SB: Globální oteplování vstupuje do katastrofické půle

Nová zpráva Světové banky upozornila na rychlejší proces globálního oteplování, které představuje vážné riziko (nejen) pro život lidí po celém světě. Studie, která se odvolává na rozsáhlý vědecký výzkum, odhalila, že souhrn minulých a odhadovaných budoucích emisí skleníkových plynů bude mít na svědomí nárůst průměrné teploty o 1,5 stupně Celsia oproti úrovni před rozmachem průmyslu. Dosud se zatím projevil nárůst teploty o 0,8 stupně.

Takové navýšení může mít potenciálně katastrofické důsledky pro lidstvo, s ohledem na predikované stoupání hladiny moří o více než 30 cm do roku 2100. Dalšími následky budou navíc kritičtější období sucha a až 90 procentům korálových útesů může hrozit vyhynutí. Světová banka oslovila vědce z Potsdam Institutu pro změnu klimatu a klimatické analýzy a požádala je, aby se podívali, jaký bude mít pravděpodobně dopad různých scénářů pro rozsah globálního oteplení na zemědělskou produkci, vodní zdroje, města a ekosystémy po celém světě.

Zjištění Světové banky jsou shrnuta ve zprávě o změně klimatu, která se konkrétně se zabývala riziky, jimž je vystaven život lidí v Latinské Americe a Karibiku, východní Evropě, střední Asii, na Blízkém východě a v severní Africe. Vědci varují, že i zdánlivě mírný růst globální teploty může mít dramatický vliv na nás všechny.

„Svět teplejší dokonce o 1,5°C bude mít za následek vážnější sucha a globální vzestup hladiny moře, čímž se zvyšuje riziko poškození bouřemi, ztráty plodin a růstu nákladů pro miliony lidí,“ uvádí zpráva. „Tyto změny jsou již v plném proudu, s globální teplotou 0,8°C nad úrovní předprůmyslové doby, přičemž se právě začínají projevovat důsledky v oblasti bezpečnosti potravin a zásob vody.“

Zpráva také varuje, že bez koordinované akce cílené na snížení emisí je planeta na nejlepší cestě k 2°C oteplení v polovině století a 4°C nebo více v době, kdy současným teenagerům bude 80. Oteplení tohoto rozsahu by vytvořilo „děsivý svět zvýšených rizik a globální nestability,“ řekl šéf skupiny Světové banky Jim Yong Kim a výsledky studie označil za alarmující.

„Tato aktuální zpráva tak potvrzuje to, co vědci tvrdí již delší dobu. Již vypuštěné emise nastavily nevyhnutelný průběh oteplení v průběhu následujících dvou dekád, což bude mít největší vliv na nejchudší lidi na světě,“ dodal Kim. „Dopady změny klimatu, jako jsou extrémní teploty, mohou nyní být již nevyhnutelné.“ Potvrzují to i stále častěji se vyskytující teplotní rekordy, intenzivnější srážky v některých oblastech, zatímco suché oblasti jako je Středomoří vysychají. Výrazný nárůst tropického Severoatlantského cyklonu ovlivňuje Karibik a Střední Ameriku.

Nová zpráva se objevila hned po zveřejněných výsledcích Mezivládního panelu pro změnu klimatu o rychlosti změn klimatu a energetických přeměnách potřebných pro udržení míry oteplování pod 2°C.

V listopadu Čína a USA podepsaly dohodu o snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020. Kritici nicméně uvádějí, že tato omezení nejdou dostatečně do hloubky, aby mohla proces globálního oteplování skutečně zpomalit. Zároveň je tu také stále mnoho prominentních a vlivných skeptiků, které je potřeba přesvědčit. Podle Světové banky, její poslední zpráva obsahuje dostatečně pádné důkazy o rizicích a důvody ke stanovení ambiciózních cílů. Další celosvětové kolo jednání o klimatu proběhne na začátku prosince v Peru.

Newsletter