Sex jako komodita. Legální prostituce pro zdraví i bezpečí

Ve Spojených státech, stejně jako ve většině ostatních zemích světa, je prostituce prohlášena za nelegální, a to z důvodů morálních a bezpečnostních, jakož i vzhledem k ochraně veřejného zdraví. Některé americké státy, jako je New Hampshire a Kalifornie, však překročily dlouhotrvající tabu a otevřely téma legalizace prostituce diskuzi. Co by se vlastně změnilo, když prostituce běžně funguje i tam, kde je nelegální? A mohla by mít legalizace prostituce také nějaké pozitivní dopady? Akademické postřehy k tomuto tématu přinesl server Chicago Policy Review

Ekonomové mají tendenci dívat se na všechny věci, a ostatně  i na „ne-věci“, jako je široká škála služeb, včetně těch velmi neekonomických, jako na statky. A statky obvykle někdo nabízí a prodává, zatímco jiný je poptává, nakupuje a přirozeně za ně platí. Jako takto prodejný statek lze přitom chápat i sexuální služby. O těch pak ekonomové, inspirovaní imperátorem Garym Beckerem, který byl přesvědčen, že prostřednictvím analýzy nákladů a výnosů lze vysvětlit takřka vše, co lidé dělají, obvykle přemýšlejí jako o něčem, co žena poskytuje muži.

Fenomén sexu jakožto ženského zdroje popisují Roy F. Baumeister a Kathleen D. Vohs ve svém paperu následovně: „Heterosexuální komunita může být analyzována jako trh, ve kterém se muži snaží získat sex od žen výměnou za jiné zdroje. Společnosti proto budou definovat role pohlaví, jako kdyby ženy byli prodejci a muži kupující sexu.“ 

Ekonomie diskriminace: Krása vs. ošklivost

Toto vysvětlení lze při troše fantazie aplikovat na klasické soužití v páru, kdy muž platí za svou partnerku v restauracích, obdarovává ji různými pozornostmi či ji přímo živí, ale i na mnohem více obchodní vztah, kdy muž ženě-obchodnici platí za poskytnuté sexuální služby předem definovaného rázu, za předem dohodnutý časový úsek, jakož i v předem známé výši. Zákaz poskytování pohlavního styku za peníze tedy z tohoto pohledu není ničím jiným než restrikcí volného obchodu, který, jak říká ekonomická teorie, standardně vede k poklesu blahobytu společnosti.

Nicméně svět není vždy tak černobílý, jak jej mnohdy prezentuje standardní ekonomická teorie. Řada žen se k prostituci uchyluje nikoliv z toho důvodu, že by se jim to zdálo jako skvělý podnikatelský nápad, nýbrž protože nevidí jiné východisko ze své tíživé životní situace, nemluvě pak o obchodech s lidmi, kdy jsou mladé ženy a dívky unášeny do sexuálního otroctví. Právě kvůli snaze omezit tyto aktivity je prostituce obvykle nelegální. Ovšem jak uvádí Chicago Policy Review, účinky legalizace prostituce jsou stále z velké části neznámé, jelikož byly primárně studovány v řízeném prostředí.

 

 

Nicméně v jednom americkém státě se stalo, že v roce 2003 byla prostituce legalizována jaksi „omylem“. Rhode Island změnil svůj příslušný zákon, ovšem takovým způsobem, že v něm nacházela určitá mezera – prostituce zde nebyla definována jako jakožto směna sexuálních služeb za peníze, ale jako pouliční nabízení sexuálních služeb za peníze. A tak se zkrátka tvrdilo, že pokud se sexuální služby prodávají a nakupují v uzavřených prostorách, pak to prostituce není. Ta byla nakonec v zákoně jasně vymezena až v roce 2009, a tak byla „indoorová“ prostituce na Rhode Inslandu fakticky legální šest let.

Na toto období se pak zaměřili Scott Cunningham z Baylorské univerzity a Manisha Shah z Kalifornské univerzity v Los Angeles, kteří ve svém výzkumu analyzovali dopad oné mezery v zákoně na kriminalitu a zdraví. Za sledované období došlo k poklesu hlášených znásilnění o 30 %, jakož i k poklesu výskytu kapavky u žen o 40 %. První zjištění autoři vysvětlují tím, že prostitutky se již nebály nahlašovat násilné klienty, kteří pak padly pod ruku zákona místo toho, aby dále napadali i obyčejné ženy.

Co se týče poklesu výskytu kapavky, nabízí se hypotéza, že se při sexu poskytovaném za peníze začaly víc používat kondomy, jelikož s dekriminalizací se zvýšila vyjednávací síla prostitutek, které byly dříve nuceny k rizikovějším praktikám. Jednou z nich je právě i sex bez kondomu, který umožňuje přenos pohlavních chorob. Přirozený experiment, který Rhode Island neúmyslně uspořádal, tak dává impuls pro pochybnosti, zda je kriminalizace poskytování sexu za peníze tím správným směrem.

Nejlepší indikátor recese? Sex a dítě, tvrdí ekonomové

Newsletter