Schodek platební bilance odráží zvolnění zahraničního obchodu

Běžný účet platební bilance skončil ve třetím čtvrtletí ve schodku přesahujícím 35 miliard korun. Bilance zboží a služeb ale vykázala přebytek téměř 61 miliard korun. Díky přebytku z prvního čtvrtletí však za první tři kvartály zůstává běžný účet „v plusu“.

Vývozní aktivita byla ve třetím čtvrtletí slabší než v obou předchozích letošních kvartálech, což se promítlo i do salda bilance výkonů (bilance zboží a služeb), které – ačkoli stále aktivní – vykázalo slabší výsledek než v prvním i druhém čtvrtletí. Důvodem slabší vývozní aktivity ve třetím čtvrtletí je jednak srpnový útlum průmyslové výroby, způsobený jednorázovými faktory, a jednak hospodářský útlum v eurozóně, který se negativně podepisuje i na tamní poptávce po dovozech.

V meziročním srovnání však aktivum bilance výkonů narostlo zhruba o čtvrtinu, což je dáno zejména vzestupem objemu vývozu, k němuž výrazně přispěla slabší koruna, důsledek loňské listopadové intervence.

Odliv dividend oproti druhému čtvrtletí poklesl, ale stále zůstává na vyšší úrovni než loni ve stejnou dobu.

Celkově čísla nejsou v rozporu s pokračujícím oživováním tuzemské ekonomiky. To se totiž stále znatelněji opírá o domácí poptávku. Zintenzivnění domácí poptávky se zrcadlí v růstu objemu dovozů zboží, který byl ve třetím čtvrtletí vyšší než v obou předchozích čtvrtletích i než ve všech kvartálech loňského roku. Pokles objemu vývozu zboží pak je primárně výsledkem zmíněného ekonomického útlumu v eurozóně. Ztrátu dynamiky zahraničního obchodu však z pohledu ekonomiky jako celku kompenzuje dynamizující se spotřeba a zejména investice.  

Newsletter