Sedm business lekcí od nejbohatšího muže v historii

V době své smrti měl Jakob Fugger v držení majetek v přepočtu 400 miliard dnešních amerických dolarů. Byla to největší suma, kterou kdy obchodník v historii naší planety nahromadil. Sponzoroval panovníky, biskupy, dokonce i papeže. Jaká jsou poučení z jeho úspěšného života, uvedl server Market Watch.

Fugger pocházel z jedenácti dětí a ještě jeho prarodiče byli obyčejnými bavorskými sedláky. Během dvou generací se ale jeho rodina vypracovala na jednu z nejzámožnějších z celé Evropy. Talentovaný Jakob během života například přesvědčil papeže Lva X., aby na území Svaté říše římské legalizoval půjčky za účelem zisku, jedním z jeho obchodů pak vyprovokoval reformátora Martina Luthera napsat slavných 95 tezí, které zahájily pozdější křesťanskou reformaci.

V roce 1525 dosáhlo jeho jmění výše dvou procent evropského HDP. Porovnávat se s ním může historicky jen John D. Rockefeller, který si sáhl na téměř podobnou částku, ale v relativním poměru k velikosti ekonomiky nikdy nedosáhl takových čísel. Z kariéry velmi úspěšného obchodníka s penězi, kovy, látkami a kořením lze i pro dnešní dobu vyvodit mnohá investiční poučení.

Investujte, když ostatní mají strach

Bavorský rodák udělal během svého života dva rozhodující obchody, které mu vynesly největší jmění. Jedním z nich byla investice do maďarských dolů s mědí v době, kdy se všichni báli vpádu Turků na místní území. K Fuggerově štěstí Turci oblast dolů dobyli až po jeho smrti.

Buďte nepostradatelní

„Too big too fail“ není žádný moderní vynález. Fugger si tento fakt uvědomoval už v raném novověku a využíval ho jako páku proti panovníkům, kteří mohli kdykoliv odřeknout splátky bez jakýkoliv právních postihů. Měl totiž něco, co jeho ostatní neměli. Dokázal během chvíle dát k dispozici obrovské jmění. Dlužníci tak neměli rádi ani jeho, ani jeho podmínky, ale nedokázali bez jeho půjček žít.

Znejte fakta

Fugger znal hodnotu kvalitní informace. Vytvořil první zpravodajskou službu na světě a využíval ji k tomu, aby věděl o důležitých událostech, které hýbaly s trhy, dříve než ostatní.

Znejte čísla

Podvojné účetnictví vynalezli Italové, ale německý milionář byl prvním obchodníkem na sever od Alp, který ho začal používat. Tvořil si rozvahy a byl prvním podnikatelem, který posílal auditory kontrolovat podnikání svých poboček.

Mějte dobré vzdělání

Mladý Jakob strávil sedm let jako učeň v Benátkách, hlavním městě obchodu pozdního středověku a počátku novověku. Získal zde znalosti, zkušenosti a hlavně kontakty, které mu později dobře sloužily celý život.

Zachovejte chladnou hlavu

Rakouský biskup byl jedním z největších depozitních klientů Fuggerovy banky. Když v roce 1509 biskup zemřel, papež Julius II. žádal, aby vrátil peníze církvi. Ty však byly vázány v důlních projektech, Fugger tudíž postrádal potřebnou likviditu. Stažení těchto peněz z investic v dolech by bavorského podnikatele zničilo. Místo toho však hrál divadlo, že je více likvidní než kdy dříve. To mu dalo čas v klidu vyjednat dohodu, která ho později zachránila.

Dávejte něco na oplátku

Nejznámější investicí Fuggera je vybudování prvního projektu dostupného bydlení na světě. Ve svém rodném městě Augšpurk vytvořil celou čtvrť domů dostupnou pro nižší a střední třídu. Tímto podnikatelským záměrem si zlepšil reputaci u veřejnosti. Dodnes zachovalá čtvrť funguje jako největší atrakce pro turisty ve městě.

Newsletter