„Satelitní špioni“ bojují proti kácení deštných pralesů

Zdroj: Depositphotos

Kácení deštných pralesů bylo na nedávné konferenci COP26 United Nations Climate Change Conference v Glasgow jedním z hlavních bodů programu a mnoho zemí se zavázalo, že do roku 2030 s těmito aktivitami skoncují.

Společnost Fidelity International se připojila k dalším investorům a rozhodla se, že se do roku 2025 zasadí o ukončení kácení lesů, které je způsobené honbou za některými komoditami. Jak ale tento závazek uskutečnit? Analytici vybraných sektorů a tým pro udržitelné investování Fidelity International se touto problematikou dlouhodobě zabývají a spolupracují v tomto ohledu s různými společnostmi, zejména v souvislosti s palmovým olejem. Podporují také využívání satelitů k odhalení lokalit, kde dochází k ničení pralesů tak, aby bylo možné toto poškozování zastavit.

Palmový olej je dobrý, ale může zabíjet

Z plodů palmy Elaeis guineensis se uvolňuje světlý olej bez zápachu, který má vysoký bod odpařování a dlouhou trvanlivost. Právě díky své nevýraznosti je palmový olej ideální přísadou. Je obsažen téměř v polovině všech spotřebních výrobků a poptávka po něm se do roku 2050 ještě zdvojnásobí [1].

Palmový olej však může mít devastující dopady na životní prostředí. Kvůli palmovým plantážím byly vykáceny rozsáhlé plochy tropických deštných pralesů od Asie po Latinskou Ameriku, což vedlo k vyhynutí druhů, jako jsou orangutani a sloni trpasličí. Protože lesy pohlcují třetinu celosvětových emisí CO2, kácení pralesů za účelem budování plantáží na těžbu palmového oleje také zvýrazňuje klimatické změny [2].

K palmovému oleji existují alternativy, ale žádná z nich nemá jeho jedinečné vlastnosti. Z plodů palem se získává nejméně čtyřikrát více oleje než z jiných rostlinných zdrojů (viz graf 1). Díky tomu je obtížné ho nahradit. Alternativy jako je sója, jsou také spojeny s kácením pralesů, ale jejich nižší výnosy na hektar znamenají, že je ohroženo ještě více stromů.

Vlády a společnosti si uvědomují rozsah škod, které způsobují mimo jiné pěstitelé palmového oleje. Na listopadové klimatické konferenci OSN v Glasgow (COP26) se více než 110 představitelů z různých zemí zavázalo, že do konce desetiletí ukončí a odvrátí kácení pralesů. To je sice slibné, ale pokrok není zaručen. Předchozí dohoda podepsaná v roce 2014 totiž nedokázala snížit tempo kácení stromů.

V této souvislosti zůstává úloha investorů klíčová a společnost Fidelity International se spolu s více než 30 dalšími finančními společnostmi zavázala, že bude do roku 2025 usilovat o eliminaci kácení pralesů, které mají na svědomí právě zemědělské komodity v investičních portfoliích a finančních aktivitách, a to prostřednictvím různých opatření.  Zapojí se také nejexponovanější firmy, tato činnost bude zveřejňována, a zvýší se investice do řešení ohleduplných k přírodě.

Tabulka: Množství vytěžených surovin na jeden hektar půdy

Zdroj: Fidelity International
Zdroj: Fidelity International, Our World in Data, červen 2021 – ukazuje průměrné množství rostlinného oleje vyprodukované na jednom hektaru půdy

Používání satelitů může zpomalit tempo ničení

Učinit pěstování palmového oleje udržitelným, nebude snadné. Dodavatelské řetězce palmového oleje jsou notoricky známé tím, že čítají miliony drobných zemědělců, majitele velkých plantáží, rafinerie oleje, obchodníky s komoditami, a nakonec i velké spotřebitelské a průmyslové společnosti. Každá část řetězce musí jednat, aby se zastavilo kácení pralesů.

Pomoc je na dosah ruky díky satelitní technologii. Odběratelé palmového oleje nasazují „špiony na oblohu“, kteří vyhledávají důkazy o kácení pralesů. Ty mohou následně využít k tomu, aby přiměli dodavatele ke změně jejich postupů. Aby tyto podrobné satelitní snímky dávaly smysl, je třeba je ověřit přímo na místě. Nezabrání navíc automaticky dalšímu kácení nebo prodeji oleje na trhy, kde je cena důležitější než původ. Přesto jsou důležitým nástrojem, který se snaží zastavit tempo ničení.

