Šedá ekonomika v Česku překročila 600 miliard korun

Objem šedé ekonomiky v Česku loni stoupl o zhruba deset miliard na 612 miliard korun. Letos by měl mírně stoupnout na 614 miliard korun. Vyplývá to ze studie karetní společnosti Visa s názvem Šedá ekonomika v České republice. Podíl šedé ekonomiky na tuzemském hrubém domácím produktu (HDP) tak vychází za loňský rok na 15 procent, což je pod evropským průměrem. Ten činí 18,5 procenta. 

„Šedá ekonomika je masovým fenoménem, který spočívá v práci na černo a nehlášení příjmů. Ekonomické podmínky a vládní úsilí měly za následek postupný pokles od roku 2011,“ uvedl generální ředitel Visa Europe pro Českou a Slovenskou republiku Marcel Gajdoš. 

V podílu šedé ekonomiky na HDP jsou na tom nejhůře východoevropské státy. V Bulharsku podíl šedé ekonomiky činí 31 procent, v Rumunsku, Chorvatsku, Litvě a Estonsku 28 procent. Slovensko má podíl na HDP stejný jako Česko, Maďarsko má 22 a Polsko 24 procent. Naopak proti Rakousku nebo Švýcarsku je podíl šedé ekonomiky v ČR zhruba dvojnásobný. 

Faktory podporující šedou ekonomiku se podle Gajdoše liší stát od státu. „V České republice je určitá historická tolerance vůči šedé ekonomice spojena s vnímanou neefektivitou veřejného sektoru a relativně nízkými tresty za aktivity v rámci šedé ekonomiky,“ uvedl. Ke snížení objemu šedé ekonomky podle něj pozitivně přispívá rozvoj bezkontaktních plateb a terminálů. „Elektronické platební systémy pomáhají snižovat objem šedé ekonomiky,“ dodal. 

Společnost Visa studii vypracovala ve spolupráci s expertem na šedou ekonomiku Friedrichem Schneiderem z rakouské Univerzity Johannese Keplera.

Objem šedé ekonomiky v poměru k celkovému HDP – Česká republika

 
Rok Objem v mld. Kč Podíl na HDP v pct.
2015 (odhad) 614 15,1
2014 (odhad) 612 15,4
2013 602 15,5
2012 615 16
2011 644 16,4
2010 609 16,7
2009 583 16,9
2008 617 16,6
2007 544 17

Newsletter