Dolar proti euru rozšiřuje zisky a posouvá se pod hranici 1,1600 EURUSD. Silný dolar potápí procyklické měny a měny regionu. Koruna oslabuje nad 25,70 za euro.

Šéfové světových firem jsou nejpesimističtější od krize

Nepříliš pozitivní vstup do nové dekády věští generální ředitelé významných firem. Celkem 53 procent z nich předpovídá pro rok 2020 snížení tempa růstu globální ekonomiky. Loni to přitom bylo jen 29 procent dotázaných a předloni dokonce jen pět procent. Vyplývá to z 23. ročníku globálního průzkumu názorů generálních ředitelů CEO Survey 2020, který PwC zveřejnila dnes v Davosu při příležitosti zahájení Světového ekonomického fóra (WEF).

„Vzhledem k prodlužujícímu se obchodnímu napětí, geopolitickým konfliktům a nedostatku shody na řešení klimatické změny, není pokles očekávání ekonomického růstu příliš překvapující. Velikost propadu už ovšem překvapující je. Zmíněné problémy, se kterými se musí světová ekonomika vypořádat, přitom nejsou nové, i když jako nová se může zdát jejich intenzita a eskalace. Hlavním tématem pro lídry scházející se v Davosu, tak je pokusit se najít shodu na tom, jak s těmito problémy bojovat,” komentuje výsledek předseda globální sítě PwC Bob Moritz

Nejpesimističtější jsou šéfové firem v Severní Americe, kde předpovídá pomalejší růst globální ekonomiky než než v roce 2019 celkem 63 % ředitelů. Naopak region střední a východní Evropy (v němž jsou započítány i odpovědi českých ředitelů) je letos „nejméně pesimistický” ze všech, když pokles tempa růstu světové ekonomiky očekává 43 procent oslovených ředitelů.  

Přinejmenším stejně varovný je další ukazatel: snižuje se víra ředitelů v růst výnosů jejich vlastních firem. Pouze 27 % ředitelů zaškrtlo u dotazu, zda v nadcházejícím roce očekávají růst výnosů svých firem, kolonku “rozhodně očekávám”. To je nejméně od roku 2009, kdy svět zažíval ekonomickou krizi.

Špatná zpráva je to i z toho důvodu, že v historii průzkumu mezi sebou velmi spolehlivě korelovalo přesvědčení šéfů o růstu svých firem s následnými skutečnými výsledky světové ekonomiky v daném roce. Pokud by tato korelace měla zůstat zachována, vzrostla by podle na ní založeném modelu světová ekonomika v roce 2020 jen o 2,4 procenta. To je výrazně méně než 3,4 %, která očekává aktuální predikce Mezinárodního měnového fondu.

Co jsou hrozby, které podle generálních ředitelů firem z různých koutů světa nejvíce ohrožují růst jejich společností? Největší část respondentů (38 %) zvolila odpověď „velmi se obavám” přílišné regulace (overregulation). Na druhém místě s 35 procenty skončila obava z obchodních válek a zhruba třetina ředitelů se velmi obává nejistého růstu ekonomiky.

Právě poslední jmenovaná hrozba, tedy nejistý růst ekonomiky, je i „skokanem roku”, když se jí v roce 2019 velmi obávalo jen 24 procent oslovených ředitelů. Poměrně výrazně – o pět procentních bodů – meziročně vzrostl i počet CEO´s, kteří se obávají dopadů klimatické změny.

Do jaké míry se shodují či liší názory, vize a předpovědi českých a světových CEOs vyjde najevo začátkem února, kdy PwC Česká republika zveřejní český CEO Survey 2020, kterého se letos zúčastnilo 179 tuzemských ředitelů.

O průzkumu CEO Survey 2020
23. ročník PwC CEO Survey je založen na odpovědích sesbíraných od 1 581 generálních ředitelů z 83 zemí včetně České republiky. Sběr dat probíhal v září a říjnu 2019. Vzorek je vážen podle národních HDP, tak aby byly názory CEOs reprezentativní napříč regiony. Z celkového počtu bylo 7 % dotazníků provedeno telefonicky, 88 % on-line a 5 % poštou nebo osobním dotazováním. 46 % společností, jejichž ředitelé se průzkumu účastnili, má roční tržby větší než 1 miliardu dolarů, 35 procent mezi 100 miliony a miliardou a 15 procent do sta milionů dolarů. Z 55 % se jednalo o soukromě vlastněné společnosti.

Newsletter