpodobnost Brexitu odvozovali pouze z výše zmíněných výsledků dřívějších referend, byly by jeho naděje na úspěch rovny přibližně 32 procentům. K tomu navíc přidáme předvolební průzkumy, které naznačují neochotu prolomit status quo. Dle těchto proměnných tak šance Brexitu rozhodně nepřesahují 25 procent.

Volební průzkumy

Ne všechny druhy průzkumů jsou ale stejně spolehlivé. Mezi nejpřesnější patří ty, které jsou prováděny pomocí telefonického rozhovoru. Dokázaly například nejlépe předpovědět výsledky posledních britských voleb či skotského referenda za nezávislost.

Libra měla nejhorší kvartál od roku 2008, i kvůli obavě z brexitu

Zatímco online průzkumy vycházejí nerozhodně, v telefonických průzkumech Brexit stabilně prohrává. Podle prosincového průzkumu společnosti ComRes by 35 procent Britů hlasovalo pro Brexit, kdežto 56 procent proti. Podobné výsledky přinesly i průzkumy z května a září minulého roku nebo ty, které publikovala v prosinci společnost Ipsos MORI (53 procent dotazovaných se vyjádřilo pozitivně k setrvání v EU a 36 procent pro Brexit).

Na druhou stranu se jedná o relativně staré průzkumy. Ty novější už dávají Brexitu větší šance

Predikční trhy

Poslední proměnnou, která nám pomůže určit vítěze referenda jsou predikční trhy. Asi nejznámějším z nich je Good Judgment Project, na kterém se bezmála tisíc prognostiků shodlo, že se šance na úspěch Brexitu v referendu pohybují okolo 30 procent. Obdobné výsledky přináší i další predikční trhy: Hypermind (35 procent), PredictIt (33 procent), PredictWise (35 procent). Sázková kancelář Betfair nabízí na Brexit kurz 3, což odpovídá přibližně 33 procentům.

Výsledek?

Euroskeptiky výše zmíněné informace jistě nepotěšily. Predikční trhy, relevantní volební průzkumy i samotná forma hlasování favorizují setrvání Velké Británie v EU.

Má finální předpověď pravděpodobnosti vítězství Brexitu je na 18 procentech. (To samozřejmě neznamená, že očekávám pouze 18 procent hlasů pro Brexit. Takovou šanci dávám tomu, že se pro Brexit bude hlasovat více než proti němu.)

Brusel a Brexit. Byl dnes zpečetěn britský odchod z EU?

Proč je ještě nižší, než jak načrtly trhy a průzkumy? Protože zmíněné indikátory, kterými jsem se u predikování řídil, jsou na sobě do jisté míry nezávislé. A pokud všechny zdroje (nebo jejich většina) ukazují jedním směrem, získáme přesnější předpověď pokud jejich průměr posuneme blíže k extrémním hodnotám – tedy k nule, nebo 100 procentům. Pokud je průměr odhadů vyšší než 50 procent, přiblížíme jeho hodnotu 100 procentům. Pokud se ale pohybuje pod 50 procenty, přiblížíme jej nule. Tuto techniku v poslední době zpopularizoval Philip Tetlock, který ji popisuje ve své knize Superforecasting.

Média by si přála, aby bylo referendum vyrovnaným kláním. Když se ale podíváme na prognosticky relevantní faktory, zjistíme, že se pravděpodobnost vítězství Brexitu pohybuje okolo zmíněných 18 procent. Je tak mnohem nižší, než se na první pohled může zdát. 

Newsletter