SANEP: Většina Čechů podporuje jadernou energetiku

Jak ukázal aktuální průzkum společnosti SANEP, který se zaměřil na otázky týkající se prolomení těžebních limitů a rozvoji jaderných elektráren, v souhrnu 52,6 procenta domácí populace dává zelenou podpoře prodloužení těžby v dolu Bílina. Naopak v případě posunutí těžby v lomu ČSA je v souhrnu 63,6 procenta dotázaných přesvědčeno, že by se měl upřednostnit názor obyvatel Horního Jiřetína, kteří se v obecním referendu většinově vyslovili proti zbourání svých domů. Drtivá většina domácí populace (78,4 procenta) pak podporuje dostavbu jaderných bloků jaderných elektráren Temelín a Dukovany.

V obecně položené otázce zaměřené na názor respondentů na prolomení těžebních limitů a dostavby jaderných bloků jaderných elektráren Temelín a Dukovany, pak 37,3 procenta respondentů sdílí souhlasí s opatřeními, které zajistí energetickou nezávislost ČR. Tato skupina dotázaných tedy podporuje v zájmu energetické nezávislosti ČR vedle jaderné energetiky jak prodloužení těžebních limitů dolu Bílina, tak i posunutí těžby v lomu ČSA. Dalších 31,5 procenta respondentů pak podporuje rozvoj jaderné energetiky, ale již nepodporuje prolomení těžebních limitů.

I přestože v samostatné otázce panuje většinový názor, že by v případě lomu ČSA měl být respektován názor obyvatel Horního Jiřetína, z celkového pohledu by více jak dvě pětiny veřejnosti byly ochotny obětovat i zbourání 170 domů v této obci, pokud by to bylo v zájmu energetické nezávislosti ČR.

Z provedeného exkluzivního průzkumu společnosti SANEP tedy vyplývá jednoznačná většinová podpora jaderné energetiky, která má tuto podporu dlouhodobě, a převládá i důraz na podporu energetické nezávislosti a bezpečnosti ČR, která je nadřazena případným negativním dopadům souvisejících s prodloužením těžebních limitů.

Newsletter