Na devizových trzích je patrní rizikově averzní nálada projevující se v silnějším dolaru. Ten proti euru testuje hranici 1,1700 EURUSD. Risk-off sentiment oslabuje měny regionu. Koruna se posunula k úrovni 25,40 za euro.

Šéf financí O2: Otáčíme trend a investujeme do budoucnosti

Akcionáři O2 získají za loňský pro firmu revoluční rok dividendu 16 korun na akcii. Celý roční zisk a ještě část nerozdělených zisků z minulých let. Jednoznačně atraktivní dividenda v ČR i regionu a potvrzení dividendové politiky, kterou jsme představili loni v říjnu, říká v rozhovoru pro Roklen24 finanční ředitel O2 Tomáš Kouřil. Na čem stojí strategie O2 pro letošek? Co znamená, že O2 bude dočasně tvořit méně hotovosti a proč? Je už čas hodnotit rozdělení firmy? Po sedmi letech otáčíme trend a investujeme do budoucnosti, říká Tomáš Kouřil.

R24: Jaký byl rok 2015 pro vás jako šéfa financí O2? Prošli jste rozdělením společnosti, přefinancovali jste dluh, spustili odkup vlastních akcii…

Opravdu jsme se nenudili a vše navíc zvládli i s redukovaným týmem, rozdělení se samozřejmě týkalo i nás ve financích. Nepamatuji se, že by nějaká jiná firma na pražské burze odreportovala celoroční výsledky v plném rozsahu již 26. ledna.

R24: Pojďme k nim. Růst provozního zisku EBITDA o takřka 25 % nad 10 miliard korun, čistého zisku meziročně o 45 % nad 5 miliard korun, růst ziskové marže. Jak čísla hodnotíte z pozice finančního šéfa firmy?

Dosažené výsledky potvrdily, že naše strategie funguje. Za celý rok byly zisky na horní úrovni našeho výhledu, který jsme zveřejnili v říjnu. To mimo jiné znamená, že jsme po sedmi letech zastavili pokles výnosů. V kontextu vývoje telekomunikačních vývojů v Evropě je to mimořádný úspěch.

O2 v přelomovém roce: růst zisku o 45 %, dividenda 16 korun

Výnosy se stabilizovaly zejména díky rekordně vysoké loajalitě našich zákazníků. Navíc ti mobilní utráceli měsíčně v průměru více než předloni. Meziroční nárůst výnosů z mobilních dat se v každém čtvrtletí loňského roku zrychloval. A co bych obzvláště rád vyzdvihl, je téměř 70% nárůst výnosů O2 TV. A to teprve od prosince nabízíme nový set top box, který umožňuje pořídit si naši službu všem domácnostem v České republice s připojením k internetu a to od jakéhokoliv poskytovatele.

Celkově tedy hodnotím uplynulý rok pozitivně, naše cíle jsme splnili.                      

R24: Je už čas zpětně hodnotit rozhodnutí o oddělení infrastruktury?

Ukázalo se, že naše předpoklady byly správné. Zároveň se potvrdilo, že po rozdělení se můžeme naplno soustředit na rozvoj služeb pro naše zákazníky a akceleraci naší strategie.

R24: Když jsme loni v květnu bavili na toto téma, řekl jste: „Věříme, že děláme o chvíli dříve to, co ostatní začnou dělat později.“

Dnes už se dá říct, že rozsah a rychlost rozdělení, jak jsme ho realizovali my, je inspirací pro další společnosti nejen v Evropě. Za poslední půlrok nás navštívili zástupci řady telekomunikačních společností, které o tom také uvažují a přišli si pro inspiraci. A i náš bývalý majoritní akcionář, Telefónica, nyní vážně uvažuje o vyčlenění mobilních vysílačů do samostatné společnosti. To nás samozřejmě může těšit, nicméně teď se musíme soustředit na nové O2 a na práci, co nás tu ještě čeká.

R24: Pojďme zpátky k číslům. Rok 2015 přinesl po letech propadů faktickou stabilizaci tržeb. Jaký čekáte nejbližší a další vývoj? Při prezentaci celoročních výsledků 2015 jste neuvolnili výhled pro letošní rok.

Máte pravdu, komerční plány ani finanční výhled pro rok 2016 jsme nezveřejnili, stejně jako v předchozích třech letech. Když jsme v roce 2013 spustili nové neomezené tarify FREE, tak došlo nejdříve k urychlení poklesu výnosů, ale později se plně stabilizovaly. Jistě mi dáte za pravdu, že by nebylo nejchytřejší takovou změnu avizovat dopředu. Možná si pamatujete, že konkurence tenkrát naši nabídku i tak rychle okopírovala…

O2 je jediná česká telekomunikační firma obchodovaná na pražské burze a já nechci otevřít naše plány konkurenci. Zároveň se nechceme uzamknout v situaci, která by nám zabránila pokračovat v realizaci dalších změn.

R24: Tak alespoň obecně… Co bude letos hlavními pilíři vaší obchodní a investiční strategie?

Bude to především O2 TV a mobilní data. Na O2 TV já osobně ujíždím, úplně změnila způsob, jak se na televizi dívám. Je jen otázkou času, kdy si diváci zvyknou na to, že si pustí svůj oblíbený pořad, kdy chtějí a kde chtějí, a ne když se zrovna vysílá. Tady je jednoznačně potenciál a opět vidíte, že i naši mobilní konkurenti přicházejí se svými prvními nabídkami. Ale my máme náskok.

Dále budeme rozvíjet naše podnikání na Slovensku. Už v roce 2015 jsme vedle mobilního byznysu investovali i do vstupu na fixní telekomunikační trh. V roce 2016 budeme na Slovensku budovat LTE síť, tak aby byl růst zajištěn i do budoucna.

