Seriál investičních nápadů: Jak si vedou tipy?

Na světě je zhruba 65 tisíc veřejně obchodovaných firem, ovšem pouze pár z nich je lídrem sektoru. Jak je poznat? O těch největších (Apple, Daimler, Exxon, atd.) píšou noviny každý druhý den. O těch menších píši já v Seriálu investičních nápadů. Nejen to, do jejich akcií vkládám své peníze s průměrným čistým zhodnocením 13,7% p.a. za posledních devět let. ​​​​​

Další firmy ohlásily výsledky za čtvrtý kvartál, potažmo celý loňský rok. Pokud nebude zmíněno jinak, považuji nastíněnou investiční tezi za nadále platnou a akcie si ponechávám. V případě, že došlo k událostem, které z mého pohledu tezi vyvrací, výslovně to uvedu. Nebudu hodnotit vývoj cen akcií, protože je snadno dohledatelný v Roklen Ratingu. Jak si tedy jednotlivé tituly vedly?

Core Mark

Tržby v roce 2015 rostly o 8% na 11,1 mld. USD,  EBITDA dosáhla 135 mil. USD (+10,2%) a zisk na akcii 2,21 USD. CORE má za úkol uspěšně integrovat velký objem nových zakázek vzešlých z partnerství  s Murphy a 7-Eleven. Od Murhphy získá byznys za zhruba 1,7 mld. USD ročně, což se promítá do odhadu růstu tržeb o 20-24%. Prodeje Murphy tvoří z 90% cigarety, které mají nižší marže než cukrovinky, čerstvé jídlo a nápoje, takže CORE očekává negativní dopad na hrubou marži do půl procentního bodu (poměrně dost při marži 5,5%) kompenzovaný vyšším objemem. Celkem se jedná o přidání 1300 nových lokací, které budou obsluhovány z deseti již existujících distribučních středisek. Integrace takového rozsahu s sebou samozřejmě přináší problémy a náklady (CORE si kupříkladu ke konci roku ponechala více sezónních pracovníků než obvykle = tlak na marže), které by ale v druhé polovině letošního roku měly pomalu ustávat.

Pro letošní rok management očekává růst EBITDA v rozmezí 13-18%, a ziskovosti na akci 15-22% (EPS 2,6-2,75 USD). Zajímavostí je dvousečný dopad často zmiňovaného fenoménu – cen ropy. Nížším cenám benzínu management přičítá zlepšující se sentiment amerických zákazníků, zatímco v Kanadě citoval příklad Alberty, kde kvůli komoditnímu útlumu ztratilo práci 300 tis. lidí a dopad na maloobchodní poptávku byl naopak negativní.

Regus

Regus podle očekávání pokračuje v expanzi. V minulém roce přidala 554 nových lokací (+22%, celkem 2,768) ve 145 městech, vstoupila do dvou nových zemí (Irák, Brunej) a je nyní zastoupena ve 106 státech. Největším trhem je stále region Amerik (165 tis. pracovních jednotek), ale na druhé místo se dostala Asie (92 tis.), následována regionem Evropy a Středního východu. Je složité přesně odhadnout velikost cílového trhu, ale dle CBRE tvoří SOs (Services Offices) pouze okolo 2% komerčních nájmů. Samozřejmě, existuje přirozený strop, ale myslím, že o dost výše než je momentální penetrace (podstata teze). S tím souvisí i otevření prvního co-workingového centra v Londýně – zatím málo využívaný prvek, který se však dostává do povědomí nadnárodních firem. 

Z finančního hlediska RGU loni navýšila tržby o 15,9% na 1,93 mld. GBP. Ziskovost se liší podle maturity jednotlivých lokací, ale hrubá zisková marže rostla napříč spektrem především díky vyšší obsazenosti a nižším mzdovým nákladům. Obsazenost je v součtu lehce nad 80%, dává tedy prostor pro růst. Ohledně mzdových nákladů se potvrzuje škálovatelnost RGU modelu – slučování prodejních a manažerských služeb – zatímco tržby rostly o 15,9%, mzdy pouze o 2%, a podíl mezd na tržbách tak klesl z 16,7% na 14,7%. RGU vygenerovala 305 mil. GBP EBITDA a 120 mil. GBP zisku, valuace v původním článku jsou víceméně platné.

Malým překvapením je pro mne zpráva, že RGU změnila způsob odměňování regionálních managerů. Jejich bonusy už nebudou odvislé od jimi nasmlouvaného objemu, nýbrž od zisku celé skupiny. Dle mého názoru to může působit demotivačně, ale chci počkat na vysvětlení tohoto kroku od vedení.

AAON

AAON měla silný poslední kvartál. Tržby vzrostly o 14,8% díky 20,6% nárůstu v počtu prodaných jednotek. Čistý zisk se zvýšil o 22,9% na 12,9 mil. USD (marže 13,3 % vs 12,4% loni). Nárůsty byly ovšem zapříčiněné výhradně poklesem cen vstupních materiálů (ocel a měď), tedy faktory mimo kontrolu firmy. Za celý rok 2015 AAON navýšila tržby pouze o 0,6% na 358 mil. USD, a čistý zisk o 3,6% na 45,7 mil. USD. Výsledky tedy nejsou úplně v souladu s růstem trhu komerčních nemovitostí dle čísel amerického statistického úřadu. Management to vysvětluje tím, že většina statistického růstu pochází z velkých provozů (chemičky, továrny), což není cílový trh AAON. Ta potřebuje obrat v sektorech kancelářských budov, univerzit a nemocnic. Především poslední dva jsou nyní poměrně vratké.

Důležitou změnou oproti původní tezi, která představila AAON jako výrobce semi-custom řešení, je ohlášený vstup do sériové výroby tepelných čerpadel. Velikost cílového trhu je 500-600 mil. USD, a operuje na něm několik malých hráčů. Management vidí konkurenční výhodu AAON v nejefektivnějším provozu (nová výrobní linka), úsporám z rozsahu při nákupu materiálu, distribuci a prodeji. S těmito předpoklady souhlasím, a přestože sériová výroba bude mít nutně nižší marže, růst tržeb by to měl více než vynahradit.    

UFP Technologies

V loňském roce dosáhly tržby UFPT 139 mil. USD, a čistý zisk 7,6 mil. USD (EPS 1,05 USD). V obou případech se jednalo o téměř identická čísla jako v předchozím roce. Na „vině“ byly především slabší dodávky pro sektory obrany a elektrotechniky. Naopak zdravotnická divize dosáhla dvojciferného růstu tržeb a management tamtéž vnímá příležitost i v roce letošním. Stagnující marže letos byly součástí teze kvůli integraci akvizic z let 2013-4 a souvisejícím kapitálovým výdajům (EPR systém), nyní je čas na normalizaci směrem vzhůru. 

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Fin a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

 

Newsletter