Šéf ČNB: Nejsme pod tlakem, se zvyšováním sazeb můžeme počkat

Nejsme pod žádným tlakem, v otázce dalšího zvyšování sazeb si tudíž můžeme dovolit posečkat. Tak by se ve stručnosti dal popsat výstup z letošního prvního měnově-politického zasedání bankovní rady České národní banky. Rozhodnutí o sazbách padlo poměrem počtu hlasů pět pro ponechání na stávajících úrovních a dva pro zvýšení.

ČNB vedle toho zveřejnila aktualizovanou prognózu. Změny byly oproti předchozí verzi provedeny u výhledu ekonomického růstu, který byl pro letošní rok revidován směrem dolů z 3,3 % na 2,9 %. Revize se rovněž týkala inflace, která byla pro první kvartál 2020 snížena z 2,1 % na 2 %. Odhadovaná trajektorie kurzu pak byla posunuta ke slabším hodnotám z průměru za letošní rok na 24,70 za euro na 25,00 EURCZK. Trend posilování kurzu zůstal zachován.

Co se týče rizik prognózy, bankovní rada je na horizontu měnové politiky vyhodnotila jako mírně proinflační, kde do skupiny proinflačních faktorů patří slabší kurz koruny a rizika neřízeného brexitu. Za nejistotu pak byl označen nárůst protekcionistických opatření.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok popsal dnešní debatu bankovní rady jako bohatou, přičemž samo rozhodování o sazbách prý bylo poměrně složité. Centrální banka na jedné straně potvrzuje pozitivní příběh české ekonomiky, u které dle Rusnokových slov nehrozí žádné katastrofické scénáře, ale naopak pokračující, byť pomalejší, růst, což by bylo v souladu s dalším postupným zvyšování sazeb. Vedle toho však působí řada vnějších faktorů naznačujících určité nejistoty. Rusnok konkrétně uvedl ochlazující se ekonomický růst v zahraničí (s důrazem na obchodní partnery ČR), na to navázané změny předpovědí a činnosti ostatních centrálních bank (např. změna rétoriky Fedu či oddalování začátku normalizace sazeb ECB). V neposlední řadě pak jde o sílící protekcionismus, možnost neřízeného brexitu či o možnou nestabilitu finančních trhů spojenou s geopolitikou či předlužeností významných, především evropských, ekonomik.

Všechny tyto vnější faktory není ČNB v tuto chvíli schopna vyhodnotit, proto raději zvolila variantu nezvýšení sazeb. Centrální banka si počká, jak se výše zmíněné okolnosti dále vyvinou, a až poté se rozhodne o dalším směřování měnové politiky. Rusnok si v tomto směru dovede představit jak variantu, kdy sazby letos dále porostou, a to jednou až dvakrát (ostatně dle jeho slov nejsou dva hiky o 25 bazických bodů žádným velkým zásahem), stejně tak i možnost jejich dalšího nezvyšování.

Celkově, obzvláště vzhledem k očekávání, dnešní zasedání – alespoň podle nás – vyznělo spíše neutrálně. Revizi prognózy ohledně růstu, inflace i kurzu směrem k nižším hodnotám jsme očekávali, stejně tak i poměrně dlouhý výčet rizik vedoucí k pokračující pauze procesu normalizace sazeb. Ani reakce kurzu na zveřejněná čísla a Rusnokův komentář nebyla nikterak výrazná – koruna se i nadále obchoduje poblíž hranice 25,80 za euro.

ČNB se tak podobně jako Fed ponořila do stavu vyčkávání. Pokud nedojde na realizaci výše zmíněných rizik, úrokové sazby dále porostou, ostatně i v Rusnokově rétorice byl patrný jistý optimismus. Nadále se tudíž přikláníme k tomu, že letos bychom se mohli dočkat až dvou hiků o velikosti 25 bazických bodů. Načasování odhadujeme, za předpokladu, že nedojde na katastrofické scénáře, na polovinu roku (nejdříve červen) a následně na poslední kvartál.

 

Newsletter