V České republice budeme investovat do transformace IT. Jedná se z hlediska rozsahu o zásadní přeměnu, pokud vím, zatím takovouto transformací neprošel žádný srovnatelný operátor v Evropě. Změna se týká billingových a CRM systémů jak pro zákazníky s předplacenými, tak i paušálními službami.

R24: To si vyžádá investice…

Už jsem vysvětloval, jak důležité je uvádět nové služby na trh rychle a ideálně jako první. Proto je důležité transformaci urychlit, i za cenu dočasně vyšších investic a nákladů. Letos bude vyšší poměr investic k výnosům, ale již od roku 2017 a dále očekávám postupný pokles někam k šesti až sedmi procentům. I přesto zůstáváme v porovnání s ostatními klasickými telekomy z tohoto hlediska investičně nenáročnou firmou.                    

R24: Už v posledním loňském čtvrtletí jste reportovali nárůst komerčních nákladů o téměř 24 % a důsledkem byla meziroční stagnace nákladů celkových. Jaký je nákladový výhled pro letošek?

Ano, komerční náklady v posledním čtvrtletí vzrostly, což je pro toto období obvyklé z důvodu vyšších prodejních aktivit. Díky tomu, že už nejsme součástí nadnárodní skupiny, nemusíme za každou cenu vykazovat vysoká čísla nových zákazníků. Jak se ukazuje, samotná honba za vysokým počtem vykázaných zákazníků nemusí nutně vést k nárůstu výnosů a zisků. Nicméně vysoká provozní a komerční efektivita, kterou jsme byli vždy pověstní a investoři a analytici to oceňují, nadále zůstává samozřejmě jednou z našich priorit.

R24: Akcionářům navrhujete ze zisku roku 2015 vyplatit dividendu 16 korun na akcii při čistém zisku 5,08 miliardy a volném cash flow 5,76 miliardy korun. Máme to vnímat jako první doklad nastavené dividendové politiky, o které jsme spolu hovořili v říjnu?

Je to tak, náš návrh je plně v souladu s dividendovou politikou, kterou jsme představili v říjnu loňského roku. Jedná se jednoznačně o atraktivní dividendu, ať v rámci ČR, nebo v porovnání v rámci telekomunikačního sektoru v regionu. Při diskusi o tomto dividendovém návrhu byla jedním z hlavních faktorů její udržitelnost. Tím neříkám, že i v budoucnu budeme vyplácet 16 korun na akcii, ale náš závazek vyplatit 90 až 110 procent zisku nadále platí.

Ještě jedna spíše technická poznámka. Dividendu vyplácíme z čistého zisku mateřské společnosti, tedy nekonsolidovaného. Ten byl v minulém roce 4,71 miliardy korun.  Zamýšlíme tedy vyplatit celý zisk z roku 2015 a ještě část nerozdělených zisků z minulých let.         

R24: 28. ledna jste spustili zpětný odkup vlastních akcií, v rámci kterého budete stahovat z trhu až čtvrtinu denního objemu zobchodovaného na pražské burze v listopadu loňského roku. Máte nějaké propočty, výhledy, limity na dopad na cenu akcie?

Základní mantinely byly schváleny valnou hromadou, tzn. až 10 % nebo až 8 miliard korun, 5let, maximální cena je 297 korun. Nyní realizujeme nákup první části, to znamená až 4 procenta všech akcií po dobu dvou let. V rámci tohoto programu můžeme každý den nakoupit maximálně zhruba 130 tisíc kusů. Cenu a objemy samozřejmě ovlivnit nemůžeme a samotný nákup pro nás realizuje Wood & Co.

O2 dnes začala vykupovat vlastní akcie

R24: Je už rozhodnut osud stahovaných akcií?

Ne, o tom nebylo rozhodnuto. Naším cílem při nákupu vlastních akcií je optimalizace naší kapitálové struktury.

R24: Zpětný odkup bude financován dluhem. Ten jste v posledním loňském čtvrtletí refinancovali. Dosáhl jste cíl, o kterém jsme hovořili v říjnu: stejný úrok za až dvojnásobek dluhu?

Jak jsem odpovídal v našem posledním rozhovoru, mým osobním cílem bylo udržet absolutní výši úrokových nákladů na stejné úrovni i v případě, že bychom zadlužení zvýšili až na dvojnásobek. O2 se pro banky ukázalo jako solidní partner a s podmínkami, které jsme s bankami nakonec vyjednali, jsem osobně spokojen.

Detail bude dle mezinárodních účetních standardu zveřejněn v naší výroční zprávě. Ve stručnosti – nová úroková sazba je 60 bazických bodů nad jednoměsíční PRIBOR. Celkově můžeme čerpat až 12 miliard korun. 7 miliard jsme již použili na refinancování stávajícího dluhu, zbylých 5 miliard můžeme čerpat kdykoliv v průběhu následujících pěti let a použijeme je na financování provozních potřeb.

Jak jsem zmínil na konferenčním hovoru pro analytiky a investory, zejména v prvním pololetí tohoto roku očekávám, že budeme generovat dočasně méně volné hotovosti kvůli zmíněným investicím. Dlouhodobě to ale přinese potenciál pro další úspory v oblasti IT a růst datových výnosů na Slovensku.

Tomáš Kouřil

Je místopředsedou představenstva a finančním ředitelem O2. Před tím, než začal v novém managementu pracovat na přeměně původního O2 do dnešní podoby, byl Tomáš Kouřil mimo jiné zodpovědný za spuštění aktivit O2 na Slovensku. Ve firmě působí už 13 let, zažil tak nejen Telefonica éru, ale i období před privatizaci.

Newsletter