Nedávná studie[3] zjistila, že úbytek stromů se snížil o polovinu poté, co Global Forest Watch, monitorovací orgán vedený neziskovou organizací World Resources Institute, poskytl domorodým komunitám v peruánské Amazonii satelitní důkazy o komerčním kácení na jejich pozemcích. Důkazy byly později potvrzeny komunitními lesními hlídkami.

Spolupráce je klíčová

Spolupráce při monitorování kácení pralesů za pomoci satelitů navíc přinesla výsledky. Tým společnosti Fidelity pro udržitelné investování se účastnil skupinové iniciativy Satellite-based Engagement Towards Deforestation, kterou vedl nizozemský správce aktiv ACTIAM. Skupina využila analytiku poskytnutou nizozemským start-upem Satelligence, aby přiměla společnosti odebírající palmový olej z Malajsie ukončit kácení stromů ve svých dodavatelských řetězcích. Mnoho firem reagovalo proaktivně a prošetřilo případy, které jim tým sdělil.

Ačkoli tento druh monitorování není stříbrnou kulkou, která by ukončila kácení stromů, inovace související s tímto zapojením byla oceněna na britské soutěži Environmental Finance Awards 2021, kde získala cenu „Iniciativa roku v oblasti zapojení ESG“. Zkušenosti z ní Fidelity International využívá ke sdílení osvědčených postupů napříč různými odvětvími, která používají nebo vyrábějí palmový olej.

Zapojení dodavatelského řetězce

Jedním z příkladů bylo zapojení odvětvového analytika FI do spolupráce se švédskou společností AAK, která vyrábí oleje a tuky, v oblasti využívání satelitní technologie. „Palmový olej je pro společnost AAK jednou z nejdůležitějších surovin, kterou z 80 % nakupuje od rafinerií a pětinu získává přímo z lisoven v Mexiku a Kolumbii,“ říká Ana-Victoria Quaas, analytička Sustainable Investing Team z Fidelity International.

„Během našeho setkání se společností na začátku tohoto roku jsme se ptali generálního ředitele Johana Westmana, jak AAK zajišťuje, aby byl jimi produkovaný palmový olej do roku 2025 zcela bez ničení pralesů, což je klíčový cíl, který si společnost stanovila. V roce 2021 splňovalo toto kritérium necelých 70 % jejího palmového oleje, přičemž o rok dříve to bylo 50 %[4],“ vysvětluje postupy Ana-Victoria Quaas.

Společnost AAK nyní rozšiřuje svůj program satelitního monitorování tak, aby zlepšila sledování v celém svém dodavatelském řetězci palmového oleje. Navázala spolupráci se společností Satelligence a environmentální poradenskou firmou Earthqualizer, aby pomocí satelitů identifikovala případy kácení lesů a „donutila“ dodavatele zlepšit své postupy. Pokud by to nepřineslo žádné výsledky, společnost AAK zváží pozastavení spolupráce.

V současné době je satelitním monitoringem pokryta celá dodavatelská základna společnosti AAK. [5] Také další firmy rozšiřují způsoby využívání této technologie. Singapurská zemědělská společnost Wilmar nyní denně využívá data NASA k identifikaci požárů a k včasnému odhalování ničení lesů.

Kolosální výzva vyžaduje, aby všichni jednali

Ukončit kácení pralesů kvůli palmovému oleji je obrovský úkol, který nelze zvládnout samostatně. Společné závazky přijaté na konferenci COP26 jsou krokem správným směrem. Rozsah a složitost dodavatelských řetězců palmového oleje však znamená, že všeobecné závazky budou splněny pouze tehdy, pokud budou všechny články spolupracovat na odstranění základních příčin odlesňování. Investoři zase musí hrát roli při podpoře společností, aby využívaly nástroje, jako je satelitní monitorování, jednaly na základě informací, které poskytuje, a spolupracovaly s kolegy a nevládními organizacemi na vytvoření průmyslu okolo palmového oleje, který se obejde bez kácení lesů a umožní přírodě vzkvétat.

 

[1] ‘Investors turning up the heat on Asia’s palm oil buyers,’ UNPRI, March 2020.

[2] ‚Financial sector commitment letter on eliminating commodity-driven deforestation,’ UNFCC, 2 November 2021.

[3] ‘Satellite-based deforestation alerts with training and incentives for patrolling facilitate community monitoring in the Peruvian Amazon’, PNAS, 20 July 2021.

[4] ‘All about better sourcing of palm,’ AAK, 2021.

[5] Ibid.

Zdroj: Fidelity International, COP26 United Nations Climate Change Conference, Our World in Data, AAK

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter