Sex, kokain a HDP

V Itálii se dějí věci. Před necelými dvěma týdny státní statistická agentura ISTAT vyhlásila, že počínaje říjnem bude zahrnovat pašování alkoholu a tabáku, prostituci  a obchod s drogami ve svých ekonomických statistikách. Někteří z nás si jistě vzpomenou na rok 1987, kdy Itálie začala podobným způsobem nakládat s takzvanou stínovou částí ekonomie, tedy s nelegálním podnikáním, jež není zahrnuto v účetních záznamech firem a samo o sobě tvoří téměř pětinu italského HDP. Výsledkem byl 18% nárůst ekonomiky ten samý den a přeskočení britské ekonomiky v celkovém hodnocení dle velikosti západních ekonomik. Tato událost byla oslavována jako il Sorpasso (předstižení) a dodnes je zdrojem italské národní hrdosti.

Ve skutečnosti však tehdy, stejně jako teď, byla Itálie jen jednou z prvních zemí, která přešla ve svém účetnictví k souladu s mezinárodními účetními standardy. Podle pravidel EU známých jako evropský systém účtů (ESA), jsou členské země povinny reportovat nelegální ekonomicky nedovolené produktivní činnosti ve svých účetních záznamech. Vzhledem k tomu, že ale stále ještě nebylo vymezeno, jak přesně měřit ekonomickou hodnotu nelegálních činností jako jsou obchod s drogami a pašování tabáku, málo z členských zemí se novou vyhláškou ESA řídí. To by se ovšem mělo změnit od letošního podzimu, kdy ESA plánuje předložit pokyny pro výpočet výnosů stínové části ekonomiky.

Některé země již zahrnují drogy a ilegální alkohol ve svých statistikách. V Nizozemsku například, mohou být prodeje konopí považovány za příjmy takzvaných coffee-shopů. Cílem tedy je vytvořit lepší srovnatelnost údajů o HDP členských států, hlavně proto, že se jedná o základ, podle kterého jsou distribuovány finanční prostředky EU. Ačkoliv kokainem poháněné statistiky HDP svým způsobem sníží Itálii nárok na evropské dotace, alespoň jí to přiblíží k naplnění pravidel eurozóny týkajících se deficitů a zadlužování.

INSEE, statistický orgán Francie odhaduje, že aktualizace ESA povede ke zvýšení francouzského HDP ve výši 3,2 %, což při současných sazbách odpovídá několikaletému růstu. Je však potřeba si uvědomit, že aktualizace účetnických pravidel se nedotýká pouze stínové ekonomiky, ale například výzkumu a vývoje, jež už nebudou brány jako náklady, ale investice. To však pravděpodobně bude přitahovat méně pozornosti než již zmíněné započítávání nelegálních aktivit.

Itálie stále pracuje na svých účetnických výpočtech, přičemž však ministerstvo financí říká, že dopady by měly být zanedbatelné. Gian Paolo Oneto, ředitel státního účetního oddělení připouští, že sledování nelegálních činností je obtížná věc, ale poznamenává, že Itálie byla průkopníkem v odhadech stínové ekonomiky. Podle něj byla metodologie zavedená před Sorpassem, který se následně stal referenčním bodem.

Newsletter