Schäuble: Fiskální disciplína je klíčová pro růst ekonomiky, nesmíme polevit

Evropská unie nedosáhne udržitelného ekonomického růstu, začne-li znovu hromadit dluhy a opětovně tím vytvoří podmínky, které vedly k hospodářské krizi, varoval německý ministr financí Wolfgang Schäuble. Odmítá tak jakékoli změkčování evropského Paktu stability a růstu, který stanovuje hranice pro rozpočtové deficity zemí EU.

Přísná fiskální politika je nutnou podmínkou pro oživení evropského hospodářství a pro vytváření nových pracovních míst, domnívá se Schäuble. Dokazuje to podle něj skutečnost, že nejvyššího ekonomického růstu v EU dosahují právě ty státy, které udržují relativně nejlepší rozpočtovou disciplínu.

Německý ministr také uvedl, že stabilní rozpočty přispívají ke zvýšení důvěry investorů v jednotlivé státy. Soukromé investice jsou přitom podle Schäubleho nutné k tomu, aby se hospodářský růst v EU zrychlil. Německý ministr v tomto ohledu podpořil kroky Evropské centrální banky (ECB), která snížením úrokových sazeb na historické minimum vytvořila prostředí, které k investicím více motivuje.

Schäuble zopakoval závazek, že Německo dosáhne příští rok vyrovnaného rozpočtu a do 20 let sníží své celkové zadlužení pod 60 procent HDP, jak požadují evropská pravidla. V budoucnosti by pak podle ministra neměly německé státní výdaje nikdy růst rychleji, než poroste HDP.

Newsletter