Seznam nesvobody TOP09: Kontrolní hlášení, EET i média

Opoziční strana TOP09 sestavila Seznam nesvobody a u 16 bodů, které se na něj dostaly, bude usilovat o jejich zrušení. „Stát shromažďuje na občany citlivé osobní údaje a drobným podnikatelům vláda vyhlásila doslova válku. Lidé se musí připravit na to, že budou dokazovat, že něco neprovedli, zpětně jak nabyli svůj majetek, a domovní svoboda je minulostí. Zdá se, že vláda chce, aby se občané báli státu, aby mu sloužili,“ píše TOP09 v prohlášení k seznamu.

Které body to jsou?

Kontrolní hlášení DPH

Všichni plátci DPH musí měsíčně (čtvrtletně) předávat Finančnímu úřadu data z každého daňového dokladu, včetně strategických údajů o svém podnikání. Sněm. tisk 291, z. vyhlášen 31. 12. 2014 ve Sbírce zákonů (360/2014 Sb.)

Elektronická evidence tržeb

Sbírání citlivých údajů o podnikání, nadměrná finanční zátěž pro podnikatele a zbytečná byrokracie, která nepřinese slibovaný větší výběr daní. Sněm. tisk 513, zákon vyhlášen 13. 4. 2016 ve Sbírce zákonů (112/2016 Sb.)

Zákon o prokazování původu majetku

Důkazní břemeno přenesl stát na občana. Stát míří selektivně na nepohodlné občany, v zákoně je princip retroaktivity. Sněmovní tisk 504, prošel 1. čtením, v současnosti ve výborech.

Prolomení domovní svobody kvůli topení

Novela zákona umožní úředníkům kontrolu topeniště přímo v domácnostech. Sněmovní tisk 678, prošel 1. čtením, v současnosti ve výborech.

Prolomení domovní svobody kvůli zbrani

Novela zákona umožní policii v případě podezření odebrat vlastníkovi legálně drženou zbraň přímo v jeho domácnosti i bez souhlasu soudu. Sněmovní tisk 677, nyní v Senátu.

Pokuta za urážku úřední osoby

Novela zákona o přestupcích mnohonásobně zvyšuje pokuty za znevážení postavení úřední osoby nebo i za sdělení nepravdivého údaje. Sněmovní tisk 554, nyní v Senátu.

Omezení prodejní doby

Stát chce zákazem prodeje o svátcích v některých obchodech rozhodovat o tom, kdy a kam budeme chodit nakupovat. Zákon omezí svobodu podnikatelů i občanů. Sněmovní tisk 275, projednává Senát

Cenzura internetu

Úředníci ministerstva financí budou moci sami bez rozhodnutí soudu zablokovat některé webové stránky. Zákon o hazardních hrách znamená omezení svobody internetu. Sněmovní tisk 578, projednává Senát.

Povinný poslední rok v mateřské škole

Zákon dává rodičům povinnost poslat děti na poslední rok do mateřské školy, jinak jim hrozí sankce. Sněmovní tisk 611, veto prezidenta

Národní registr hrazených zdravotních služeb

Na každého z nás bude stát už od narození sbírat údaje nejen o čerpání zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění, ale zejména detailní údaje o zdravotním stavu, i o těch nejintimnějších skutečnostech. Sněmovní tisk 614, prezident zákon podepsal 4. 5. 2016

Nasazování prostorových odposlechů Policií ČR

I bez souhlasu soudu v současné době policie nasazuje prostorové odposlechy. Ty jsou totiž na rozdíl od odposlechů telefonů mnohem méně regulovány.

Příprava trestného činu krácení daní

Nově zavedené ustanovení dopadne negativně především na poctivé podnikatele. Není jasně vymezeno, co je ještě daňová optimalizace a co příprava krácení daní. Sněmovní tisk 458, prezident zákon podepsal 9. 5. 2016.

Trestní odpovědnost právnických osob

Novela přináší neodůvodněné rozšíření výčtu trestných činů, kterých se může podnikatel či firma dopustit, například trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, trestný čin pomluvy. Ten může být zneužit k zastrašování vydavatelů nebo ke konkurenčnímu boji. Sněmovní tisk 304, vráceno Senátem

Kontrola veřejnoprávních médií

Novelou zákona získal NKÚ pravomoc kontrolovat veřejnoprávní Českou televizi a rozhlas, přičemž v čele Nejvyššího kontrolního úřadu jsou politiky volené osoby. Sněmovní tisk 610, nyní v Senátu.

Centrální registr bankovních účtů             

Všechny bankovní účty budou vedeny v registru, kam bude mít přístup policie a úřady státní správy. Sněmovní tisk 718, prošel 1. čtením, v současnosti ve výborech.

Registr sportovců, klubů a trenérů

Každého organizovaného sportovce, včetně dětí, bude stát nově registrovat. Je to zásah do svobody spolků. Sněmovní tisk 590, nyní v Senátu.

„Doposud byl každý z bodů tohoto seznamu diskutován samostatně a nemusela tak být zcela zřejmá jejich společenská nebezpečnost z hlediska ztráty svobody. Každý z bodů ale znamená o několik stupňů teplejší vodu, ve které se společnost pomalu vaří jako žába – může časem ztratit obranné reflexy a nebude schopna vyskočit,“ uvedla TOP 09 s tím, že „učiní vše pro to, aby nedošlo k rozšíření tohoto seznamu, každý další pokus o omezení svobody bude diskutovat společně s tímto seznamem a nasadí všechny síly k postupnému zrušení všech těchto bodů ze Seznamu nesvobody“. 

 

Prosíme o Váš názor! Spustili jsme pro Vás portál Roklen24.cz v novém designu, s novým obsahemJak se Vám líbí? Odpovězte nám na několik otázek! Děkujeme! – CHCI ODPOVĚDĚT

Newsletter