Šéf LEO Express pro Evropu: Černá čísla budou příští rok

Soukromý přepravce LEO Express zakončil první polovinu letošního roku s růstem obratu o bezmála polovinu a tržbami nad stovkou milionů korun. V příštím roce by se konečně mohl dostat do černých čísel celkově, říká v rozhovoru pro Roklen24 Peter Köhler, místopředseda představenstva, zodpovědný za řízení LEO Express ve střední Evropě. Jak bude vypadat doprava ode dveří ke dveřím místo překonaného konceptu z nádraží do nádraží? Kam hodlá LEO Express dál expandovat? Co chce změnit? Proč chce větší podporu start-upů? Jak vnímá klima na trzích a co pro firmu znamená oslabená koruna?

R24: Za půlrok jste tržbami poprvé nad sto miliony korun, zákazníky nad půl milionem. Jak jste spokojeni s tím, co jste jako firma dokázali?

Jsme samozřejmě rádi, že jsme zaznamenali nárůst obratu o více než 45 procent, počtu pasažérů o čtvrtinu, dosáhli téměř čtyřnásobného nárůstu EBITDA. Roste nám zejména počet věrných zákazníků napříč celou společností a to v Česku, na Slovensku i v Polsku. Postupně rozšiřujeme autobusovou síť pro celou střední Evropu a máme koncept jejího dalšího růstu.

Na vlakokilometr máme nyní nejnižší náklady v porovnání všech dopravců v ČR, na úrovní kolem 90 korun provozních nákladů na vlakokilometr. Celkové náklady pak jsou kolem 125 Kč na vlakokilometr, u Českých drah jsou srovnatelná čísla o polovinu vyšší. Naše čísla, jsem přesvědčen, potvrzují, že jsme se vydali správným směrem. Na druhou stranu: celkový výsledek hospodaření je stále záporný a s tím samozřejmě spokojeni nejsme.

R24: Jak se ohlížíte za podmínkami, které pro vás panovaly na trzích, na kterých podnikáte? ČR, Polsko, Slovensko? Co čekáte ve zbytku roku?

Naše služby jsou nyní na úrovni, která nemá na světě obdoby a to ať už v oblasti cateringu, infotainmentu nebo návazných služeb. Současně nám však na trhu konkuruje státem vlastněný a dotovaný dominantní hráč, který  dlouhodobě prodává jízdenky pod úrovní svých variabilních nákladů a porušuje tak pravidla hospodářské soutěže. To nám ubírá zákaznický potenciál a výnosy. Ukázalo se také, že jakákoliv inovace, se kterou jako první přišel LEO Express- například autobus do Krakova, noční vlak do Košic nebo filmy ve vlaku – byla okamžitě okopírována konkurencí.

Rádi udáváme trendy a soutěžení s konkurencí vnímáme jako zdravý nástroj růstu a motivaci ke zlepšování kvality služeb. Ale pouze v tržním prostředí a s rovně a transparentně nastavenými podmínkami. Ne, když jsou přitom porušována pravidla férové soutěže. I přes nerovné podmínky ale stále rosteme, proto věříme, že politická reprezentace zesílí tlak na změnu, která bude znamenat zvýšení kvality dopravní obslužnosti a výrazné ušetření veřejných rozpočtů.

Musím ale také doplnit, že se významně zlepšila spolupráce například se SŽDC nebo Drážním úřadem, kde působí odborníci na špičkové úrovni. Také se zlepšila komunikace s Ministerstvem dopravy a s jednotlivými kraji. Je vidět, že zástupci těchto institucí pochopili, jaké výhody přináší více dopravců na trhu. Začínají se vypisovat veřejné soutěže, kterých se chceme účastnit v Česku i na Slovensku.

R24: Jak vnímáte aktuální kondici české ekonomiky, sentiment mezi podnikateli a celkově podnikatelské prostředí v Česku?

Obecně platí, že mnoho zemí regionu střední a východní Evropy je nyní zasaženo politickým populismem, korupcí nebo dokonce geografickými konflikty. Pro Českou republiku platí, že díky svojí historii a demokratickému a industriálnímu náskoku z dob ještě první republiky, patří mezi nejvyspělejší země v regionu.

Celkově cítíme zlepšení prostředí za poslední rok. Na druhou stranu si uvědomujeme riziko dlouhodobého zaostávání kvůli nečinnosti úřadů. Klíčové je také rozhodování ÚOHS, jehož role spočívá v ochraně a podpoře hospodářské soutěže, nikoliv naopak. Uvítali bychom celkovou podporu ze strany státu pro start-up podnikání. Například v USA nebo v Německu se  díky větší podpoře státu americké a německé firmy stanou exportéry dopravních služeb do celého světa, jako dokazují UBER nebo Flixbus.

R24: Čeho si jako soukromý dopravce ceníte, že se vám podařilo. Co chcete změnit?

Díky soukromým dopravcům v ČR se výrazně zvedla úroveň vlakových zákaznických služeb. Cestování vlakem se znovu stalo symbolem komfortu. V minulosti tomu bylo přitom bohužel právě naopak. Kvalitní doprava a služby jaké jsou na trase Praha – Ostrava by ale měly být dostupné i na ostatních linkách.

Na druhou stranu stále vidíme, že celkově železniční doprava zaostává: nejdůležitější KPI je totiž počet osobokilometrů na občana. Zde je Česká republika – obdobně jako jiné východoevropské země – značně pod úrovní západu, když dosahuje úrovně cca 600 km na občana ročně. Tato hodnota je tak poloviční například v porovnání s Rakouskem, které sice nemá tak hustou železniční sít, ale nabízí mnohem vyšší počet osobokilometrů.

