Dolar po odstoupení Bidena krátce oslabil k 1,0900 za euro. Část ztrát poté smazal. Americké výnosy klesají. Koruna se proti euru obchoduje bez výraznější změny pod 25,25. Proti dolaru krátce zpevnila pod 23,15.

Sex ve městě: Jsou města opravdu hřbitovem porodnosti?

Města mohou být označována za „hřbitovy porodnosti“. Proč? Zatímco urbanizace je na vzestupu, porodnost celosvětově klesá. Ne všechny studie však v tomto směru táhnou za jeden provaz…

Zatímco v posledních desetiletích zažívají města netušený růst, natalita prokazatelně klesá. Někteří odborníci na demografii si myslí, že se na poklesu porodnosti podílí i životní podmínky, které lidi do měst přitahují, jako jsou například lepší přístup ke vzdělání či lepší možnosti získání zaměstnání pro ženy.

Přestože tedy byla urbanizace historicky spojována se snížením natality, nové výzkumy mýtus toho, že jsou města „hřbitovy plodnosti“, vyvrací. Studie, kterou vytvořila společnost Allianz, ukázala, že porodnost ve 41 velkých evropských a amerických městech je ve skutečnosti o 7% vyšší, než je národní průměr v jednotlivých zemích. Dokonce i města s nejvyššími náklady na život, jako jsou Londýn, New York nebo Stockholm, vykazují evidentní zvýšení natality. Ve výsledku se tak v případě těchto regionů dá hovořit . tzv. mini baby boomu.

Do průzkumu byla zařazena hlavní a velká města Evropy s více než 1 milionem obyvatel. Odborníci zjistili, že vyšší porodnost se v těchto oblastech vyskytuje i napříč hranicemi jednotlivých států. Například v Lisabonu byla průměrná porodnost o 50 % vyšší, než je celostátní průměr Portugalska, ve slovenské Bratislavě pak o 31 % vyšší a v britském Birminghamu pak o 17% vyšší. V USA byla přepočtená hodnota porodnosti pro New York City o 5% vyšší, než je celostátní průměr, v Chicagu pak o 3 % vyšší a v Dallasu dokonce o 17% vyšší.

„Překvapující je, že města s nejvyššími náklady na život a nejvyššími cenami nájmů mají i přesto vyšší porodnost, než je celonárodní průměr v dané zemi,“ řekla Brigitte Miksa, ředitelka Divize penzijních produktů pojišťovny Allianz. „Platí to pro New York City, Mnichov (+5%), Londýn (+8%), Stockholm (+13%), Kodaň (+14%) a Oslo (+16%).“

Růst porodnosti v některých velkých městech je tedy tažen zejména lepšími příležitostmi pro získání zaměstnání, které umožňuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, kvalitnější infrastrukturou s lepšími možnostmi pro hlídání a péči o děti, vyšší ochotou spolu žijících párů mít děti a také nárůstem imigrace.

Odborníci z pojišťovny Allianz nicméně varují, že i když je „baby boom“ ve městech pozitivním demografickým jevem, nedokáže to zcela vyřešit problémy související se stárnutím populace.

Z měst, která byla do výzkumu zařazena, jenom Dallas a Birmingham mají průměr porodnosti na ženu 2,1, což je hodnota, kterou je nezbytně nutné udržet, aby se populace sama přirozeně obnovovala bez vlivu imigrace. V pěti dalších městech – Bruselu, Stockholmu, Oslu, Londýně a New Yorku je hodnota porodnosti stále pod touto mezní hranicí.

Newsletter