Sedm měsíců státního rozpočtu a přebytek 25 miliard

Ministerstvo financí dnes uvedlo, že státní rozpočet k 31. červenci 2017 dosáhl přebytku o velikosti 25 miliard korun. Ve srovnání s loňským rokem jde o nižší číslo, a to o více než 50 miliard.

K 31. 7. 2017 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 737,3 mld. Kč, celkové výdaje 712,3 mld. Kč a přebytek hospodaření 25,0 mld. Kč, uvádí MF ČR ve své zprávě. V červenci 2016 to samé číslo dosahovalo 75,6 mld. Kč. Hlavním důvodem meziroční změny je vliv prostředků přijatých z EU a finančních mechanismů (FM), které byly za prvních 7 měsíců roku 2017 nižší o 76,7 mld. Kč.

Na vysokou srovnávací základnu roku 2016 mělo vliv zejména to, že především v první polovině roku 2016 byly propláceny relativně vysoké objemy prostředků z EU, které souvisely s výdaji předfinancovanými ze státního rozpočtu v předchozích letech.

Co se týče příjmové stránky, inkaso daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostlo o 47,3 mld. Kč, tj. o 7,8 %. Meziročně byly celkové příjmy rozpočtu nižší o 25,1 mld. Kč, tj. o 3,3 %, vlivem nižších prostředků přijatých z rozpočtu EU a FM.

Na straně výdajů jsme byli svědky dosažení konečné částky 712,3 mld. Kč čerpané ke konci července 2017. Tyto výdaje byly o 25,5 mld. Kč, tj. o 3,7 %, nad úrovní stejného období minulého roku. Růst celkových výdajů ovlivnily zejména meziročně vyšší běžné výdaje o 40,8 mld. Kč, na což působily nejvíce vyšší sociální dávky o 10,6 mld. Kč a vyšší neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 9,5 mld. Kč (zejména vlivem vyšších platů ve školství). Naopak kapitálové výdaje zatím vykazují nižší čerpání o 15,2 mld. Kč. Výdaje na financování společných programů EU a ČR (vč. SZP a FM) zatím dosáhly 39,6 mld. Kč, což je o 12,2 mld. Kč méně než ve stejném období roku 2016.

Hospodaření rozpočtu v samotném červenci skončilo přebytkem 20,4 mld. Kč (v červenci 2016 přebytkem ve výši 35,0 mld. Kč), když příjmy činily 102,8 mld. Kč (v červenci 2016 to bylo 107,0 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 82,4 mld. Kč (v červenci 2016 to bylo 72,0 mld. Kč). Na nižší příjmy v samotném červenci o 4,2 mld. Kč měly vliv zejména o 7,7 mld. Kč nižší příjmy z EU a FM. Na vyšší výdaje v samotném červenci o 10,4 mld. Kč měly vliv zejména o 3,7 mld. Kč vyšší kapitálové výdaje.

 

Newsletter