Prostředkem k dosažení výsledků na úrovni západních zemí je odmonopolizace dopravy, unbundling a s tím spojená efektivní regulace. Jen tak budou na trhu panovat rovné soutěžní podmínky, které povedou k udržitelnému rozvoji veřejné dopravy.

Je také nutné zvýšit propojenost mezi různými dopravními módy (městské autobusy a tramvaje), zpřístupnit nádraží pro cyklodopravu a pro pěší cestující. Ilustračním příkladem může být přístup na hlavní nádraží v Praze, kde navrhujeme zpřístupnění ze strany Žižkova a Vinohrad pro cyklisty i pěší. Je třeba zvýšit úroveň dopravy napříč celou republikou, ne jen na komerčních trasách. Pouze tak se podle nás podaří cestujícím ukázat benefity veřejné dopravy.

R24: Co pro Vás jako firmu znamená intervenční režim ČNB na koruně? Vidíte oslabenou korunu jako prospěšnou, či jako komplikaci a vnímáte zásah jako adekvátní podmínkám v ekonomice?

Vzhledem k tomu, že máme většinu příjmů v českých korunách a mnoho vstupních nákladů v eurech nebo švýcarských francích, oslabení koruny pro nás nebylo pozitivní. Na druhou stranu máme velká měnová rizika zajištěna.

R24: Jak pokračuje expanze LEO Express na dalších trzích?

Nyní probíhá na několika úrovních. Ve střední Evropě budeme dál rozvíjet dopravní multimodální síť,  spočívající v kombinování různých druhů dopravních módů.

Dále se chceme ucházet o závazkovou dopravu pro veřejné objednatele. Dnes má tento trh velikost přibližně 13 miliard korun jenom v České republice. I nadále hledáme příležitosti mimo region CEE.

R24: Když srovnáte trhy, kde už působíte, v čem se liší?

Každý má svoje specifika, ať už se týká preferovaných platebních metod nebo úrovně cen. Na druhou stranu máme velmi zdatný tým mezinárodních manažerů, ať už přímo v našich orgánech nebo mezi výkonnými manažery, kteří umí na taková specifika reagovat.

R24: Ve své strategii hovoříte o dvou myšlenkách, které na domácím trhu zatím nemají srovnání: snaze o nepřetržitou „door-to-door“ službu a spolupráci s prudce rostoucím (a také kontroverzně přijímaným) UBERem či Rekolami – spolujízdě, sdílení kol. Jaká je vaše představa o celkovém fungování konceptu. Co chcete zákazníkům přinést a kdy?

Růst počtu cestujících ukazuje, že se nám daří prosazovat nový model veřejné dopravy, který je stále oblíbenější. Cestující už se nechtějí přepravovat jen z bodu A do bodu B, ale vyžadují vysokou kvalitu služeb, spolehlivost a zajímavou nabídku návazných služeb. Chceme, aby byla veřejná doprava pro cestující „bezešvá“, tedy návazná, nekomplikovaná a co nejlépe dostupná. Uber a podobné moderní městské projekty sdílí stejnou filosofii. Logickým vyústěním je naše spolupráce.

R24: Jste ve fází, kdy firma především roste. Přesto: jak zásadní je pro Vás otázka kladných čísel a snižování dluhu a máte cíl v tomto směru?

Nejsme financováni pouze z vlastních zdrojů, tedy otázka kladných čísel a snižování zadlužení je pro nás a banky, se kterými spolupracujeme, důležitá. Podle prvotního plánu, který nepočítal s tak razantním snížením cen ze strany ČD po vstupu soukromých dopravců na trh – dosáhlo až 62 % oproti tomu, jaké ceny byly účtovány před vstupem soukromých dopravců – jsme již v kladných číslech měli být dříve. V současné chvíli to vypadá, že dosáhneme nulového celkového výsledku příští rok.

V tomto nám pomohly financující banky, které realisticky zhodnotily situaci. Vidí, že jsme na nákladové stránce dosáhli toho, co jsme jim prezentovali a že celý model dnes stojí na cenách, které jsou z dlouhodobého hlediska na této úrovni neudržitelné. Odložily nám tři splátky úvěru. Nyní jsme v situaci, kdy jsme v červnu splatili další plánovanou splátku.

R24: Jaká je celková strategie LEO Express? Kde a na jakém horizontu chcete být z pohledu provozovaného byznysu?

Věříme, že doprava je cévním systémem ekonomiky. Vzhledem k růstu počtu obyvatel budou požadavky na dopravní obslužnost na světě růst. Současná kapacita silnic nemůže tyto nároky zvládnout, pokud by se doprava měla odehrávat jen na silnicích, zkolabuje. Odpovědí je veřejná hromadná doprava. Železnice bude beze sporu logickou páteří toho systému, avšak systém zaměřený jen na jeden dopravní mód nemůže být nikdy efektivní. Proto chceme dělat takovou dopravu, která odpovídá požadavkům a principům dopravní obslužnosti, potřebám obyvatel, krajů, veřejným rozpočtům a ochraně životního prostředí. Budoucnost vidíme v bližším propojení dopravy a rozvoje měst. Sledujeme moderní trendy a inovace v oblasti urbanismu a technologií a adaptujeme je.

 

Peter Köhler

CEO, CEE , místopředseda představenstva, minoritní akcionář.

Zodpovídá za řízení LEO Express ve střední a východní Evropě. Má více jak 15 let zkušeností v bankovnictví a v private-equity společnostech RaiffeissenBank, JPMorgan a KPMG v Londýně, Vídni a Praze. Úspěšně vedl projekty v oblasti dopravy a průmyslu a také několik start-up projektů. Je držitelem diplomu s vyznamenáním z Imperial College London a také z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Newsletter