Setkání s šéfy O2: Jak se nedívat na hodnotu firmy?

Ziskovost, kterou předvedl operátor O2 v první polovině roku, bez velkých omylů může sloužit jako obrázek o tom, jak se výsledky O2 mohou – nejméně – pohybovat ve zbytku roku. U schopnosti vytvářet hotovost, která přesahuje čistý zisk, panuje dokonce větší optimismus proti skutečnosti druhého čtvrtletí. Vyplynulo to z diskuse s generálním ředitelem O2 Tomášem Budníkem a finančním ředitelem Tomášem Kouřilem, které se Roklen24 ve čtvrtek zúčastnil. Ze strany firmy oficiální výhled hospodaření nepadl. Zazněla ale nápověda, jak se na hodnotu společnosti nedívat.

O2 v prvním půlroce vytvořila provozní zisk EBITDA 4,825 miliardy korun a čistý zisk 2,325 miliardy korun.  Kvartální očištěné volné cash flow o hodnotě 2,429 miliardy korun, které v meziročním zlepšení o bezmála 135 procent skrývá miliardu korun, kterou bude mít O2 „k dispozici“ nadále díky průběžnému placení za služby mezi O2 a CETIN vždy za měsíc zpět. „U cash flow bych byl malinko optimističtější,“ uvedl finanční ředitel Tomáš Kouřil proti číslu za druhé čtvrtletí. EBITDA a čistý zisk podle něj neobsahují žádné výrazné výkyvy. „Ani v jednom není významná materiální položka, která by tak čísla nějak jednorázově zkreslovala. Jsme optimisté, protože se nám ta čísla lepší,“ uvedl finanční ředitel Kouřil. Schopnost firmy generovat hotovost bude pak podle něj pořád silná.

Jak nejít na hodnotu O2?

Zobrazení CETIN v hospodaření O2 se posunulo od masívní položky v odpisech a tedy pod provozním ziskem do podoby účtů za servisní služby a tedy nad provozní zisk. To pohnulo optikou celkové ziskovosti – a krom jiného dostalo dynamiku hospodaření Slovenska nad Česko – ale v důsledku je to pouze účetním cvičením.

Hodnota akcie O2 se na pražské burze ve čtvrtek dostala zhruba ke 145 korunám za akcii s maximem posledních dní nad 150 korunami za akcii. Analytici se ptají, jak bez poskytnutého výhledu společnosti přistupovat k jejímu ocenění. Podrobný názor analytičky Lenky Švejdové Dvořákové na základě debaty s managementem O2 si můžete přečíst zde:

Vedení O2 z pochopitelných důvodů odmítá toto přímo komentovat, upozornění ale směřují právě ke změně vztahů u aktiv i smluv nyní mezi O2 a CETIN a citovanému posunu „z pozice pod provozním ziskem nad něj“. Dvěma nejčastěji analytiky používanými metodami ocenění společnosti jsou násobek provozního zisku nebo násobek přes dividendu. První cestou mohou být dnes akcie O2 viděny zhruba na fundamentu, druhá metoda dá číslo výrazně nad dnešní tržní hodnotou akcie O2. Pokud jsou vztahy O2 s CETIN nad EBITDA, pak nedává přílišný smysl používat právě metodu přes EBITDA, vyplynulo s diskuse s vedením O2. Z tohoto důvodu také nefunguje srovnání O2 s obchodovanými konkurenty v zahraničí. U O2 se hotovost dnes pohybuje kolem 75 % podílu na zisku, u „typických konkurentů“ je to kolem 10 procent nebo i méně. „Myslím, že to o nás hovoří,“ poznamenává Tomáš Kouřil.

Slib dividendy nesmí svázat ruce. Akvizice možná

Stejně, jako O2 v roce odštěpení CETIN a již vyřešených debat o masívní půjčce pro PPF (kterou zajistí CETIN) neposkytla konkrétní výhled hospodaření, nechce přímo komentovat dividendu. „Dividendovou politiku nemáme,“ zní z úst finančního ředitele Kouřila oficiální stanovisko firmy. Faktem je praxe posledních dvou let pod kontrolou PPF, kdy byl zisk plně vyplácen dividendou. „Já to nekomentuji, ale nepopírám, že praxe to byla,“ reaguje Kouřil. Platí dle něj, že schopnost generovat hotovost je vyšší než schopnost generovat zisk.

„O2 se standardně podívá na výsledky celého roku, stav hotovosti, na to, jakou máme kapacitu cokoli vyplatit a navrhneme valné hromadě návrh, ve kterém zohledníme všechny možné budoucí hotovostní výdaje a akviziční cíle. To byla také praxe posledních dvou let,“ avizuje generální ředitel Tomáš Budník. Jednoduše a s péčí řádného hospodáře se na to díváme tak, že buď hotovost zadržíme a vyšší hodnotu vytvoříme akvizicí nebo organickou investicí a pokud v danou chvíli ne, tak tu hotovost vyplácíme, kompletuje postoj managementu Tomáš Budník.

