Sex, lži a výkonní ředitelé

Cenu akcií neovlivňuje pouze výkonnost společnosti či uměle vytvořené stimulační programy centrálních bank. Významnou roli hraje i samo vedení firmy. To, jak se výkonný management chová nejen na veřejnosti, ale i v soukromí, má stěžejní vliv na celkovou prestiž každého podniku.

Nejsledovanějšími postavami vedení jakékoli společnosti bývají běžně výkonní ředitelé. Jejich vystupování, ať už v televizi, rádiu či při zasedání představenstva, má v očích aktivních i potenciálních investorů větší váhu, než by se na první pohled mohlo zdát. Tím pádem se nelze ani divit, že jakmile vyjde najevo jakýkoliv ředitelův delikt, akcie společnosti se okamžitě propadnou.

CEO, který se dopustí sexuálního zneužívání, násilí, lži či užití návykových látek, poškozuje jméno celé společnosti, a to nejen z krátkodobého, ale i z dlouhodobého hlediska. Nejvíce takovým jednáním totiž trpí sami akcionáři, kteří tím v podstatě přichází o své peníze.

Studie, kterou vypracoval profesor Brandon Cline z mississippské univerzity společně Ralphem Walkingem a Adamem Yorem, potvrzuje, že každý prohřešek výkonného ředitele má silně negativní vliv na cenu akcií. Dostupná data ukázala, že se průměrná ztráta akcionáře během prvních třech dnů od oznámení netaktnosti vedení pohybuje až na úrovni 226 milionů dolarů. „Důkazy mluví jasně. Jakýkoliv prohřešek v podobě násilí, zneužití návykových látek, prolhanosti či sexuálního zneužívání se živě promítne do poškození celé společnosti,“ řekl profesor Cline v rozhovoru pro magazín Fortune.

Sama studie přináší několik příkladů z praxe. Přímo jmenován je například bývalý CEO společnosti Best Buy Brian Dunn, který byl v roce 2012 obviněn z aféry s devětadvacetiletou stážistkou. Stejně tak bývalý ředitel US Airways, který momentálně působí v American Airlines, Doug Parker. Ten byl v roce 2007 zadržen za řízení pod vlivem alkoholu, přičemž se ukázalo, že šlo už o jeho třetí prohřešek tohoto typu. Výčet pak uzavírá bývalý ředitel kabelové televize HBO Chris Albrecht, jenž se musel zodpovídat z napadení své přítelkyně před MGM kasinem, odkud odcházeli po skončení boxerského zápasu.

Celkem se Clineovi a jeho kolegům podařilo najít 219 kauz, ve kterých hráli roli výkonní ředitelé či jiní vysocí představitelé vedení. Nejvíce obvinění, téměř polovina, padlo za sexuální obtěžování. Jedna třetina pak spadá pod nečestné jednání a zhruba desetina se týkala užívání návykových látek a násilí. „V naprosté většině případů se ukázalo, že skandální jednání výkonných ředitelů významně poškodilo jak prestiž společnosti, tak i cenu jejích akcií,“ potvrzuje Cline. „Každý investor by si tak kromě zaměření a výkonu společnosti měl dát pozor i na její vedení.“

To, že se informace o nemanželském poměru či lhaní o dosažené kvalifikaci negativně projeví na akciích firmy, je jasné. Okamžitá ztráta je v takových případech nevyhnutelná. Méně zřejmé je však to, že se dopady obdobných skandálů udrží i dlouhodobě. Na základě sebraných dat se ukázalo, že si akcie zasažených společností během dvanácti měsíců po odhalení aféry prošly 11 až 14% poklesem. Stejně tak je poškozen celkový provozní výkon, o firmy se začnou mnohem více zajímat regulátoři a akcionáři cítí potřebu žalovat vedení za vzniklé ztráty.

Nejpodrobněji zkoumaným prohřeškem studie bylo sexuální obtěžování. Ukázalo se, že i přes vážnost, se kterou je k těmto aférám přistupováno, se nejedná o ten nejhorší případ, jenž dokáže společnost nejvíce poškodit. „Zajímavé je, že v relativním srovnání s ostatními prohřešky, firmy nejvíce tratí po ohlášení nekalé činnosti či nepoctivosti,“ tvrdí Cline. „Prolhanost a nepoctivost poškozuje reputaci a boří veškerou důvěru ze strany investorů, spolupracovníků ale hlavně klientů,“ dodal profesor.

Akcionáři v tomto případě nesou těžce dvě základní věci. První je rozrušení. V případě, kdy je výkonný ředitel z něčeho obviněn, nedokáže se plně soustředit na svou práci, jelikož má potřebu řešit běžící kauzu. Druhou věcí je samotný charakter managementu. Jakmile vyjde najevo, že vedení lže, akcionáři mu už pak nikdy více nevěří.

Z hlediska obecných faktů pak studie prozradila, že v 96 procentech všech kauz jsou hříšníky muži. Téměř čtvrtina z nich jsou přímo sami zakladatelé poškozených společností, kteří se vinou víry ve svou nedotknutelnost neostýchají páchat i ty nejhorší činy.

Newsletter