Síla narcismu: Proč se nekompetentní muži stávají šéfy?

Existují nejméně tři populární vysvětlení toho, proč se ženy vyskytují ve vrcholném managementu v mnohem menší míře než muži. Za prvé, nejsou (tolik) schopné. Za druhé, nemají o to zájem. Za třetí, nedokážou zbořit neviditelnou kariérní bariéru danou předpojatými stereotypy. Které z nich platí, to se ve svém článku na Harvard Business Review snaží odhalit Tomas Chamorro-Premuzic z University College London.

Konzervativci a šovinisté by si vybrali první vysvětlení, liberálové a feministky by se přiklonili ke třetí a ostatní, ti „někde uprostřed“, by volili druhou variantu. Tomas Chamorro-Premuzic však přichází se svou vlastní teorií. Důvodem, proč je zastoupení mužů a žen na vedoucích pozicích tak nerovnoměrné, je to, že naše společnost nedokáže rozlišit přehnanou sebedůvěru a kompetentnost.

Jinými slovy, pokud lidé, a zejména zaměstnavatelé, nesprávně interpretují známky vysokého sebevědomí jako důkaz vůdcovských schopností, mají tendenci věřit, že muži jsou lepšími vůdci než ženy. Příčina je přitom podle Chamorro-Premuzice prostá – muži daleko častěji než ženy trpí přehnaným sebevědomím, avšak na jejich aroganci a namyšlenost je pak nahlíženo jako na charisma, kouzlo a přirozený vůdcovský talent.

Jak kdysi vysvětloval psycholog Sigmund Freud, psychologický proces vedení se objevuje proto, že skupina lidí – následníci – naplňuje své narcistické sklony prostřednictvím lásky k vůdci, která je pro ně jakousi náhradou za to, že nejsou schopni milovat sami sebe. Proto – jak ukazuje tato studie – mají skupiny bez vůdce přirozenou tendenci zvolit si jako svého lídra sebestřednou, přehnaně sebevědomou a narcistickou osobu. „Narcismus druhé osoby má velkou přitažlivost pro ty, kteří se zřekli části svého,“ cituje článek Freuda, „jako bychom jim záviděli, že si dokázali udržet blažený stav mysli.“

 

A takové vlastnosti se častěji vyskytují u mužů než u žen, nezávisle na jejich schopnostech. Jak dokazuje tato studie, faktem je, že kdekoli na světě mají muži tendenci myslet si, že jsou mnohem chytřejší než ženy. Nicméně podle Chamorro-Premuzice platí, že mezi vedoucím talentem – schopností vytvořit a udržet vysoce výkonný tým, ve kterém budou „následníci“ motivováni odpoutat se od svých sobeckých cílů a pracovat pro společný zájem skupiny – a narcismem je nepřímo úměrná závislost.

Jinými slovy, čím namyšlenější jste, tím jste také horším vůdcem. Tato studie například došla k závěru, že ženy jsou vlastně mnohem lepšími vůdci než muži, a to protože volí lepší strategii. Například účinněji sdělují svou vizi, komunikují s následníky, radí jim a přibližují řešení problémů podle svých představ a rovněž je dokážou spravedlivěji odměnit. Autor článku to vysvětluje tím, že mají vyšší emoční inteligenci než muži.

Měli byste svůj business pojmenovat po sobě?

Newsletter