Seznamte se s nejnebezpečnější bankou světa

Není tomu tak dávno, co se denně hovořilo a energetickém sektoru jakožto o rozbušce příštích ekonomických problémů. Aktuálně se však pozornost přesunula jinam, a to konkrétně k bankám. Problémy jsou mnohé. U některých firem se objevilo obrovské množství nesplacených půjček, jiné naopak selhaly v tzv. stress testech. Jedna však vybočuje mezi všemi ostatními a, bohužel pro ni, ne zrovna lichotivým způsobem. Která ze světových bank je tedy tou nejnebezpečnější?

Po poslední finanční krizi by mnohé tipy hádaly, že tuto banku naleznete pravděpodobně ve Spojených státech. Omyl. Hledat je potřeba přímo na starém kontinentě. Podle posledního šetření Mezinárodního měnového fondu je nejnebezpečnější bankou německá Deutsche Bank, přičemž po ní následuje HSBC a Credit Suisse.

Je Deutsche Bank Lehman Brothers?

„Mezi systémově nejdůležitějšími banky z celého světa se Deutsche bank jeví jako největší hrozba s největší rizikovou expozicí vůbec,“ přepisuje server Wall Street Journal slova studie MMF. Proč tak mezinárodního organizace usuzuje? Pravděpodobně nejlepším argumentem je expozice banky na derivátovém trhu, která podle dostupných dat dosahuje více jak 55,6 bilionů eur. 

Z hlediska Deutsche Bank nejde o první, a zcela jistě ani poslední, „ránu“. Již v únoru tohoto roku se objevil problém s podmíněnými konvertibilními dluhopisy a neschopností splácet jejich kupóny, čemuž ještě předcházely horentní sumy, které bylo nutné vyplatit v rámci mimosoudních vyrovnání a uvalených pokut za nekalé praktiky. Nejmladší „kauzou“ jsou pak nedávné zátěžové testy amerického bankovního sektoru, ve kterých v posledním kole selhaly dva bankovní domy – Banco Santander a Deutsche Bank.

MMF v rámci své studie dále poukázal na fakt, že německý bankovní sektor je tím, který má nejvyšší stupeň vnějšího přelévání do ostatních ekonomik. Pokud by se tedy německé finanční společnosti dostaly od problémů vyvolávající kapitálové ztráty, jejich šíření do dalších zemí by z hlediska expozice nabralo ultrarychlých obrátek, stejně tak i zahraničních ztrát. 

Na druhém místě se ve sledovaném žebříčku přelévání možných „nákaz“ nachází Francie, Spojené království a až poté Spojené státy.

V návaznosti na to MMF apeluje na příslušné regulátory, především pak na ty německé, které mají na starosti právě Deutsche Bank, aby zvážily, zda jsou veškerá jejich „bezpečnostní“ opatření opravdu dostatečná. Důraz je kladen především na oblast risk managementu, intenzitu dohledu, zahraniční expozici a schopnost urychleně aplikovat kontrolu či případné nové režimy fungování určené pro konkrétní banky nacházející se v problémech, a to včetně možnosti odkladu splatnosti vybraných závazků.

Celosvětovou expozici Deutsche Bank znázorňuje schéma publikované v rámci studie MMF.

Kompletní seznam bank seřazených podle jejich systémové důležitosti pak zobrazuje následující graf.

Pokud ve Vás tento report vyvolal určitou míru znepokojení, je to naprosto v pořádku. Jen samotná Deutsche Bank má letos za sebou extrémně špatné výsledky, které odpovídají bezmála 50% propadu cen akcií (Credit Suisse je na to s -52 % ještě hůře, HSBC s -12 % naopak lépe).

Karneval, který skončí špatně? Aneb „CoCosy“ opět na scéně

Situace dokonce dospěla k tomu, že musel slovně zasáhnout i sám německý ministr financí Wolfgang Schäuble. Ten již v únoru letošního roku v rozhovoru pro agenturu Bloomberg doslova sdělil, že „o Deutsche Bank žádné obavy nemá.“

Položme si však ruku na srdce, potřebovala by „zdravá“ banka to, aby se o ní sám ministr financí vyjadřoval tímto způsobem…?

 

Newsletter