Tržby nejsou slepou mantrou

Tomáš Kouřil opakuje, že od O2 nezazní výhled tržeb, ale také to, že než na číslo samotné se on jako šéf financí i celá firma dívá důrazněji na přidanou hodnotu, kterou si zákazník odnese z prodejny. „Soustředíme se na hrubý, přidaný zisk,“ říká. „Zlepšuje se neustále churn (jak zákazníci ruší služby) a trend ARPU (výnos na uživatele). „Naší cestou je zlepšovat zákaznickou zkušenost, přidané hodnoty s tarifem, posilovat loajalitu,“ říká Tomáš Budník.

„Pořád vidíme, že velká příležitost je v monetizaci mobilních dat. Podíl LTE zařízení v síti jsme ze 2 až 3 procent za rok zvýšili na 12 až 13 procent. Když se podíváte například na výsledky Verizonu, má LTE penetraci kolem 70 procent. LTE zařízení generují obrovský růst datových přenosů. Zainvestovali jsme do spektra a LTE sítí v Čechách i na Slovensku,“ akcentuje generální ředitel Budník jednu ze sázek O2 na budoucí růst. A uvádí příměr s energetikou: „Ta nevytváří zásadní novou poptávku, spíše naopak. Naši poptávku vytvářejí například Youtube, Facebook. Jen když Facebook poprvé umožnil vkládat videa, datový přenos se zdesetinásobil. My věříme, že musíme v tomto směru edukovat trh a zásobit jej LTE zařízeními, podpořit tím poptávku a pak ji férově obsloužit,“ říká Budník k datovým balíkům i podmínkám obnovy dat v nich. Datová spotřeba vzrostla meziročně o 40 procent. Zásadní podle Budníka je ji monetizovat.

Motorem růstu je i O2 TV. Jako exkluzivitu O2 zde Budník s Kouřilem akcentují instalaci nově na až čtyři zařízení na jedné přípojce, která platí od července. 8 srpna O2 spouští vlastní sportovní kanál, bude používat vlastní přenosové vozy. Nad rámec konkurence doma i ve světě jde O2 dle Tomáše Budníka schopností přepínat mezi aktuálně běžícími zápasy či v rámci nich volit, který záběr kamery chcete zobrazit – například u Formule 1 mezi moderovaným přenosem a záběrem z kokpitu.

„Light CAPEX to Sales“

Investice byly v období před rokem nižší a křiví to meziroční srovnání. Bylo to období po převzetí kontroly skupinou PPF a úvah, zda jsou investice potřeba a s kým je O2 chce realizovat. Jejich cílové oblasti jsou zejména tři: nákup práv, rozvoj 3G sítě na Slovensku, kde na jaře neúspěšně skončila jednání s Orange o sdílení sítě podobně českému modelu mezi O2 a T-Mobile. „Třetí oblastí jsou zásadní investice do billingových platforem u předplacených i tarifních služeb. OPEX je tedy zvýšen do oblasti IT, do něčeho nového. Chceme výrazně zrychlit uvádění nových produktů na trh a stále zjednodušovat a pročistit portfolio tarifů,“ komentuje finanční ředitel Kouřil. Úspory podle něj nebudou vidět v roce 2015, na úrovni OPEXu ještě nijak výrazně ani v roce 2016, ale projeví se viditelně v roce 2017. „Směřujeme ke společnosti ‚light CAPEX to sales‘ a mezi operátory v tomto budeme výjimkou,“ vyslovuje Tomáš Kouřil cíl. I další blízké investice dle něj budou směřovat výrazně do IT. „A v úvahu připadají selektivní akvizice na trzích, které umíme, což je tuzemsko a Slovensko. Ne ale rozsahem zásadní,“ uvádí Tomáš Kouřil.

Král mezi virtuály

Segment, ke kterému se O2 běžně nevyjadřuje, jsou virtuální operátoři. Zajímavý je ale například v souvislosti obav bank při financování. Zda nepřijde na tento trh silný hráč a O2 nepoškodí.

Tomáš Budník odkrývá, že na trhu virtuálních operátorů (MVNO) ovládá O2 přes 60 procent trhu skrze tři spolupráce s partnery Tesco, ČEZ a Blesk. O zbytek trh se pere přes 70 dalších značek.

Banky by O2 měly milovat…

V posledním čtvrtletí roku má O2 splatné čtyři miliardy korun. Bude je chtít refinancovat a k tomu tři miliardy korun dlouhodobějšího složeného úvěru od více bank. „Když se podíváte, kolik generujeme hotovosti a jaký je poměr ke dluhu, jsme fakticky nezadlužená společnost, která půjčit nepotřebuje pro generování velkého množství hotovosti a takové banky půjčí nejraději. Zde se cítím velmi komfortně,“ uvedl finanční ředitel Kouřil k podmínkám, které od bank O2 může získat. Uvědomuje si, že podmínky na trhu v podobě nízkých úroků nebudou trvat navěky a je to podle něj jasný důvodem, proč O2 musí v tomto směru pohnout. „Výši, kterou banky půjčí, mají zastropovanou. Dnes v nás mají sedm miliard a jsou to jistě stejné banky, se kterými budeme vést tuto diskusi. Cítím se zde velmi komfortně,“ opakuje k pozici O2 při jednání o podmínkách úvěrů.

Newsletter